TOTAL VISITORS FROM 2008:

TAKLIMAT NAJIB 137

1.​Najib mendakwa bahawa sebabnya saya tidak sokongnya ialah kerana saya tidak dapat apa yang saya minta.

2.​Bagi diri saya tidak ada apa pun yang saya minta. Tawaran Kerajaan untuk memberi percuma tanah di Putrajaya diwaktu saya letak jawatan, seperti kepada bekas Perdana Menteri yang lain, pun saya tolak. Saya minta untuk membeli tanah di Putrajaya dan saya bayar satu juta untuk sekeping. Duit ini dari tabung simpanan saya selama 29 tahun dalam Kerajaan. Tak hutang.

3.​Hadiah yang diberi kepada saya semasa dalam Kerajaan saya pulangkan balik kepada Kerajaan. Semua boleh dilihat di Galeria Langkawi dan kediaman PM lama di Jalan Terengganu, off Jalan Damansara.

4.​Yang saya minta dari Najib ialah untuk negara dan untuk rakyat. Semuanya ditolak tetapi dalam PRU13 saya masih sokong Najib. Walaupun saya menyatakan Najib harus berhenti jika pencapaiannya dalam PRU 13 lebih buruk dari Abdullah dalam PRU 12, setelah kemenangannya dalam PRU 13 lebih buruk dari Abdullah saya masih terus menyokongnya sebagai Perdana Menteri.

5.​Hanya apabila rahsia hutang dan kerugian 1MDB terbongkar barulah saya tarik sokongan saya daripada Najib.

6.​Kalau kerana jambatan tidak dibina, sudah lama saya berhenti dari menyokongnya. Kalau kerana landasan berkembar elektrik tidak dibina dari Johor Bahru ke Padang Besar, sudah lama saya hentikan sokongan saya kepada Najib. Bukan kerana tidak layan permintaan saya untuk negara pun yang saya tarik sokongan saya dari Najib.

7.​Najib biasa datang jumpa saya untuk bertanya apa yang saya hendak. Saya fikir ia ikhlas dan saya pun sebut beberapa projek pembangunan untuk negara. Kemudian saya sedar ia sedang mencuba sogok saya dengan cara ini supaya saya tidak bangkit soal 1MDB.

8.​Tetapi kehilangan wang Kerajaan terlalu besar. Hanya kerana melayan saya tidak boleh dijadikan alasan bagi saya pejam mata berkenaan kehilangan duit Kerajaan berbillion-billion. Oleh itu saya teruskan juga membangkitkan soal 1MDB. Apatah lagi apabila 2.6 billion Ringgit tiba-tiba didapati ada dalam akaun persendirian Najib.

9.​Tidak pernah dalam sejarah Malaysia merdeka, Perdana Menteri Malaysia memiliki sebegitu banyak duit. Untuk apa tujuan pun Perdana Menteri Malaysia tidak harus memiliki 2.6 billion Ringgit.

10.​Yang jelas ialah tanpa duit yang begitu banyak, BN dan UMNO telah menang dengan berkali lebih baik dari Najib dalam PRU 13. Bukan wang yang boleh beri kemenangan. Khidmat pada rakyat dan keikhlasan niat yang memberi kemenangan bagi parti.

11. Kononnya duit ini diderma oleh penderma-penderma yang tidak suka dikenali. Mereka pula tidak sanggup memberi terus kepada UMNO tetapi sebagai “pemimpin” mereka sanggup beri hanya kepada Najib sebagai pemimpin untuk disimpan olehnya dalam akaun peribadi. Ini tidak masuk akal sama sekali melainkan ada niat untuk tidak menjelas dari mana duit itu datang, menyembunyi perbelanjaan.

12.​Tuduhan dibuat bahawa Bank Negara tahu. Apa buktinya Bank Negara tahu. Kenapa laporan dari Bank Negara ditolak oleh AG. Apakah AG tidak percaya kepada Bank Negara sedangkan kita dikehendaki percaya Bank Negara berkenaan sesuatu yang hanya disebut oleh Najib, tidak oleh Bank Negara.

13.​Adalah lebih meyakinkan jika laporan Bank Negara didedah daripada hanya Najib berkata Bank Negara tahu. Wang 50 million dan lebih yang dimasuk dalam mana-mana bank mesti mendapat kelulusan Bank Negara. Tunjuk sahaja bukti kelulusan Bank Negara berkenaan RM2.6 billion dan Najib akan dipercayai.

14.​Percubaan memburukkan nama saya dengan berkata saya juga menyebabkan wang Kerajaan hilang kerana tindakan dan pelaburan yang merugikan. Najib sendiri mengaku bahawa dalam perniagaan adakala untung adakala rugi. Yang utama ialah segala yang dilakukan ditulis dalam akaun yang telus dan terbuka. Dan segala urusan dibuat oleh pengawai Kerajaan yang bertanggungjawab. Saya tidak terlibat dengan pengurusan terutama pengurusan modal wang. Tugas saya tamat dengan melulus pelaburan. Saya tidak menjadi pengurus atau penasihat eksekutif.

15.​Sebaliknya Najib menubuh 1MDB yang dibiayai sebanyak 1 juta sahaja oleh Kerajaan. Najib juga menjadi Penasihat kepada 1MDB.

16.​1MDB hutang RM42 billion Ringgit iaitu 42,000 kali ganda lebih besar dari modal. Wang ini dipinjam dengan faedah yang amat tinggi dan komisyen kepada Golden Sachs berjumlah 10%.

17.​Wang ini diguna untuk beli stesen janakuasa yang usang dan hampir tamat lesen dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran. Hutang sebanyak RM 8 billion diambil alih menjadi jumlah hutang RM50 billion.

18.​Stesyen digabung menjadi Edra. Tetapi pulangan begitu rendah sehingga tidak dapat bayar faedah dan terpaksa dijual. Ia tidak boleh disenarai kerana akaunnya tidak dapat disah oleh juruaudit. Ia terpaksa dijual kepada syarikat negara Cina kerana TNB tidak dapat bayar harga yang boleh selesaikan hutang sebanyak RM 18 billion.

19.​Baki hutang diguna untuk beli tanah Kerajaan dengan harga yang amat murah iaitu RM 60 skp sedangkan tanah berdekatan dijual dengan harga RM7000 skp. Harga belian tanah lapangan terbang tidak disebut.

20.​Tanah yang diduduki oleh setinggan di Pulau Pinang dibeli dengan harga yang amat tinggi. Sukar untuk dibangun.

21.​Percubaan dibuat untuk jual tanah Jalan Tun Razak yang dibeli dengan harga RM60 skp dari Kerajaan, kepada Tabung Haji dengan harga RM3000 skp (50 kali ganda harga beli). Wajarkah Kerajaan rugi sebanyak RM2940 skp. Inikah perniagaan stategik 1MDB?

22.​Apakah saya pernah buat perkara-perkara seperti ini? Buktikan. Jangan tuduh melulu.

23.​Kononnya ekonomi negara tidak teruk.

24.​Hakikatnya nilai Ringgit dan harga saham jatuh dengan teruk. Kos sara hidup meningkat dengan GST, subsidi minyak diturunkan, tol dan tambang dinaikkan dll.

25.​Pendapatan dinaikkan tetapi daya beli turun kerana nilai Ringgit jatuh. Pengangguran bertambah, termasuk dikalangan lulusan universiti. Perniagaan dan industry menghadapi masalah yang tidak dapat diatasi.

26.​Apakah saya yang merosakkan imej negara?

27.​Akhbar dunia telah melaporkan berkenaan Jho Low dan persahabatannya dengan Najib, cara hidupnya dan pembelian rumah mewah, pembiayaan filem Wolf of Wall Street bersama anak tiri Najib jauh lebih awal dari sebutan 1MDB oleh saya. Semua ini yang memburukkan imej negara. Ia menjadi lebih buruk kerana laporan tentang pelaburan 1MDB, dan kemudian wang yang terdapat dalam akaun peribadi Najib sebanyak RM 2.6 billion.

28.​Jika ada sesiapa yang merosakkan imej Negara, ia adalah Dato Sri Najib sendiri. Sebelum ini imej Negara amat baik.

29.​Jika apa yang dituduh Najib lakukan fitnah, Najib harus membuktikan semuanya tidak benar. Bahkan Najib perlu saman malu akhbar-akhbar yang melapor. Walaupun kononnya tindakan akan diambil, tetapi tidak ada apa-apa tindakan selain dari menakutkan sesiapa yang membuat teguran atau melapor kepada polis dengan disoal siasat oleh polis, dimasuk dalam tahanan dan dihadapkan kepada mahkamah. Tidak pernah terjadi dimana-mana bahawa orang yang melapor jenayah kepada polis dituduh mensabotaj demokrasi atau menguling Kerajaan. Juga peguam pihak yang mengadu disoal oleh polis dan dimasuk dalam tahanan.

30.​Orang kampung mungkin tidak kisah. Sebabnya mungkin kerana akhbar tidak dibenar melapor. Tetapi hanya kerana orang kampung tidak ambil kisah, maka perbuatannya curang dan jenayah masih tidak boleh dihalalkan.

ENG VERSION
NAJIB’S BRIEFING

1. Najib claimed that the reason I do not support him is because I do not get what I asked for.

2. For my own self there is nothing that I asked for. I also refused Government’s offer of free land in Putrajaya at the time I resigned, just as offered to other former Prime Ministers. I offered to buy the land in Putrajaya and I paid a million for a piece. This money is from my savings fund after 29 years in government. No loan.

3. Gifts given to me while in Government I returned to the Government. All these can be seen at Galeria Langkawi and the old Prime Minister’s residence in Jalan Terengganu, off Jalan Damansara.

4. All that I ask from Najib is for the nation and for the people. All were rejected but in the GE13 I still supported Najib. Although I said Najib must resign if his achievement in the 13th General Election is worse that Abdullah in the 12th General Election, and indeed he fared worse than Abdullah despite victory in the 13th General Election, I still supported him as prime minister.

5. Only when the secret debts and losses of 1MDB were uncovered that I pulled back my support for Najib.

6. If it is just because the bridge was not built, I would have long ceased to support him. If it is just because the electrified double track from Johor Bahru to Padang Besar was not built, I would have long ceased my support to Najib. It is not merely because he did not entertain requests for the nation that I withdrew my support for Najib.

7. Najib used to come to see me to ask me what I wanted. I thought he was sincere, and I mentioned several development projects for the nation. Then I realized he was trying to bribe me this way so that I do not bring up the question of 1MDB.

8. But the loss of Government fund is too big. By just being entertained is no excuse for me to close my eyes on the loss of billions of Government money. So I kept on raising the question of 1MDB. What more, when 2.6 billion Ringgit suddenly appeared in the personal account of Najib.

9. Never in the history of independent Malaysia, has the Prime Minister of Malaysia so much money. For whatever purpose the Prime Minister should not have 2.6 billion Ringgit.

10. What is clear is that even without so much money, BN and UMNO has won so many times better than Najib in 13th General Election. It is not money that brought victory. It is service to the people and sincerity of intentions that gave victory to the party.

11. Apparently the money was donated by donors who do not like to be identified. They were not prepared to give direct to UMNO but as a “leader” they are prepared to pay just to Najib as a leader for him to keep in a personal account. This makes no sense at all unless there is an intention to not explain where the money came from, to conceal expenses.

12. An allegation was made that the Bank knew. If Bank Negara knew what is the evidence. Why was the report of Bank Negara rejected by AG. Was it because AG did not believe Bank Negara whereas we are required to believe Bank Negara in respect of something mentioned only by Najib, but not by Bank Negara.

13. It will more convincing if the report of the National Bank be exposed rather than only Najib saying Bank Negara knew. Any money of 50 million and more deposited into any bank must obtain the approval of Bank Negara. Just show documentary evidence of the approval by Bank Negara of the RM2.6 billion and Najib will be believed.

14. Attempts were made to discredit me by saying I also lost Government money because of actions and money losing investments. Najib himself admitted that in business sometimes there are profits and sometimes losses. The key is everything must be accounted for in a transparent and in an open manner. And all transactions are done by responsible Government officers. I was not involved in management particularly management of capital funds. My job ends with approval of the investment. I am not a manager or executive advisor.

15. On the other hand Najib established 1MDB financed only 1 million by the Government. He also became adviser to 1MDB.

16. 1MDB borrowed RM42 billion which is 42,000 times larger than the capital. Money was borrowed at very high interest and commission to Golden Sachs stood at 10%.

17. This money was used to buy power stations which were obsolete and with almost expired license at a price higher than the market price. Debts of RM 8 billion were assumed and total debts now stood at RM50 billion.

18. The stations were merged into Edra. But the returns are so low that it cannot pay interest and had to be sold. It could not be listed because its accounts cannot be verified by the auditors. It had to be sold to a company from China as TNB could not pay a price that can resolve the debt of RM18 billion.

19. The balance of the borrowings were used to buy government land at a greatly reduced price of RM60 psf, while adjacent lands sold for RM7,000 psf. The purchase price of the airport land is not mentioned.

20. The land occupied by squatters was bought in Penang at a very high price. Difficult to develop.

21. An attempt was made to sell the land at Jalan Tun Razak purchased at the price of RM60 psf from the Government to Tabung Haji at RM3,000 psf (50 times the purchase price). Should the Government lose RM2,940 psf. Is this 1MDB strategic business?

22. Did I do things like this? Prove. Not just wild accusations.

23. It seemed that the economy is not in a bad state.

24. The fact is, the value of the Ringgit and share prices has fallen drastically. The cost of living rose with GST, fuel subsidies reduced, tolls and fares increased, etc.

25. Income increased but purchasing power decreased because the value of Ringgit fell. Unemployment is increasing, including among university graduates. Business and industry face insurmountable problems.

26. Am I damaging the country’s image?

27. The world press have reported much earlier about Jho Low and his friendship with Najib, his way of life and luxury house purchases, his financing of the film “Wolf of Wall Street” with Najib’s stepson, than the mention of 1MDB by me. All these are demonizing the country. It is made worse by reports of 1MDB investments, and then the RM2.6 billion money in Najib’s personal account.

28. If there is anyone who is damaging the image of the nation, it must be Dato Sri Najib himself. Before this the image of the country has been good.

29. If what Najib have been accused of is just slander, Najib must prove they are not true. Najib should even sue the newspapers that reported. Although it seems action will be taken there has been none, other than frightening those who make complaints or report to the police with threats of being interrogated by the police, put into custody and brought before the court. It has never happened anywhere where people reporting crimes to the police are being accused of sabotaging democracy or attempting to overthrow the Government. Also lawyers of complainants are questioned by police and taken into custody.

30. The ordinary people may not be bothered. The reason may be because the press are not allowed to report. But just because ordinary people do not care, cheating and criminal actions still should not be legitimized.

137 thoughts on “TAKLIMAT NAJIB

 1. HBT456 Dec 17,2015 9:38 PM

  90. Take or dont take the digit, it wont make any difference, sir mubarak chan.

  91. It is either pkr merge with pas, or umno merge with pas in peninsula.

  92. Let them announce officially than only you talk.

  93. Other component parties will just have to wait.

  94. Raja kami memang berdaulat.

  95. Agong kita memang berdaulat.

 2. mubarakchan Dec 17,2015 5:43 PM

  Tun

  For Lady faradina. The Great Malaysian Food Fest should be the eternal binder of all things Malaysians, us, the Rakyat and our Politics, Culture, Religions and History.

  In the 1970s, when I was the Honorary Treasurer of the National Boys’ Scouts Association to turn round its finances, my Indian Kerala clerk introduced me to an Indian fortune-teller from India who was famous for his accuracy for only RM 5 per session. He accurately predicted significant events which happened in my life then and now. And he told me, ‘ When you become older, you will draw the attention of older ladies.’ I did not understand until now. He was worth his RM 5 !

  Lady faradina, as long as you support BN and UMNO and Tun Dr Mahathir Mohamad, every dish you recomment will be delicious to me. And as for your beloved children, as long as they behave NORMALLY, they will achieve great things.

  MALAYSIA BOLEH ! MALAYS BOLEH ! MALAYSIANS BOLEH ! THE WORLD AND SINGAPORE NOW LOVE OUR ICONIC UMNO ! UMNO BOLEH !

  Tun and Tun Dr Siti Hasmah binte Mohd. Ali. We Malaysians are so spoilt that we do not realise what a wonderful and unique country our beloved Malaysia really is – The strategic geo-political position, the climate, the centuries of good governance by successive Governments from our cherished Royal Sultans down to the present day, our cherished Consititution, the friendly Rakyat, living together in stability, peace and harmony, the relaxed and easy living to achieve our Malaysian Dream. The good food from diverse ancient kitchens etc. etc. And yet if we are not careful, all these impossible to achieve goodies will be taken away from us in our iifetimes of 100 years by the evil MONEY MONEY MONEY. By right, money should be prioritised thus , HEALTH, HAPPINESS, MONEY ! Acheh !

 3. faridina Dec 17,2015 2:13 PM

  Assalamualaikum Ayahanda Tun,

  Allow us to address our dearest Uncle MC sir. Well said and nice slogan too uncle MC.

  We never knew they had that special lamb organs soup and might as well give it a try the next time around.

  However there is one more special soup menu cooked Thai’s style which is a hit and kick among members of our big family that is the “oxtail soup”. The stall behind AA Pharmacy doesn’t meet our taste bud standard. The best oxtail soup Thai’s style goes to Restoran Jasmine in Bukit Jelutong, Shah Alam.

  Thank you Sir for your description of ‘healthy and home-grown’ Indian fish head curry. We appreciate it.

  That’s about it for now uncle. Who knows we might bump on each other one fine day while having either that Indian fish head curry or the mamak’s famous soup and we will then introduce ourselves because we like you so much just like our own uncle.

  Wasalam Tun.

 4. mubarakchan Dec 17,2015 9:53 AM

  Tun

  For Lady faradina. If you must insist, I love the special lamb organs soup which is only sold by special order in this famous stall you mentioned. I have been their patron since the 1980s.

  On your request for my description of ‘healthy and home-grown’ Indian fish head curry. It was the Chinese fascination with all things that are edible which somehow got the previously inedible fish head into the Indian curry. Strange to say this famous dish has also become a Malay dish with coconut milk added and a Chinese Nonya dish as well. I prefer the Indian version. It is better to indulge in a healthy pastime like enjoying all our Malaysian hawkers food than to beat the drums on behalf of the Dictator whom all the Singaporean ladies and the ladies of the World should hate and abhor for instituting draconian laws on their personal and private rights and lives against the civilised precepts/order of the University of Cambridge and the Western World ! He let down his alumnus badly as he could not behave NORMALLY throughout his life.

  A good Malay, Indian and Nonya fish head curry repast should be an excellent attraction to bring all the warring political parties for a pow-wow on unity and peace for ourselves and future generations !

  MALAYSIA WINS PEACE THROUGH FOOD ! A good slogan for the Ministry of Tourism !

  MALAYSIA BOLEH ! MALAYS BOLEH ! MALAYSIANS BOLEH ! THE WORLD AND SINGAPORE LOVE OUR ICONIC UMNO ! UMNO BOLEH !

 5. faridina Dec 17,2015 12:43 AM

  Assalamualaikum Ayahanda Tun,

  With your permission and specially for Uncle MC and all Bloggers here in this distinguished Blog.

  Uncle, if you can’t have that mutton soup then you should try that mamak’s reindeer soup, its good for your blood circulation. You know what sometimes we do take all 5 of our children for the soup session with everyone indulging on their own favourites. Our two little ones love watching the pigeons feeding sessions by the stall owner everytime everyday before he starts business.

  By the way uncle can you elaborate more on ‘healthy and home-grown’ when referring to that Indian fish head curry of yours.

  Thank you in advance uncle Sir. 🙂

  Wasalam Tun.

 6. mubarakchan Dec 16,2015 3:05 PM

  Tun

  A real fact for all the ladies Bloggers.

  When the Dictator Lee Kuan Yew implemented his 2 Child Family Policy in the 1970s, the wealthy Singaporeans established alternate families with Malaysian spouses at a certain Bukit in Kuala Lumpur. There is a Singaporean managed kindergarten nearby to cater to the children of these families. It is alleged that one of the closest aides has his family in Subang Jaya. It is a small, small World.

  How Lee Kuan Yew became the HERO for Malaysian ladies of a certain age is beyond my logical thinking ?

  MALAYSIA BOLEH ! MALAYS BOLEH ! MALAYSIANS BOLEH ! THE WORLD AND SINGAPORE LOVE OUR ICONIC UMNO ! UMNO BOLEH !

 7. mubarakchan Dec 16,2015 12:19 PM

  Tun

  With your permission and specially for faradina and all the lady Bloggers here in this distinguished Blog.

  How can any lady in the World worship Lee Kuan Yew as a Hero when he single-handedly implemented his cruel and failed 2 Child Family Policy on the innocent people of Singapore from the 1970s to 1980s ?

  Do you good ladies know what the 2 Child Family Policy entailed ?

  First, the draconian measures were enforced on the personal finances of a family. The Inland Revenue and other Government Agencies were used to force couples to keep to the 2 Child Family Rule.

  Second, not only the husband and the wife, relatives and friends were also affected by the sterilizations, abortions, mental anguish and breakdowns, divorces etc which happened.

  Third, Hitler was the first to do this. Lee Kuan Yew was the second. The third was authoritarian China which is now forced to ease its Policy. In all three Nations, a cruel experiment was inflicted upon their citizens by ignoring Charles Darwin’s ‘Survival of the Fittest Theory’ of Christ’s College, Cambridge. The Dictator now pays and pays in spades.

  China has already discovered the corruption, nepotism, Godlessness etc of the Lee Kuan Yew invented GLCs. She is doing her best to reform.

  Our beloved Tun Dr Mahathir Mohamad who is a first class scientist in Humanity and doctor understood the fables and foibles of Humankind. Thus, there was no such criminality during his 22 years Administration.

  Fourth, it was alleged that by the 1980s, certainly radical elements of the Roman Catholic Church, Singapore were in revolt ! This was what made the Dictator to finally give up his cruel and inconsiderate failed Policy.

  Fifth, instead of having 5 millions robust, dynamic and healthy indigenous Singaporeans of the Middle Income Group today, the demography of Singapore now has 3.2 millions very rich and very old people, 1.1 million FTs and 800,000 PRs of millionaires and billionaires.

  Singapore is a FAILED STATE WITHOUT ANY DOUBT !

  At least half of the World’s population cannot hail LEE KUAN YEW AS A HERO ! This is what I call brainwashing by his Ministry of Information and cohorts and digits.

  Think again, dear Ladies ! Fine Indian fish head curry at Lucky Garden is a better option. It is healthy and home-grown.

  MALAYSIA BOLEH ! MALAYS BOLEH ! MALAYSIANS BOLEH ! THE WORLD AND SINGAPORE LOVE OUR ICONIC UMNO ! UMNO BOLEH !

 8. Sri Sense Dec 16,2015 10:25 AM

  Salam Tun and semua

  Tadi baca ternampak ada komen pasal makan, so I nak share sikit, my fav makan place in Bangsar Sri Nirwana Maju, the one in Subang Jaya not so nice. My fav bakery The Loaf Empire Subang Jaya (I heard kedai Tun).

  Okay nak sentuh sikit pasal UMNO membership yang khabarnya 3.5M. Membership tak semestinya semua dalamnya akan pusu-pusu vote BN.

  Menurut sumber, Malaysia 31 085 455 Estimated Current population – 15 762 686 Current male population (50.7%) – 15 322 770
  Current female population (49.3%)

  BR1M pula yang register sahaja dapat, yang tak sempat register tak dapat, yang betul2 susah tak tau pasal BR1M pun dapat.

 9. mubarakchan Dec 16,2015 10:11 AM

  Tun

  With your permission, I wish to add to the following sentence in my Comment ‘…..burgeoning Middle Income Group of Malaysians created by our beloved Tun Dr Mahathir Mohamad during his 22 years Administration. This is one of his many important legacies for Malaysia.’

 10. mubarakchan Dec 16,2015 10:00 AM

  Tun

  For HBT000. Until you earn your credits, I will not return you the digits.

  On your Item 46. The Singaporean Trojan Horse DAP opposes the TPPA for the following reasons :-

  1. The TPPA is promoted by the Federal Government
  2. Sandiwara.

  WHY SHOULD THE DAP OPPOSE THE DICTATOR INSPIRED, CREATED AND PROMOTED TPPA, THE POISONED CHALICE FOR MALAYSIA ?

  To this day, there is still NO mention by the suthorities or anyone else that the moment the TPPA is signed, there will be no tariff barriers for Singapore or Singapore labelled goods which will flood into the Federation.

  Effectively, this breaks up all the time, money and effort which the NEP has brought us – to alleviate poverty and create an even playing field for all communities. This is why we still have stability, peace and harmony today and a burgeoning Middle Income Group of Malaysians.

  Having said that, the Chinese will be forced to become MIDDLE MEN AGAIN FINANCED BY SINGAPORE LIKE BEFORE THE NEP !

  There have been misleading hectoring by certain groups that the TPPA is good for the SME like huge markets will open up for them.

  I have owned biscuit, hair wig, hospital supplies, etc factories. Each industry is retrained from flying around the World to sell because of the lack of funding and personnel for such acitivities.

  Only monopolies, specialty items like rubber gloves, commodities are easy to sell in the international market. The rest of our manufactured products except for the foreign FTZ caters to a very small market which is Malaysia because of our present high cost of production. This is where the TPPA will create bankruptcies, unemployment and chaos.

  I have never seen in my life that a group of people who are so keen to sign something which they do not understand which is the TPPA to kill NOT ONLY THEMSELVES BUT OUR BELOVED MALAYSIA AS WELL, like the Red Indians of North America, they signed WITHOUT UNDERSTANDING THE NITTY-GRITTY OF THE AGREEMENT AND DIED WITHOUT A WHIMPER.

  Vide. The naive, friendly and hospitable UMNO owned New Straits Times. Streets Central Supplement Page 8. March 8 2014. Spies in technicolour.

  What am I trying to say ?

  We are not ready yet to sign but maybe in the near future which is worthwhile at a higher cost or until we find our feet.

  FOR MALAYSIA, THE SOLE BENEFICIARY OF THE POISONED CHALICE FOR MALAYSIA TPPA IS SINGAPORE. It is geographically a part of Malaysia. All the countries of the TPPA are thousands of kilometres away.

  This out-dated instrument was formed at the turn of the 21st Century to subjugate our beloved Malaysia in favour of Singapore under the guise of a Free Trade Agreement prepared by the Dictator.

  Unfortunately, the negotiations for the TPPA dragged on for so long that it had become a DOUBLE EDGED SWORD AIMED AT SINGAPORE AS WELL BECAUSE IF UMNO THE FIRST AND LAST LINE OF DEFENCE FOR SINGAPORE FALLS, SINGAPORE WILL FALL ALSO. It is as simple and straightforward as this !

  SINGAPORE IS NOW INDEFENSIBLE BECAUSE OF HER DEMOGRAPHY eg. Indigenous Singaporeans 3.1 millions. FTs 1.1 million. PRs 800,000 arising from the cruel 2 Child Family Failed Policy of the Dictator 1970-1980s.

  Did you hear this, faradina ? The slightest sign of trouble in the Ulus, the FTs and billionaires will decamp. There goes Singapore’s World Class GDP ! The Singaporeans will be left holding the World Class empty can made in Singapore !

  Vide.

  i) Bilahari Kausikan. ‘ Singapore is not an island.’ Straits Times. 5 October 2015. A non-delusional author wrote an opus with the delusional title on the delusional Chinese of Malaysia. Acheh !

  ii) Bilahari Kausikan. ‘ Lee Kuan Yew Legacy’ Fitzwilliam College. Cambridge. 31 October 2015. The Singapore inspired TPPA will certainly turn Malaysia into something beyond Singapore’s control !

  I am not worried about the poisoned chalice for Malaysia TPPA any more.

  THIS HAS BECOME SINGAPORE’S INHERITORS’ aka APPARATCHIKS’ aka MERITOCRATS’ URGENT PROBLEM.

  How to persuade their friends in KL to go softly softly on something which might finish SINGAPORE off also ? What goes around comes around !

  THE GENII IS NOW OUT OF THE BOTTLE AS CRAFTED BY THE CRAFTY AND CUNNING DICTATOR LEE KUAN YEW ! Some folks are too clever by far. In 2002, the Dictator with his narrow legal minded vision could not see that the Order of Battle changed in 2015 ! This is part of his character !

  Not only that. The humongous military of Singapore manned by mercenaries with the latest hard-ware and bolstered by the United States of America’s fire-power seem incongruous to the latest versions of mass destruction through the World of the Net !

  Suddenly, the 19th Century Defensive Line of Singapore arising from the cantankerous 19th Century thinking of the Dictator which is the Batu Pahat-Muar-Muar River Defence Line, disappeared and has become meaningless !

  Irony of all ironies, the FIRST AND LAST LINE OF DEFENCE of our beloved Malaysia which is our iconic UMNO has also become Singapore’s problem which fits in the delusional title ‘ Singapore is not an island.’

  MALAYSIA BOLEH ! MALAYS BOLEH ! MALAYSIANS BOLEH ! THE WORLD AND SINGAPORE SAY UMNO BOLEH ! HIDUP UMNO ! Our iconic UMNO is now the most loved political party by the World outside the borders of our beloved Malaysia ! Acheh !

 11. aminhassan Dec 16,2015 9:31 AM

  In the name of Malaysia
  Dengan nama Malaysia

  Kalau betul cinta dan sayang Malaysia, please stop all of these nonsense

  No more malay, chinese, indian.. Only Malaysian

  Malaysia Malaysia, bukan hanya bermula dgn DAP

  Chinese and india n other races hv to realise that Malays are the LandLords

  Tapi kalau mahu mengaku juga anak Malaysia, wajib berasimilasi dengan Melayu, sebagai contoh banyak suku bukan Melayu sudah menjadi benar2 Melayu, contohnya bugis, banjar, jawa, minang, batak, malah india juga, terutama di utara Malaysia

  Yang kita nak pertahankan bukannya budaya Melayu, Cina, India. Yang kita mahu pertahankan adalah kedamaian bumi Malaysia.

  Please UMNO, DAP, PAS, MCA, MIC dan semua yang di Sabah dan Sarawak, lupakan seketika apa juga agenda yang kamu fikirkan yang terbaik dalam perjuangan politik tu

  Yang ada sekarang, sedang memikirkan pembangunan Malaysia, kerajaan sekarang

  Jadi.. PLEASE kerajaan sekarang pun lupakan agenda apa sekalipun, 1mdb ke 1malaysia ke, apa juga dasar pun, deb lah nep lah pandang ke timur lah, kita ceduk sahaja apa yang terbaik dari mana2 negara sekalipun, tapi jangan lah tunjuk kita tak ada kemampuan membuat keputusan

  Kalau Tun Mahathir dah tunjuk bukti kejayaan yang banyak, ikut lah, dan teruskan lah, tak payah nak buat mcm kerajaan yang ada ni nak tunjuk lebih bagus

  Apa lah susah sangat kalau Tun Mahathir nak berkuasa lagi dengan cara proksi sekalipun, asalkan Malaysia aman dan maju terus

  Yang kita nak teruskan adalah kemajuan dan keamanan Malaysia

  Dah terbukti kan dengan Tun Mahathir di atas kamu semua menteri2 kerajaan sekarang.. Hasilnya, kamu semua dapat duduk di kerusi tu..

  Apa nak ungkit pasal cerita Tun Mahathir yang lepas2.. Bangkit la..

  Tun Abdullah Badawi, senyap je, malas ambik kisah, jiwa Malaysia ke ni, dibiarkan DS najib mcm tu aje, support la Tun Mahathir. Mungkin dia pernah melawan Tun Mahathir zaman 80-an dulu, alah, cerita lama,

  Tun Abdullah sangat positif masa majukan pertanian, cuma islam hadhari tu je, tak perlu patutnya jenama camtu, pertanian maju, maka cukuplah makanan rakyat

  patut DS Najib teruskanlah.. Ini mengarut dgn 1mdb lah, cayman island, filem hollywood. trx je yang nak bangun ? Beli powerplant untuk dijual balik ? Apa pelik keputusan ni ? Kalau mmg utk rakyat, invest utk banyakkan lagi bekalan power.. Baru lah power Malaysia

 12. sibotak Dec 16,2015 7:40 AM

  Felt Sorry for Najib
  Failed to gain Respects of its People
  How can one leads it’s people when one lost its respect
  Hide his guilt behind his Minister

  It has been a Taliking point throughout Malaysia and between Neighbors
  Najib has never shown no progress yet Malaysia lost so many since his ruling
  Aboves of his private luxurious spending
  Malaysia will collapsed

  Najib is a Waste
  We hate our PM

 13. musato Dec 16,2015 7:13 AM

  Assalamualaikum Tun.

  Terima kasih Housewive kerana sudi membaca penulisan saya dan juga rakan rakan di sini. Teruskan menulis.

  Sebenarnya pada awal blog ini diwujudkan ketika Tun keluar UMNO, Tun telah melakukan pemilihan rakan bicara. Apa yang saya ingat terdapat lebih dari saya seorang, tapi yang terhasil hanyalah satu.

  Pada permulaannya bergetar juga kepala lutut kerana takutkan saya tersalah memberi pendapat (saya bukan pengguna internet tegar).

  Namun seperti saya katakan kemudiannya saya dapati penulisan/pemikiran Tun ketika usia 80 lebih itu masih tajam seperti mata pedang.

  Maka diketahuilah oleh saya bahawa Tun sebenarnya mahu mencari orang yang sependapat dan memberi pendapat pada buah fikiran beliau.

  Ya, kita semua perlu memastikan adalah perjalanan dan pendapat kita ini betul. Mesti ada check and balance.

  Sebenarnya perkara ini berlaku ketika pengunjung blog ini menghampiri 1juta.

  Antara tujuan saya menulis adalah untuk memberitahu Tun bahawa masih ada orang muda seperti saya yang sehebat Tun untuk meneruskan perjuangan negara. InsyaAllah Allah tidak sia siakan negara Malaysia tanah Melayu, dikala Tun hampir berputus asa sehingga membuang UMNO dari diri. Semuanya datang dari Allah.

  Dari Allah swt kita datang dan kepada Allah swt juga kita kembali.

  Akhir akhir ini, ramai yang memberi komen positif di sini. Itu bagus untuk pemimpin yang berfikir bagi negara. Yang memberi pendapat.

  Terima kasih Tun.

 14. Hajar Dec 15,2015 11:58 PM

  Salam YAB dan Yang DiKasihi Tun,

  1. Kesan semasa dan selepas PAU 2015 – lebih banyak kesan buruk; semakin banyak rakyat dan pelabur2 (dalam dan luar negara) hilang keyakinan terhadap rejim DSN.

  2. Hari ini ringgit dibuka rendah berbanding USD walaupun sebelum PAU 2015 nilai ringgit telah pulih sedikit.

  3. CI di Bursa Malaysia berada di ’trend’ (in red) menurun semenjak 8 Dec 2015 sehingga ke hari ini – 6 hari berturut-turut.

  4. Mungkin faktor harga minyak yang semakin rendah juga mempengaruhi sentimen pelabur.

  5. Namun faktor di mana PM Najib @ Ah Jib Gor masih lagi tidak mahu berundur dari ‘takhta’ PM, adalah faktor utama yang menyebabkan ketidak-tentuan dalam pasaran saham, nilai ringgit, dan ekonomi Malaysia.

  6. Lebih memburukkan keadaan ialah hakikat bahawa DSN masih lagi berdegil untuk berpaut kepada jawatan Menteri Kewangan.

  7. Pada Sept 1998, Tun M mengambil alih jawatan Menteri Kewangan dari Anwar Ibrahim selepas Anwar dipecat; keadaan ekonomi terjejas teruk di bawah Anwar yang amat pro-IMF / pro-Amerika dan menurut ‘ubat’ yang IMF berikan seperti menaikkan kadar faedah. Negara hampir2 tergadai (lingkup) dek ketaksuban Anwar terhadap kata2 nasihat pihak asing (DSN pun suka ikut nasihat pihak asing), dan pada masa tersebut Composite Index KLSE mencecah paras terendah dalam sejarah yaitu lebih-kurang 263 points sahaja (dari lebih 1,200 points), dan ringgit mencecah 5 ringgit kepada 1 USD (juga terendah dalam sejarah). Banyak bisnes gulung tikar.

  8. Sebilangan rakyat (yang peka) juga sedia maklum betapa ‘gila kuasa dan korup’ (ada persamaan dengan DSN) nya Anwar semasa menjadi TPM @ Menteri Kewangan. Anwar juga telah mempelopori ‘rasuah @ politik wang’ semasa pemilihan UMNO bila beliau bertanding Timb. Presiden UMNO; saya rasa DSN belajar dari Anwar bilamana DSN terang2 mengaku ‘Cash is King’. Anwar telah memastikan yang kroni2 beliau mendapat manafaat yang amat besar (supaya menyokong beliau) dari jawatan Menteri Kewangan beliau, dan oleh kerana itu beliau amat yakin dapat menjatuhkan Tun M. [Jadi kepada ‘pengkomen’ yang kata persamaan antara DSN dan Anwar dari segi KORUPSI ‘jauhnya seperti langit dengan bumi’ sila baca balik sejarah krisis ekonomi 1997/1998 semasa Anwar Menteri Kewangan dan sejarah Anwar semasa berada di dalam UMNO sebelum dipecat. Sila baca juga cara Tun M mengatasi krisis ekonomi 1997/1998 (boleh baca dalam ‘memoir’ Tun M). Beza antara Anwar dengan DSN, cuma Anwar tidak sempat jadi PM.]

  9. Namun perancangan Allah S.W.T. mengatasi perancangan Anwar. Beliau juga ada masalah moral yang telah lama diketahui oleh agak ramai orang termasuk mendiang Karpal Singh dan Mat Sabu (PAS). Pembangkanglah yang membawa isu ‘l*wat’ Anwar ke Parlimen, tapi mereka jugalah sekarang ini yang membela (jadi peguambela Anwar) dan menyanjung Anwar dan mahu mengangkat beliau sebagai PM jika Pembangkang menang pada PRU2 yang lepas. Nampak sangat DAP & PAS sanggup bersekongkol dengan seorang manusia yang mereka sendiri telah gelar ‘pel*wat’ semata-mata kerana mahu berkuasa. Sesiapa (terutamanya umat Islam) yang masih menyokong Anwar (yg telah didapati bersalah kerana l*wat & salah-guna kuasa) dan pemimpin2 yang menyokong beliau turut bersubahat. Atas sebab ini saya tidak akan sekali-kali mengundi Pembangkang – DAP/PAS/PKR. Saya yakin kalau DSN ialah seorang pemimpin Pembangkang, penyokong2 Pembangkang akan sokong beliau seperti penyokong2 DSN sekarang sokong beliau.

  10. Kesimpulannya, kita patut sokong pemimpin yang BERSIH dan tolak pemimpin ‘rasuah’, KORUP serta rendah moralnya.

  Terima kasih Tun.

  *** Semoga Allah S.W.T. sentiasa melindungi Tun sekeluarga ***

 15. HBT456 Dec 15,2015 11:54 PM

  46. After spending millions of future taxpayers monies for tppa, is dap going to oppose it just for the sake of oppose?

  80. I am afraid, by the end of the day, they will loose out smi votes.

  81. It will make bn stronger.

  82. But if tun ling is sue, but not tdm, then, umno members in peninsula must be prepared to be lead by orang sabah dan sarawak.

  83. Mca already said, they want to be in the cabinet is for political stability.

  84. As 2nd major race, if they are not in the cabinet, wilayah persekutuan putrajaya will be weakened.

  85. Why?

  86. I dont think gerakkan, supp, dap dare to take the position of minister.

  87.. why?

  88. No man can be a treator to their own race.

  89. If they can be treator to their race, they can be treator to the country.

 16. sibotak Dec 15,2015 11:50 PM

  Ya Lupa Dengar Najib Nak sue WSJ
  Sampai Sekarang Haprak pun Takda
  Memang Najib Besar punya Penipu
  Ingin saya lupakan Kesalahan Beliau demi Kita bersama Kedepan

  Memang Benar Najib memang Penyagak
  Dah kena da sepasang
  Si Penyagak bertemu si Penyamun
  Dah kena dah

 17. KK Dec 15,2015 10:47 PM

  Kadang2 saya terfikir kenapa singapura negara kecil tak sumber asli boleh kaya. Kita yg ada pelbagai sumber asli jadi tunggang terbalik. saya teringat kata DSN jangan salahkan kerajaan kalau RM jatuh. Habis nak salahkan rakyat ke? Bukankah kerajaan yg memimpin dan menentukan hala ekonomi negara kita? Kenapa pemimpin kita hari ini boleh berfikiran macam itu? Kita rakyat yang bengap pun boleh berfikir. Tak gitu tun?

 18. KK Dec 15,2015 10:42 PM

  Kita perlukan pemimpin yg tulen. Sebaik2nya semua rakyat merasai kekayaan negara tanpa kira bangsa dan agama. Kalo pemimpin korup dan pentingkan kroni semua rakyat menderita. Apa yg kita dapat ialah gst, kos sara hidup yg tinggi, dsbnya. Kesian kita rakyat malaysia. Negara kaya tp hidup rakyat makin susah. Betul kata tun kalau dibiarkan kita akan jadi peminta sedekah. Kekayaan negara tak tau mana perginya.

 19. NtahLaaNak Oii Dec 15,2015 7:15 PM

  Slm YAB Tun,

  “Sehingga kini,jumlah kutipan GST melebihi RM30 bilion tetapi saya tidak boleh dedahkan angka tepat..Bagaimanapun,ia memang lebih tinggi daripada apa yang disasarkan.”-JKDM

  Kenyang najib n kunco kunconya.

 20. Fariq Islam Dec 15,2015 3:12 PM

  Assalamualaikum, Tun.

  UMNO hari ini memerlukan transformasi minda.

  Rakyat harus bersyukur atas adanya Sultan Johor yang begitu berjiwa rakyat, yang ingin mengharamkan vape, demi kesihatan seluruh rakyat. Menteri Kesihatan yang mengambil-kira kesan-kesan buruk vape memanggil supaya vape diharamkan.

  Namun, terdapat seorang menteri yang cuba muncul sebagai “hero” Melayu di kalangan pengusaha-pengusaha vape mencabar, yang vape ini harus dibenar kerana kebanyakan penjual vape adalah Melayu! Nyawa-nyawa dan kesihatan anak-anak muda kita tak penting ke?

  Begitulah minda pemimpin-pemimpin UMNO yang harus diubah, selaras dengan piagam 1Malaysia – “Rakyat Diutamakan”!

 21. cruze Dec 15,2015 2:45 PM

  Ini semua berita hari ini apa ni?????…masih bangangkah wahai hishamuddin, mas ermiyati, shahrizat, salleh kruak, nazri, rosnah gemok, nancy, azalina dan adnan leher pendek.

  Kamu semua mennuduh TSM, TUN, Aina, Hamidah, Khairudin dan Mathias chang punyai maksud untuk menjatuhkan najib, kisah di bawah ini mahkamah mana yang di nyatakkan?

  Malu oooo dalam perenggan berita di bawah ada menyebut ” Najib sons of Abdul Razak”….malu kami tau, najib bukan pelawak macam johan dan pengacara radio sekrang…Najib adalah PM malaysia…kami terpalit malu :

  KUALA LUMPUR: Avestra Asset Management, a Gold Coast financial services group allegedly involved in the 1MDB scandal, had five investment schemes shut down by the Federal Court on Friday, according to The Australian. The funds were named the Avestra Advantage Fund, the Excela Australian Equity Income Accelerator Fund, the Emergent Fund, the Generator Fund and the Maximiser Fund.

  Judge Jonathan Beach made the order based on a report by provisional liquidators, Simon Wallace-Smith and Richard Hughes of Deloitte, who found undisclosed related-party transactions, 13 potential breaches of corporate law and failure to invest according to the fund’s individual mandates. The Australian obtained a copy of the report from the Court.

  The Caymans company, Bridge Global CMC, was set up “to appeal to institutional investors (particularly from Malaysia and Hong Kong)”, according to what Avestra’s management told Wallace-Smith and Hughes.

  The Australian said that it was unable to locate Avestra executive Paul Rowles, believed to be “the driving force behind the company’s push into Malaysia”.

  Bridge Global CMC, according to documents filed with the Federal Court by the Australian Securities & Investments Commission, is a portfolio (a segregated part) of Bridge Global’s Absolute Return Fund. Malaysian and Singapore media have alleged the company was used to cover up a USD2.2 billion hole in a joint venture between 1MDB and PetroSaudi, noted The Australian. “ASIC has alleged that before the collapse, Avestra sent USD5.6m in cash and Malaysian stocks to Bridge Global CMC, potentially at the expense of retail investors.”

  In May last year, according to the provisional liquidators, the Avestra Credit Fund loaned USD6.52m, extracted from Avestra’s other funds, to Zenith City Investments, registered in Seychelles.

  Zenith, controlled by Malaysian businessman Eddie Chai, used the cash to help fund its bid for Harvest Court, which once had Prime Minister Najib Abdul Razak’s son on its board.

  “In July last year, investors in the Credit Fund including two other Avestra funds and Avestra executive Clay Dempsey redeemed their units, leaving Bridge Global CMC the sole owner,” The Australian quoted from the report by the provisional liquidators. Wallace-Smith and Hughes said potential contraventions of the Corporations Act include failing to meet minimum cash and asset requirements, failing to file audited accounts and failing to ensure investments were properly made. “There is no evidence to support a review of scheme assets to ensure compliance with the investment objectives, strategy, risk profile and

  “There is no evidence to support that a review of scheme assets to ensure compliance with the investment objectives, strategy, risk profile and other information disclosed in the scheme disclosure documents has occurred,” they said.

  The liquidators noted the management’s response that the various funds’ “external administrators provide extensive monthly NAV (net asset value) packs confirming assets held and their performance”.

  Avestra, according to The Australian, is part of a web of Australian, Hong Kong and Cayman Islands companies– many of which own shares in each other or have directors in common. “Investors tipped about USD18.5m into Avestra’s investment schemes, which suffered a dramatic loss in value in August.”

 22. HBT456 Dec 15,2015 1:53 PM

  76. is vape the alternative against cigarette?

  77. i talked to this young malay owner of vape, and asked them how they can make sure not to sell the e-cigarette that can endanger the smokers when it explode.

  78. he told me that there is a product safety code that they must follow so that they wont sell the low and fake quality.

  79. it looks like government know all is over.

 23. HBT456 Dec 15,2015 1:40 PM

  71. we have so many shopping malls, i dont understand why this yb wants to set up digital and call it bumi mall?

  72. it looks like najib is the yes man to the umno minister.

  73. he needs help, but he cant, ego punya pasal.

  74. i sure hope najib apologizes to tdm and tun ling kerana kita memang bersopan santun dan menghormati orang tua.

  75. without their effort, there will be no najib and his cabinet.

 24. HBT456 Dec 15,2015 1:35 PM

  69. http://www.malaysiakini.com/news/323418

  70. i think the malay prefer to set up vape store, like ramli burger, outside shop lot.

 25. Fariq Islam Dec 15,2015 1:30 PM

  Assalamualaikum, Tun.

  Satu gejala yang boleh disaksi dalam perhimpunan parti ialah sesetengah sering mengutuk bukan Melayu memperwirakan diri demi sokongan. Apakah nasib kita terbela, dengan sekadar mengatakan yang bukan-bukan terhadap bangsa-bangsa lain?

  Generasi muda kita ramainya yang berpendidikan tinggi. Taktik meraih sokongan dengan cara ini sudah tidak lagi berkesan. Baik kita mengalu-alukan polisi-polisi yang boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum!

  Kita nak Malaysia yang makmur, maju and aman…

 26. HBT456 Dec 15,2015 12:30 PM

  61. the kingpin of saudi arabia in controlling oil for decades will suffer, and the oil price will go down to usd 20 per barrel in 2016.

  62. after africa, iran is coming in too in supplying oil to the world market.

  63. with china economy slowing down and devaluation of yuan, and her leader had signed pact with paris call in fighting warming climate, china too will be heading to alternate energy in which bill gates and his likes are pushing to make it a reality by donating their wealth to this cause of alternate energy that is less damage to climate to save planet earth.

  64. cuma nak tanya kaum melayu di akar umbi kat sini, adakah lebih senang untuk anda belajar bahasa inggeris atau arab di malaysia?

  65. jika anda mahu belajar bahasa arab, siapa boleh ajar?

  66. adakah anda sebagai kaum melayu membenarkan moe import orang arab mengajar bahasa arab, betul tak?

  67. sini, ramai cikgu2 melayu kita pun boleh ajar bahasa melayu dan inggeris kan?

  68. if kdn still prefer to issue ic to foreign moslems just to win votes, the curse of rahman will a reality for umno.

 27. mokhtar Dec 15,2015 12:19 PM

  Salam Tun,

  MCA, Gerakan, PPP + others BN parties are kaput, long rejected by
  voters..no way they can make a come back..only Najib’s UMNO still alive & limping… Najib’s UMNO needs PAS for political survival.. nothing more..just like PAS & ISIS ‘Allah’ is just another political/commercial jargon for Najib’s UMNO to purify themselves..
  PAS will sell their soul for monetary returns.. ini bukan untuk negara, bangsa…agama… ini untuk kesenangan anak cucu mereka…just listen to the debaters at recent PAU.. all talk about money..money..money..+ power..power..poor souls..half bake president and his over cooked supporters..+ dapor arang cabinet members.

 28. HBT456 Dec 15,2015 8:42 AM

  *59. dont you think because of your connection to mca, you should contribute your energy in saving the kafir, current and future taxpayers of all malaysians who are being robbed and killed everyday from the non kafir under 5 prinsip rukun negara derived from federal constitution as asean and commonwealth players first?

 29. HBT456 Dec 15,2015 8:32 AM

  47. sir mubarak chan, if umno could stood so low in changing the sejarah text again in 2015 via moe to continue umno’s struggle, to stay in power during tdm era until today, what is there to talk about it now?

  48. even if dsn and his team in putrajaya via ag went a head with nsc bill to continue umno’s struggle of the islamic state, by pass shah alam, what can you do?

  49. now umno wants to increase constituencies in sarawak to follow sabah’s project ic, look east policy, just to stay in power, what can you do?

  50. after donald trump’s controversy statement on banning moslem immigrants for american taxpayer’safety first just like their past president in banning japanese immigrants right after ww2 as precaution first, today japanese is 100% allied to american today.

  51. he is gaining momentum from usa taxpayers to stop aliens, i mean illegal immigrants from mexico border, since 100% of the americans and their allies must pay taxes to run their federal and state governments.

  52. even if umno opted not to trust kafir by separating the halal and non halal section which is against the federal constitution, meaning all races who pay taxes are kafir even if they pay taxes, they still want to continue with project ic in extending to iranian, paskitani, bangladesh and now syria, what can voters of multi racial who pay taxes do?

  53. dont forget, tdm and bn opted quantitative easing, the easy way out, through money politics via look east policy because of oil.

  54. dont forget, bn component parties allowed umno to build islamic state in shah alam first, then extended their influence to federal territory to putrajaya using petronas dividend.

  55. it is always the same tune of umno and shadow governments do, mps sue here and there, slander here and there, nothing more.

  56. it is too late, and too little because the damage has been done far too great, and we are lagging more behind if najib is pulled down again.

  57. whether you like it or not, the speed train will be finalized after 2022 since all world leaders have signed up the pact to fight global warming climate in paris recently, and human civilization survived ice age.

  58. dont forget, mca abandoned us because mca took the easy way, and you made alot of money from the future taxpayers.

  59. dont you think because of your connection to mca, you should contribute your energy in saving the taxpayers from the non kafir, the non taxpayers who are being robbed and killed everyday?

 30. sibotak Dec 15,2015 7:21 AM

  Yang akan menjadi Kunci segala Kunci
  Untuk Kemenangan UMNO Dan PAS
  Di masa PRU akan datang

  Bukan Pertikaman Lidah sesama
  Bukan memberi Gula Gula pada Rakyat

  Hold Fast The Rope of Allah
  Be Not be Divided among Ummah
  Ini Ayat dari AlQuran
  Bukan untuk Malaysia
  Malah untuk Malaysia , Indonesia Dan Kesemua Negara Islam
  Kesemua Umat Islam
  Yg Hitam ,Putih, Kuning atau Biru

 31. sibotak Dec 15,2015 7:05 AM

  Setiap individual setiap Badan
  Ada Agenda masing masing
  Tak perlu selindung dengan hypocrites

  Seperti DAP melaungkan Demokrasi
  Adil sesama Bangsa Nusa Dan Agama
  Sebenarnya Itu hanya manisan mulut
  Hakikat nya Mereka sama dengan Bapa Tiri Mereka Si jjiran se belah tu
  Ada Agenda sendiri untuk Kaum sendiri

  Sudah Kelihatan ramai Cina Malaysia di beri keutamaan di Singapura
  Ramai Cina Malaysia di beri Work Permit juga Permanent Residence juga Citizen
  Ini ter lihat usaha sama Kerajaan sana dengan Cina Malaysia
  Yg juga di sokong olih DAP
  Ini Politik Mereka , Ini Perjuangan mereka
  Mereka Mimpi Bersama Tidur Berlainan

  Tidak seperti Kaum Melayu
  Yang Tidur Bersama Mimpi Berlainan
  Seharusnya Kerajaan Malaysia juga memperlawa Orang Melayu Singapura ke Malaysia
  Orang Melayu Singapura pun ramai lebih berpelajaran Dan Berkebolihan

  Adakah Racist Politik saya ?
  Ya Racist Tapi Bukan Tujuan saya
  Tapi ia Nyata Tidak Hypocrites

  Begitu juga US Yg bangga akan Demokrasi Mereka
  Adakah US Demokrasi sedangkan Politik Mereka Tunduk pada Yahudi lebih dari
  Mendengar suara Rakyat US sendiri ?
  Adakah Mereka contoh Demokrasi Yg Baik ?
  Sedangkan Mereka melaung Demokrasi dengan Membunuh , Memusnahkan Negara Yg Sudah di Bena hanya kerana Kemahuan Mereka tidak di Turuti ?

  Maka
  Hold Fast the Rope of Allah
  Be not be Divided
  Ini adalah ayat dari Quran Bukan dari SiBotak

 32. faridina Dec 15,2015 2:36 AM

  Assamualaikum Ayahanda Tun,

  With all due respect I’m seeking your permission dearest Tun to address our dearest Uncle Mubarak Chan directly.

  Yes I’m a very late-comer to this distinguished Blog and I guess I’ve acknowledged you as among the taiko’s here but that doesn’t stop me from sharing my views with you Sir.

  For the second time you got me wrong uncle, I’m not from the Opposition just because I disagree with your long time friend’s son policies.

  By the way uncle MC it’s about tandoori not fish head curry when I’m referring to Devi’s Corner and will definitely try that fish head at Lucky Garden even though I don’t notice that mile long queue while getting my family’s monthly medical supplies at AA Pharmacy.

  Wow I never realised that you were that close to Mr Najib and now we are counting on you Sir to advice him to give way to Muhyiddin because even our dearest Tun failed to get him to step down voluntarily. I thought you knew Tun closer and better than Mr Najib and you can’t have both coins at the same time. You should be closed to Tan Sri Sanusi Junid too I suppose and I think you it’s better for you to see him first before meeting Mr Pee M and seek his view and opinion.

  You studied law but I’m not sure whether you practice law or not, but a lawyer will always be a lawyer. A lawyer goes by facts and evidences but sometimes they twist facts for the sake of winning a case. How wonderful it is if you were on the rakyats side, you will be our best lawyer because this a case between the rakyat vs Mr Najib.

  The fact is Mr Najib do listen to his closest aides namely Jho Low and Madam Ros and unlike Tun M the mistake he made was that he never informed the cabinet about 1MDB until all the damages done.

  Yes I personally adore LKY because like Tun M he has great visions and Malaysia could be at par with Singapore if Tun M was given the opportunity to become the 1st Prime Minister of Malaysia. But I personally dislike their kiasu attitude and looking down towards their neighbours and hate all this stupid kowtow attitudes towards them as been shown by Pak Lah and Najib! We used to have bad experience with the Singaporeans while doing business ventures with them. However sometimes I wish Tun could be like LKY be it in control of the present leader.

  Oh yes I should also suggest uncle MC too.. Try that Mutton Soup in front of AA Pharmacy or you might have patronize since 20 years ago.

  Wasalam Tun.

 33. sibotak Dec 14,2015 11:19 PM

  Adakah Demokrasi sesabuah Negara mengikut cara Barat
  Benar ,Betul Dan Adil ?
  Adakah sebuah Parti bertanding di PRU untuk
  Kemenanga Parti untuk Persidentnya justeru untuk Kepentigan Beliau Dan sekutuhnya
  ATAU
  Bertanding untuk berhidmat pada Negara seikhlasnya

  Ternyata Seluruh dan Sejarah Dunia system Politik selalu berakhir dengan Kepentingan Peribadi , Kepentigan Pemimpin hingga nyawa Jadi mangsa
  Lebih Demi untuk Berjasa pada Nusa , Bangsa Dan Negara

  Saya berpendapat system Democratic Malaysia Berala Malaysia sendiri
  Creativity sendiri Ala Malaysia
  Tidak perlu ikut system Barat Yg tidak pernah Adil yg Kesemuanya mengikut Agenda Dan Kepentigan masing masing .Rakyat Jadi Korban

  Kita Bubarkan Semua Parti Politik
  Parti Politik lebih merupai seolah Perniagaan Sendiri Dan pengikutnya untuk menikmati
  Bermakna Kita menuju pada individu Yg kita pilih layak Bukan kemahuan Dan Kehendak Beliau untuk menjadi calon Jika Beliau setuju Jika tidak Kita pilih Yg lain

  Dalam Satu Bandar Kita Lantik Satu Kepala
  Dari Semua Bandar di Dalam satu Negeri Kita Lantik satu Kepala mewakili Satu Negeri Dari kesemua Negeri Yg ada Kita Lantik Satu Perdana Menteri

  Maknya dari memilih Sesuatu Parti Kita memilih Orang Perseorangan
  Orang orang Yg di pilih mesti lah dari Jawatan Kerajaan
  Yg memilih Dan mengundi pun mesti dari Pegawai Kerajaan

  Maknanya sesiapa Yg berhajat menjadi Menteri ,Menteri Besar , Perdana Menteri
  Mesti asal usual nya dari Pegawai Kerajaan , Public Servant
  Bukan dari Swasta walau Beliau perniaga Besar ,Orang Yg Berpergaruh

  Seperti baru kini di US
  Donald Trump dari perniaga Billionaire Tiba tiba Masuk Bertanding
  Untuk memilh sesorang Pemimpin Kita tidak perlu lihat Kekayaan Beliau
  Sebab Tujuan Beliau Masuk Arena Bertanding hanya bertujuan Mengkayakan Beliau lagi
  Dan Beliau akan modal kan apa mampu Beliau untuk Agenda beliau
  Jadi system bergini Kita tidak akan dapat
  Wakil Kerajaan ,Pemimpin Kerajaan Yg Tulin Dan Ikhlas

  Madsudnya saya
  Pemimpin akan di pilih mengikut Jasa , Akhlak , Kebolihan Beliau sepanjang Public Service bertugas sebagai Buruh Kerajaan Yg BerKebolihan
  DARI
  Mereka Tampil Kedepan untuk di pilih
  Sebab Yg sering Tampil Ini Muka Mereka Tebal Dan ada Agenda Yg Tersirat

  Jadi sesiapa Yg Nak Masuk Politik
  Mesti mula dari Pegawai Kerajaan dari mana sector Kerajaan
  Di Pilih olih Anggota dari Badan Kerajaan
  Yang Swata Nak Niaga buat Hal Nak Niaga
  Niaga Mereka campur Politik Mereka
  Akan membuahkan Agenda Peribadi

  Namun Tidak bererti Kita mempunyai Perfect system
  Kita memilih Mereka bukan Mereka memilh Kita untuk Jadi Pemimpin

 34. daeng Dec 14,2015 9:44 PM

  assalamualaikum Tun.

  Idea sibotak seiring dengan saya tetapi untuk dipilih sebagai Perdana Menteri, bagi saya hak menjadi PM wajar diperluas kepada semua warga negara Malaysia. Jika mahu hadkan, kita had mestilah seorang Islam.

  Had tempoh berkuasa juga mungkin 5 tahun minima ( jika kurang atas undi tiddak percaya atau sebab kematian atau tarik diri ) dan 10 tahun maksima. Ini mengelakkan manusia tidak berguna dan tidak bijak lagi banyak skandal seperti Najib dari terus berkuasa.

  Menteri-menteri yang lain wajarlah dari mereka yang dipilih mengikut undi terbanyak. Ini boleh mengelakkan kebergantungan antara satu menteri kepada menteri lain agar kebergantungan tidak berlaku.

  Jika antara menteri-menteri yang diberi kuasa tiada kebergantungan antara satu sama lain, khidmat mereka diyakini lebih ikhlas dan jujur untuk rakyat.

  Bagi membalas jasa kepada menteri yang bagus berkhidmat kepada rakyat, rakyat boleh mengundi setiap kali pilihan raya Perdana Menteri di mana sebagai menteri selain sebagai PM mereka boleh berkhidmat sebagai menteri sehingga 8 penggal ( 40 tahun termasuk 10 tahun sebagai PM ).

  Saya percaya dengan cara ini, korupsi seperti pentadbiran Najib yang menjijikkan sekarang tidak akan berlaku. Saya juga yakin institusi seperti BANK NEGARA, SPRM, KEHAKIMAN, POLIS dan lainnya boleh beroperasi tanpa ada sebarang rasuah atau korupsi.

  Maaf jika ada yang tidak suka idea saya. Percayalah sesuatu yang saya utarakan bukan untuk kepentingan peribadi melainkan untuk majoriti rakyat.

  Sesuatu yang buruk datang dari saya manakala yang elok datangnya dari yang maha berkuasa.

  Wassalam Tun.

 35. mubarakchan Dec 14,2015 8:41 PM

  Tun

  For faradina. With all due respect you must seek our beloved Tun’s permission before you address me directly.

  You are a very late-comer to this distinguished Blog because you are one of the Magnificent Seven of Mollywood fame. You know what I mean without stirring up isayso ?

  OK. You missed the mark when you mentioned about Devi’s Corner at Bangsar. This joint has lost its quality since 20 years ago. For the best curry fish head, it is at Lucky Garden. There is a queue a mile long everyday. Closed on Sundays.

  I am not afraid of our Distinguished and Honourable Dato Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak. I have not evaded income tax in my whole life because I have done most businesses like rubber and oil palm plantations, central and commercial banking, mega corporate restructuring eg. Sime Darby, Folex Industries Berhad, etc. etc.except property development with its anti-social underlay.

  My elder sister was our Father of Development Tun Haji Abdul Razak’s Raffles College mate.

  And I was personally close to Tun in the Olympic Council.

  A delegation led by the iconic Tun Ismail bin Mohd. Ali and myself presented a set of commemorative Tun Abdul Razak gold coins to Toh Puan and her 4 sons at their home in Stonor Road, Kuala Lumpur in 1977. I sat next to our future Prime Minister in a plane on the morning after the iconic Malay Encyclopedia was burnt at the Ministry at Gurney Road, Kuala Lumpur. Thereafter, he invited me to some functions at the Ministry of Defence.

  And why should I be afraid of our beloved Tun Dr Mahathir Mohamad whom I knew since 1972 ?

  I never asked him for money, favours or titles as I thought it improper for a person who was not qualified like me to do so. In fact, I never think of these things like our beloved Tun.

  WE ONLY THINK OF SUCCESS OF A PROJECT AND SERVICE TO OUR BELOVED COUNTRY ONLY. MONEY MONEY MONEY HAS NO ATTRACTION OR EXCITEMENT FOR US.

  Then, why should I be afraid of your hero the Dictator Lee Kuan Yew who was honest, frugal, hard-working and always travelled with his wife by SIA. He gave up 19 holes of golf. His penchant for spying on the private lives and sexual peccadilloes of his underlings and full blooded Malaysians was to control them.

  The Dictator’s virtues are the same as our beloved Tun. But our Tun did not spy on the citizens because he is a DEMOCRAT AND NOT A DICTATOR. For your information, no Democracy spies on its own citizens. In 1982, Switzerland caught her own general doing it and sacked him.

  Your hero’s failings are his 44 Failed Policies which I am against. I am not against him personally. How can I after all my elder brother married his only sister in October 1951 before the founding of the PAP in 1955 ?

  I observed that some urban and liberal minded Malays like yourself, worship the Dictator Lee Kuan Yew as their hero. This is the reason why I unearthed his 44 Failed Policies to show he was just a human being like you and me. And the leaders of our country were way ahead of the propaganda of the Dictator !

  The real HERO should be our beloved Tun Dr Mahathir Mohamad who had a far better record as a Prime Minister than your hero the Dictator.

  The movers and shakers of India with 1.2 billion population recognise Tun as a World Statesman. vide. Professor Amartya Sen, TJS George etc.

  Tun created the 3 million famillies of Malay Middle Income Group without strife or fervour which up-lifted the 3 million famillies of non-Malay Middle Income Group through the purchases of the goods and services of the latter by the former. You are one of them !

  All Malaysians and Humankind especially the Malays should be very proud of him and his great works and achievements.

  At the launch of the NEP in 1971, the Malays owned just 2% of the economy, the British 70% of the best and the Chinese 25% of the third rate assets.

  See the accomodation and tolerance by the communities between 1971 and 2015. This is why I still say that our beloved Malaysia is at the cusp of emulating Switzerland and Japan. If these great Nations can do it why not us the humble and hospitable Malaysians ?

  All of us make mistakes.

  Do you expect an important person to incorporate a company of just RM 1 Million and go on to borrow RM 42 Billions to do business to make money or lose WITHOUT THE ACTUAL/FIRM URGING OR PARTICIPATION BY THE CLOSEST AIDES ?

  Your hero mentioned in his Volume One of his opus that his butler picked up the ball for his kids whilst he and his wife enjoyed Ceylon tea out of English fine bone china.

  NO DISTINGUISHED AND HONOURABLE PRIME MINISTER OR PRESIDENT WILL EVER DO THE MENIAL JOBS MEANT FOR THE PROLETARIAT, faradina !

  Because the Magnificent Seven and the Opposition want to destroy the BN in which UMNO is the core-player, we witness strong expressions in this Blog in recent months due to some directive.

  After your turn, faradina, who is going after me ?

  In fact, no UMNO member wants to see any harm done to UMNO.

  As a NATIONALIST and a life-long supporter of UMNO who believes in our cherished Constitution, the solution or resolution to the present conundrum is straightforward and simple. We do not need the Singapore rocket scientist to teach us how to add one plus one equals two.

  I am optimistic that from now on our beloved Malaysia will regain her posture or composure and political will and move forward.

  Have you ever heard of the saying, ” Different strokes for different folks !”.

  You have your style. Our beloved Tun has his style. I have my style because we are all Democrats unlike the three auhoritarian Nations of Russia, China and Singapore which use GLCs within a Dictatorial System that is GODLESS AND CONSTITUTION-LESS !

  I hope you realise that because of the breach of our venerable FREE MALAYSIAN STYLE DEMOCRACY AND CAPTIALIST CHARACTERISTICS WITH A MALAY BIAS TOGETHER WITH OUR LOYALTY AND DEVOTION TOWARDS OUR YANG DI PERTUAN AGONG AND THE ROYAL SULTANS AND OUR CHERISHED CONSTITUTION WHICH SAFEGUARDS ISLAM AND ALL THE OTHER RELIGIONS, through the use of the Dictator Lee Kuan Yew’s GLCs, it is the reason why I comment prudently on the wrong course which our beloved Malaysia is ABOUT to embark on with the GLCs WITHOUT A DICTATOR.

  You must read my comments together and not in ISOLATION through the years since September 2011 ! In Democracy, the Opposition like you has a point of view as well !

  Try the Lucky Garden fish head sometime !

  MALAYSIA BOLEH ! MALAYS BOLEH ! MALAYSIANS BOLEH ! THE WORLD AND SINGAPORE SAY UMNO BOLEH !

 36. freemind Dec 14,2015 6:05 PM

  1. Hari ini sejarah politik Malaysia diliputi dengan bencana skandal kewangan yang tiada tandingannya.

  2. Pesoalan yang diajukan kepada kerajaan nyata tidak bermotifkan khianat atau sebagai serangan individu. Kepelikan aktiviti aktiviti IMDB yang diketuai oleh Najib dari awal sehingga terbitnya pemberian derma sebanyak $2.6 billion dengan sendirinya mejadi kemushkilan yang tidak terjawab.

  3. Walaupun amat pentingnya kemushkilan ini dihuraikan dengan penuh jelas dan transparent, berbagai strategi lain diambil oleh Najib termasuk tekanan penguasa dan pemindahan penyiasat.

  4. Ini boleh diumpamakan seperti kes seorang suami yang mendapat hasil insuran nyawa selepas kematian isteri yang mati dengan penuh misteri.

  5. Apakah adil sekerinya siasatan penuh keatas suami tidak dilayan dan sebaliknya dianggap sebagai khianat?

  6. Menurut keterangan Najib baru baru ini, wang derma yang diberikan tersebut digunakan untuk membantu mereka yang susah dan juga mengiatkan parti. Mengapakah sukar untuk pembelanjaran ini diaudit dan dibentangkan demi memberikan kepuasan hati rakyat mengetahui tidak ada kelencongan.

  7. Mengapakah Najib menganggap kesangsisan rakyat tidak penting walaupun rakyat dari luar melihat cara hidup Najib yang amat mewah.

 37. sibotak Dec 14,2015 5:31 PM

  Adakah Demokrasi sesabuah Negara mengikut cara Barat
  Benar ,Betul Dan Adil ?
  Adakah sebuah Parti bertanding di PRU untuk
  Kemenanga Parti untuk Persidentnya justeru untuk Kepentigan Beliau Dan sekutunya
  ATAU
  Bertanding untuk berhidmat pada Negara seikhlasnya

  Ternyata Seluruh dan Sejarah Dunia system Politik selalu berakhir dengan Kepentingan Peribadi , Kepentigan Pemimpin hingga nyawa Jadi mangsa
  Lebih Demi untuk Berjasa pada Nusa , Bangsa Dan Negara

  Saya berpendapat system Democratic Malaysia Berala Malaysia sendiri
  Creativity sendir Ala Malaysia
  Tidak perlu ikut system Barat Yg tidak pernah Adil yg Kesemuanya mengikut Agendas Dan Kepentigan masing masing .Rakyat Jadi Korban

  Kita Bubarkan Semua Parti Politik
  Parti Politik lebih merupai seolah Perniagaan Sendiri Dan pengikutnya untuk menikmati

  Dalam Satu Bandar Kita Lantik Satu Kepala
  Dari Semua Bandar di Dalam satu Negeri Kita Lantik satu Kepala mewakili Satu Negeri Dari kesemua Negeri Yg ada Kita Lantik Satu Perdana Menteri

  Maknya dari memilih Sesuatu Parti Kita memilih Orang Perseorangan
  Orang orang Yg di pilih mesti lah dari Jawatan Kerajaan
  Yg memilih Dan mengundi pun mesti dari Pegawai Kerajaan

  Maknanya sesiapa Yg berhajat menjadi Menteri ,Menteri Besar , Perdana Menteri
  Mesti asal usual nya dari Pegawai Kerajaan , Public Servant
  Bukan dari Swasta walau Beliau perniaga Besar ,Orang Yg Berpergaruh

  Seperti baru kini di US
  Donald Trump dari perniaga Billionaire Tiba tiba Masuk Bertanding
  Untuk memilh sesorang Pemimpin Kita tidak perlu lihat Kekayaan Beliau
  Sebab Tujuan Beliau Masuk Arena Bertanding hanya bertujuan Mengkayakan Beliau lagi
  Dan Beliau akan modal kan apa mampu Beliau untuk Agenda beliau
  Jadi system bergini Kita tidak akan dapat
  Wakil Kerajaan ,Pemimpin Kerajaan Yg Tulin Dan Ikhlas

  Madsudnya saya
  Pemimpin akan di pilih mengikut Jasa , Akhlak , Kebolihan Beliau sepanjang Public Service bertugas sebagai Buruh Kerajaan Yg BerKebolihan
  DARI
  Mereka Tampil Kedepan untuk di pilih
  Sebab Yg sering Tampil Ini Muka Mereka Tebal Dan ada Agenda Yg Tersirat

  Jadi sesiapa Yg Nak Masuk Politik
  Mesti dari Pegawai Kerajaan
  Di Pilih olih Anggota dari Badan Kerajaan
  Yang Swata Nak Niaga buat Hal Nak Niaga
  Niaga Mereka campur Politik Mereka
  Akan membuahkan Agenda Peribadi

 38. Sri Sense Dec 14,2015 5:04 PM

  Salam Tun dan semua

  Tak tau la apa nak cakap lagi. Dah penat cakap. Tak tau la apa nak jadi dengan UMNO ni. Dah penat fikir.

  Dulu UMNO kat Selangor pun sama, tau tau tumbang. Itula power penggundi. Sultan tak kisah janji rakyat baginda hidup aman damai. Kalau kacau bilau sampai nak makan pun susah, baginda turut susah hati.

  Zaman Tun dulu kita pernah lalui Asian Financial crisis, susah juga kemudian senang kembali, tapi Tun nakhoda terbaik to me.

  PM under UMNO lepas tu banyak kekurangan. Bila Pak Lah naik, kawan Penang kata, Pak Lah nice man tapi tak cerdik sebab tak pergi Penang Free School.

  Ini pula komen terbaru I dengar dari kawan consultant, dia kata projek kat Thailand under Muhyiddin pekerja2 semua kena hantar balik, bila tanya Putrajaya, depa jawab tengah nak susun semula. So budak2 tu semua tak ada kerja.

  Ada kawan business kata nak pi meeting dengan orang pun jadi was was, politik tengah kacau bilau, takut tersalah masuk kem. I tanya kawan ini balik “are you sure, tengok macam Najib be there until next election, takan nak tunggu sampai 2018.

  hmm 😐

 39. superman1 Dec 14,2015 2:36 PM

  Salam Tun,

  Najib guna pakai peribahasa “MENANG JADI ARANG, KALAH JADI ABU”. Hahaha… ni lah peribahasa yang sesuai untuk mengambar diri dia sebenar-benarnya. Diri dia semata-mata. Kalau menang pun bungkus, kalah lagi bungkus. So ni consider “last chance”. Alang-alang nak tenggelam, tenggelam lah sekali satu kapal. Sebab “KAPAL” ni tak dapat membezakan siapa yang salah dan siapa yang tidak. Sesiapa yang berbunyi kena campak ke laut. Tapi yang kena campak ke laut pun apa nak kisah… Yang tukang campak pun nanti tenggelam jugak.

  Tak sabar tunggu Najib masuk jail….

 40. daeng Dec 14,2015 2:31 PM

  Assalamualaikum Tun.

  1. Setuju dengan kenyataan sibotak antara najib dan pak lah.

  2. Setuju juga dengan kenyataan umranrc antara najib dan anwar ibrahim.

  3. Bercerita tentang korup, saya tertarik bagaimana caranya kita mahu mengubah rakyat biasa hingga kepada pemimpin tertinggi agar menjadi TIDAK KORUP. Untuk mengamalkan ajaran Islam 100% dikhuatiri pihak bukan Islam tidak berpuas hati. Maka terfikirlah saya bagi menyelesaikan masalah KORUP di dalam negara yang kita cintai ini. Antara alternatif ilham saya seperti:

  Malaysia tidak sesuai politik berparti.
  Dengan politik berparti akan menyebab kesaling kebergantungan antara ketua parti dan kumpulan bawahnya seperti ketua cawangan dan bahagian.
  Ketua terpaksa memberi imbuhan kepada kumpulan yg menyokongnya.
  Jika tidak memberi maka kedudukan ketua akan jatuh pada pemilihan akan datang.
  Sementara ketua terpaksa sentiasa bergantung kepada kumpulan bawahan atau pengikutnya untuk terus berkuasa.
  Bagus atau tidak ketua itu bukan atas kredibiliti dirinya tetapi politik kepura-puraan demi survival kuasanya.
  Yang terima padahnya adalah rakyat kerana pihak pemimpin atasan akan berterusan saling menggunakan amalan “memberi dan membalas jasa”.
  Amalan inilah yg dinamakan rasuah politik yang tiada penghujungnya jika politik berparti terus diamalkan oleh sesebuah negara.
  Jika penstrukturan politik negara diubah demikian rupa, saya yakin rasuh boleh dihapuskan ke arah angka sifar.
  Tidak salah jika kita mengamalkan atau meniru sesebuah negara yang mengamalkan parti tunggal, berdemokrasi dan beraja asalkan Islam dan demokrasi terus terjamin.
  Saya yakin Malaysia akan terus maju tanpa korupsi dari segenap lapisan masyarakat tetapi ianya mesti bermula dengan pemimpin no 1 negara.

  Wassalam Tun.

 41. milshah Dec 14,2015 2:13 PM

  Assalamualaikum Tun,

  Perhimpunan Agung UMNO (PAU) telah pun berlalu. Kehendak rakyat supaya isu 1MDB dan derma RM2.6 billion diselesaiakan segera tidak dibincangkan. Sebaliknya perwakilan mahukan pemimipin-pemimpin ‘move on’ dalam menghadapi PRU 14. Persoalanya bagaimana menghadapi PRU 14 jika kedua-dua isu besar ini tidak diselesaikan terlebih dahulu? Mula-mula saya tidak setuju dengan pelbagai tindakan Najib berhubung isu 1MDB dan derma RM2.6billion. Tetapi melihat tindakan ahli-ahli parlimen UMNO dan juga perwakilan-perwakilan UMNO yang menyokong Najib secara membuta-tuli meyakinkan saya UMNO bukanlah parti pilihan saya. Minta maaf Tun, saya telah mengambil keputusan untuk tidak mengundi BN pada PRU 14 waima sekalipun Najib bukan lagi presiden UMNO. Saya tidak mahu bersubahat dengan tindakan-tindakan UMNO. Saya tidak mahu disoal nanti di akhirat nanti kenapa saya meyokong UMNO. Sebagai rakyat Malaysia, ini adalah hak saya untuk tidak mengundi UMNO. My concious is clear.

 42. Hajar Dec 14,2015 10:48 AM

  Salam YAB dan Yang DiKasihi Tun,

  Mohon izin Tun untuk berkomunikasi dengan rakan2 di sini:

  1. Kepada Saudara ’Cruze’, ’Daeng’ dan ’Anak Wawasan 2020’, syukurlah anda semua sudah sedar yang En. Khairy @ KJ bukanlah seorang Ketua Pemuda UMNO yang boleh diharapkan untuk mengembalikan imej dan maruah UMNO supaya jadi lebih baik / bersih kerana beliau sendiri pernah terpalit dengan ’politik wang @ rasuah’ semasa pemilihan Jawatan KP UMNO suatu ketika dulu. Seperti yang pernah saya katakan, beliau seorang yang ’play safe’, suka bermuka-muka, juga korup dan banyak main wayang – menyerupai DSN dan Anwar Ibrahim (ada yang menggelar KJ sebagai ’Anwar Junior’). Prestasi beliau dengan DSN sama ’hampeh’.

  2. Kepada ’Keluarga Faridina’, terima kasih. Anda semua juga banyak memberi info2 yang amat berguna buat renungan kita bersama.

  3. Kepada Saudara ’Fariq Islam’, saya yakin anda setuju yang DSN bukanlah seorang yg tahu mengenang budi. Di PAU 2015, beliau ungkit2 sokongan beliau terhadap Tun M semasa pemilihan pada tahun lapan-puluhan. Beliau lupa yang Tun M berusaha menaikkan beliau ke kedudukan sekarang (Tun M sudah tidak berhutang apa2 dengan beliau). Lagi satu, Tun M TERPAKSA (bukan menjadikan ianya satu tradisi) ambil alih jawatan Menteri Kewangan kerana Anwar Ibrahim hampir2 melingkupkan negara semasa krisis 1997/1998 dengan cara beliau yang pro-IMF dan pro-Amerika (ada persamaan antara Anwar dan DSN). Jika Anwar dibiarkan, ekonomi negara kita sudah lingkup pada 1998.

  DSN sepatutnya meletak jawatan secara bermaruah, namun nampak gayanya beliau bukanlah seorang yang ’berjiwa besar’ dan ’gentleman’ seperti yang beliau sendiri uar-uarkan kepada para Perwakilan di PAU 2015 (ibarat, ’masuk bakul angkat sendiri’). DSN tidak faham apa makna ’berjiwa besar’. Pemimpin yang BERJIWA BESAR sanggup memikul tanggung-jawab di atas apa2 perkara buruk (terutamanya yang melibatkan diri sendiri secara peribadi) yang berlaku di bawah pentadbiran beliau dengan meletak jawatan serta-merta

  Terima kasih Tun.

  *** Semoga Allah S.W.T. sentiasa melindungi Tun sekeluarga ***

 43. mustaqimabdulrahman Dec 14,2015 10:36 AM

  jangan baca tajuk…klik dan baca isinya dan nilai…jika saya salah buktikan boleh komen saya salah sebab “saya pemimpin berjiwa besar dan gentleman”-walau sekadar cakap je…

  http://mustaqimabdulrahman.blogspot.my/2015/12/dato-seri-najib-pemimpin-sehebat-nabi.html

 44. balance Dec 14,2015 10:35 AM

  sroom Dec 13,2015 10:52 PM

  Like what you written. Sound and feel realistic, fair and achievable.

 45. sibotak Dec 14,2015 7:26 AM

  Betul juga kata kata Tun Mahathir
  Najib lebih Teruk dari PakLah

  Pak Lah punya Akhlak Yg Baik
  Cuma expectation sebagai PM Bukan Senang
  PakLah cuma tidak Tegas tidak Berkebolihan sebagai PM

  Jauh Akhlak Najib Dan pasangan
  Isteri Tun Mahathir se orang Doctor juga
  Banyak juga Berjasa pada Malaysia
  Bini Najib hanya Berlagak dan Boros
  Ini bedza Pemimpin Yg punya Ilmu dengan Pemimpin yg tidak punya Ilmu
  Begitu juga Pasangan mereka
  Jauh sekali pasanngan Tun Mahathir Dan Najib

  Ini Kesilapan Malaysia Yg amat Besar Dan Merugikan

 46. umranrc Dec 14,2015 3:47 AM

  Salam dan mohon laluan Tun,

  Ada penulis yang menyatakan Dato’ Sri Najib dan Dato’ Sri Anwar mempunyai persamaan dari segi ‘korup’. Maaf saya katakan, jauhnya seperti langit dengan bumi. Sebelum kita mengatakan sesiapapun yang ‘korup’, mari kita lihat sedikit sahaja data. Dalam tahun 1991, Dato’ Sri Anwar mengambil alih jawatan Menteri Kewangan dan pada tahun yang sama hutang luar Negara kita berada dalam lingkungan RM250 billion. Jumlah hutang ini menurun tahun demi tahun melalui budget positif Negara sehingga suku ketiga tahun 1998 yakni baki yang tinggal hanyalah lebih kurang RM95 billion sahaja. Dalam tempoh ini adakah sebarang pembangunan Negara secara keseluruhannya merudum? Tidak sama sekali. Mungkin data ini tidak tepat untuk menggambarkan adanya ‘coruptions’ ataupun tidak, tetapi yang jelas data data ini tidak berbohong mengenai amanah yang dipikul oleh Dato’ Sri Anwar. Beliau betul-betul menjaga perbelanjaan Negara dan sekiranya ada pembaziran, ianya adalah teramat sedikit sehingga membolehkan kita semua menikmati hidup yang lebih baik pada waktu itu. Tidak perlu saya huraikan apakah kedudukan hutang kita selepas tahun 1998 tetapi cukup saya katakan di akhir tahun 2002 jumlah hutang kita bertambah kepada hampir RM200 billion. Dari tahun 2003 sehingga sekarang ini hutang Negara bertambah berlipat kali ganda kepada satu nilai yang begitu memeningkan yakni RM850 billion. Disini Menteri Kewangan yakni Dato’ Sri Najib perlu betul-betul menerangkan bagaimana perkara ini boleh berlaku dan apakah sebenarnya perbelanjaan yang telah memakan wang Rakyat sebegini rupa? Apakah kemajuan fizikal yang dapat dilihat selama tempoh ini?

  Baiklah, saya harap perenggan diatas telah menjawab persoalan ‘korupsi’ tadi. Sambil itu ingin juga saya mengulas sedikit tentang penulisan saudara Fariq Islam yang menyatakan UMNO tidak akan kemana-mana selagi pimpinan yang ada sekarang tidak diubah. Mungkin ada benarnya apa yang disampaikan tetapi pada pandangan saya, masa untuk itu telah tamat dengan tamatnya persidangan baru-baru ini. Rata-rata Rakyat Malaysia telah mendengar apa yang disampaikan oleh kebanyakkan perwakilan UMNO dan saya boleh katakan, ianya adalah amat menjengkelkan sekali. Kebanyakkan Rakyat Malaysia hari ini tanpa mengira kaum dan bangsa telahpun terdidik dengan baik oleh ibu bapa masing-masing. Ini tidak bermakna generasi yang terdahulu tidak dididik dengan baik, cuma sekarang ini pendidikkan kita adalah lebih teratur dan terbuka. Kita semua tahu akan apa itu amanah, jujur, adil, waras, berintergriti, mampu berfikir dan pelbagai lagi sifat mulia sebagai seorang manusia. Dengan ini kita semua tahu bahawa apa yang disampaikan semasa persidangan tersebut adalah satu ‘bodekkan’ yang jelas bertentangan dengan sifat-sifat yang mulia ini. Tiada jalan penyelesaian yang saya nampak kecuali redha dengan hukuman Rakyat dalam PRU yang ke14 nanti. UMNO bakal diajar dengan cara yang kasar, yakni apabila hilangnya mandat, maka ianya akan dibersihkan sebersih-bersihnya dari mereka-mereka yang disebut sebagai ‘pejuang’ hari ini, dimana perjuangan mereka hanya berkisarkan kepada perut sendiri.

  Pada 7 Mei, 2013 tajuk utama akhbar Utusan Malaysia ‘Apa lagi Cina mahu?’ pada pandangan saya, tajuk ini adalah tajuk paling bodoh didunia. Mujur kesemua Rakyat berfikiran waras baik Melayu, Cina ataupun India. Sekiranya ada diantara kita yang hilang pertimbangan, tajuk sebegini sudah semestinya membuahkan satu pergolakkan kaum. Senario yang akan berlaku nanti adalah, pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian pada tahun 2017, tajuk utama akhbar Utusan Malaysia, ‘Apa lagi Rakyat mahu?’.

  Salam Tun dan Terima Kasih.

 47. cruze Dec 14,2015 2:06 AM

  Najb buat lawak lagi dan nak menunjuk diri pemimpin berjiwa rakyat konon dengan merasmikan game DOTA…..wah semakin malaslah rakyat kalau ikut perangai najib yang asyik main game…sebab tu menteri2 dia cari peluang kerana ketua minat main game…tekan tekan dapat duit….money is king lah tu jika duduk diam tak payah kerja tapi duit masuk melalui permainan game itu

 48. sroom Dec 13,2015 10:52 PM

  Salam Tun

  UMNO tidak akan menuju ke mana-mana sekarang.. the party is going in circles like in a Circus.

  Nampaknya semua pemimpin-pemimpin UMNO yang sokong DSN kalau tak buta mata dan hati atas apa yang DSN lakukan.. mereka mabuk atas kekuasaan yang diberi oleh Allah swt.

  I can also sense your uneasiness should power be taken away from UMNO in PRU14. Allah gives power to whom he pleases!! This includes land in Palestine and many other countries.

  Not long ago, I learned from Tan Sri Sanusi Junid that Tunku AR was a freemason and you fought him. If Tunku AR was really a freemason, we are forever grateful to you and we pray for your good health!! (Freemasons worship Shaytaan (directly and indirectly) and the worshipper will have to give human sacrifices (eg May 13, 1969) in order to gain power and Shaytaan will take away their health and children unknowingly) see https://www.youtube.com/watch?v=adTF417aOlc

  I am not saying that Tunku AR deliberately led to human sacrifices. Perhaps it was planned by Shaytaan in order for someone to rise or fall.

  Recently we saw events such as the disappearance of MH370, shooting down of MH17, the Moro attack on Sabah.. Can’t we see that human lives have been sacrificed again to some extent? Are these not the work of Shaytaan and His accomplices? Don’t you think that Shaytaan will not be coming back for more?

  We can keep arguing on 1MDB and 2.6B RM donation till the cow comes home..this is what the Shaytaan wants us to do. The root of the problem will not be solved. Do you see this?

  Pleasing Allah should be the ultimate goal of UMNO and we Muslims have to learn how to do so. Learning how to accept and deal with life is essential to our daily lives – this has been what previous PAU intended to do. What did the recent PAU achieved?

  Muslims have been taught to always face life with patience and perseverance no matter how high or low of wealth and power Allah swt grants them. UMNO must now be thankful to Allah swt for the diminishing power it has left and always be satisfied with everything that He, the Almighty, Gives them. Also, UMNO must always watch out from becoming arrogants.

  We have seen in PAU 2015 that too much wealth and power can cause the person to lose faith and forget himself and forget Allah swt and become arrogant.

  I agree with DSN who quoted from the Quran said “Allah is the best of planners.” My next question to DSN which he doesn’t has to answer, “Is Allah working his plan for or against you?” Only DSN himself knows the answer.

  It may be a good thing that DSN managed to get 2.6B RM donor to the party but his doings have implicated UMNO. It may be good that there is 1MDB to manage strategic assets but DSN used it as a vehicle to obtain/create unnecessary loans where Riba is involved. Does the end justify the means?

  All Praise and Glory are due to Allah swt Alone!

 49. cruze Dec 13,2015 10:29 PM

  Apalah nak jadi dengan najib ini, nothing to hide kau menyorok tak datang, untuk rasmikan game “DOTA” kau datang, Najib ni perosak minda rakyat, menggalakkan rakyat malas dengan menghadap game kerana perdana menteri sendiri dengan muka bangga dok pergi rasmikan DOTA…lucu menteri sekarang…azalina dalam parliment menyalak2 macam samseng, begini kah ciri ciri wanita melayu yang kita harapkan…
  Sungguh buruk etika najib dan menteri menteri.

 50. faridina Dec 13,2015 9:24 PM

  Assalamualaikum Ayahanda Tun,

  Allow me some space here Tun to communicate with our most senior blogger no other than our most Distinguished and Honourable Uncle Mubarak Chan.

  Few weeks ago we were on vacation in Batu Ferringhi, Penang and we too had that scrumptious Indian fish head curry at one of the stall there. To our surprise that medium-sized fish head cost us only RM30 and it was extremely delicious without GST. Sometimes we do have our tandoori at Devi’s Corner, Bangsar with GST.

  Thank you LKY if GLCs was indeed his invention because GLCs is not the problem but people behind it, is the culprit.

  1MDB is Mr Najib brainchild. He is the advisor, Minister of Finance and the PM where crucial decisions made are between these 3 post held by a single individual you know who.

  Yes it surely is true Sir that money lost could be recovered or created but UMNO gonna lose the next GE because of this and that’s a big problem.

  By the way Uncle MC, Mr Najib should extends the olive branch to the rakyat by tendering his resignation.

  For godsake uncle for once give your 100% support to our most Distinguished and Honourable Tun Dr Mahathir. Don’t be scared of Mr Najib after all we hate him because Tun M always said Najib is so scared of Singapore and always kowtow to Singapore.

  Wasalam Tun.

 51. Fariq Islam Dec 13,2015 5:55 PM

  Assalamualaikum, Tun.

  UMNO tidak akan menuju ke mana-mana sekiranya pucuk pimpinan sekarang memperguna taktik kesamsengan. Lihatlah apa yang berlaku. Alangkah sedihnya bila kami menyaksikan bagaimana Ali Tinju menggangu siding media dan cawangan lantang, dan memperkecohkan keadaan, seolah-olahnya tiada undang-undang di Negara ini.

  Sedih… pilu… Negara kita yang tercinta… parti yang selamanya berbakti membangun tanahair kini ditransformasi ke arah yang salah! Keluarlah Jamal, Ali Tinju, Ismail Sabri… UMNO kita adalah parti yang berprinsip dan bertamadun!

 52. sibotak Dec 13,2015 5:35 PM

  Tun susah sangat
  Tun tubuhkan Parti sendiri Kaup Semua Anggota UMNO Yg akan sokong Tun
  Atau
  Bolih kah Muhideen Atau Mukhlis contest untuk Jadi President UMNO

 53. mubarakchan Dec 13,2015 5:12 PM

  Tun

  As I tucked into the scrumptious Indian fish head curry from the famous stall at Bangsar, I reflected on how fortunate our beloved Malaysia and her citizens were all these years since Merdeka in 1957. We had a low-cost of living, jobs were always available and many could fulfil their Malaysian Dream of jobs, affordable housing and transport, a good education and a style of living.

  In 1968, a group of four could have a dinner of steamed fish, chicken and vegetables for RM 11 at the open air food court in Port Dickson town. Now, the medium-sized fish head costs RM 70 and I am still thankful for this with the knowledge that a plate of beef kuay teow costs Sterling Pounds 15 in London and chicken rice costs S$ 38 in Singapore.

  My reflections were not limited to these wonderful Malaysian signature repasts laid out before me and my family but also on the current public affairs which seemed to occupy a large part of our Rakyat’s time and mental energy.

  It is about the confused state of affairs on the state of the Government and money which has ballooned up to MONEY MONEY MONEY ! Perhaps, I would like to point out to those who are confused and mystified why this is so.

  UNTIL THE GOVERNMENT DECIDED TO MAKE MONEY/LOSE MONEY FOR THE RAKYAT BY THE USE OF THE GLCs WHICH WAS A LEE KUAN YEW INVENTION, THERE WAS NO WAY THAT MONEY COULD BE POLITICISED BECAUSE THE MAKING OF MONEY HAS ALWAYS RESTED WITH THE PRIVATE SECTOR LIKE IN A WESTERN DEMOCRACY.

  What has happened in our beloved Malaysia is that politicians and their closest aides made the conscious effort to go into business to make money/lose money for the Rakyat in an unlimited manner which ran into billions and billions of ringgits ?

  The fact that politicians handled MONEY MONEY MONEY is enough to POLITICISE this act. Hence, we have this confused political and financial conundrum which has unfortunately arisen.

  The MONEY MONEY MONEY HAS BECOME POLITICISED.

  Most business people refrain from mixing up politics with business and money because time is of the essence and invaluable.

  Likewise, holistic politicians in Western Democracies disdained from handling or getting involved with money. It they have any money or business, they would set-up blind trusts for their assets. By this transparent act, the Western politicians are in compliance with the avoidance of conflict of interests, propriety, integrity, corruption, ethics etc. which add up to good public governance.

  If the GLCs are not POLITICALLY OR GOVERNMENT CONNECTED, huge amounts of money which these made or lose would not have raised an eyebrow in the Private Sector because business risks are always acceptable by entrepreneurs and the World at large.

  With so many GLCs elephants in the room in our beloved Malaysia, it is still not too late to reduce the risks which all these elephants are now unavoidably exposed to the vagaries of the international market place.

  The international market place will be the final arbiter of the way forward for our beloved Malaysia.

  Only sound and good ideas will save the day for all of us, the Rakyat.

  I am confident and hopeful that our Distinguished and Honourable Prime Minister Dato Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak will find a way out of being together with the authoritarian Nations of Russia, China and Singapore which rely on GLCs to blossom economically as opposed to the age-old conventional and traditional Western democratic practices which we are supposed to practise.

  Not forgetting, GLCs only flourished in a small dictatorship like Singapore with an all-powerful Dictator because money has four-legs whilst Humankind has only two.

  Yes ! I am optimistic that our iconic UMNO with its Distinguished and Honourable Leadership like our Prime Minister Dato Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak will lead us forward to be like Switzerland and Japan with the same vision as all his predecessors.

  And like these Nations and my richest Muslim Indian friend of India, our beloved Malaysia will have the best and finest PRIVATELY OWNED corporations in the World to come !

  IT GIVES ME A GOOD FEELING TO SEE THE HEADLINE ‘ NAJIB EXTENDS OLIVE BRANCH ‘ IN THE NAIVE, FRIENDLY AND HOSPITABLE UMNO OWNED NEW STRAITS TIMES.

  MALAYSIA BOLEH ! MALAYS BOLEH ! MALAYSIANS BOLEH ! THE WORLD AND SINGAPORE SAY UMNO BOLEH !

  If money is lost, it could be recovered or created. No problem !

 54. Hajar Dec 13,2015 5:03 PM

  Salam YAB dan Yang DiKasihi Tun,

  1. Semalam (12 Dec 2015), saya pergi sekejap ke PWTC dan jalan2 di aras di mana ada ahli2 UMNO dan pelawat2 lain yang menonton di skrin besar. Saya lihat ada perwakilan2 (sessi petang) yang sedang berbahas..selepas ’shopping’ sikit, saya sempat lihat DSN memulakan ucapan.

  2. Banyaklah terjemahan ayat2 Al-Quran yang diucap (wajar dapat pujian) tetapi adakah orang yang berucap mengamalkan apa yang diucap? Fahamkah beliau dengan apa yang diungkapkan? Nampak gaya dah seperti Anwar lagak DSN akhir2 ini. Segala tuduhan2 terhadap beliau ialah ’fitnah’ semata-mata, dan ayat2 Al-Quran digunakan untuk mengaburi mata / hati rakyat. Saya dah rasa sedari awal lagi, DSN dan Anwar ada persamaan – kuat berdrama dan main wayang…dan kedua-duanya korup..

  3. Dan DSN ulang lagi bahwa tuduhan2 terhadap 1MDB adalah ’fitnah’. Jika benar fitnah, mengapa sehingga 1MDB terpaksa jual Edra kepada negara asing? Terdesak? Hutang keliling pinggang sampai bermasaalah membayar hutang & kerajaan kena bagi ’stand-by loan’ hampir RM 1 Billion, dan masih lagi bermasaalah! Tanah Kerajaan yg dibeli murah dijual 50 kali ganda lebih tinggi dari harga belian, tapi duit ’lesap’ untuk bayar hutang! Tanah dijual, habuk saja dapat! Rakyat melopong dan kos sara hidup naik mendadak. Secara peribadi, saya tidaklah terkesan dengan kenaikan harga barang2 sebab saya sudah bersedia (saya ikut nasihat Tun untuk menabung dan berjimat cermat dan tidak membazir – syukur Alhamdulillah). Namun, saya kasihan melihat majoriti rakyat yang amat terkesan dengan harga2 barang dan perkhidmatan yang naik melampau-lampau…

  4. Sia2 saja semuanya (masa PAU 2015) menyanyi lagu ’Warisan – Anak kecil main api…’ sebab ternyata ada antara mereka yang sedang menyanyi ialah mereka yang galak menjual/menggadai aset2 negara kepada negara luar. Plot tanah TRX pun telah dijual kepada rakyat asing! Penasihat2 pun ada orang asing…

  Antara lirik lagu Warisan:
  ’Bumi dipijak mililk orang…Tergadai seluruh harta benda…Hasil mengalir ke tangan yang lain…Kita kan merintih sendiri…’Alahai…

  5. Apakah nasib UMNO / BN/ Malaysia di bawah Presiden/PM yang ’cakap tidak serupa bikin’, korup, lemah, menyalah-guna kuasa, tidak nampak kesalahan2 besar yang beliau sendiri telah lakukan serta sentiasa menyalahkan orang lain? Tunggulah saat kehancuran seperti ’empayar / negara’ yang beliau sendiri ceritakan di dalam ucapan penggulungan beliau…Saya cuma mampu geleng kepala sebab yang lupa kepada ’sejarah’ ialah orang yang sedang memberi ucapan…Empayar2 terdahulu runtuh kerana SALAHLAKU2 dan sikap TAMAK & ikut NAFSU pemimpin2…

  Terima kasih Tun.

  *** Semoga Allah S.W.T. sentiasa melindungi Tun sekeluarga ***

 55. faridina Dec 13,2015 4:07 PM

  Assalamualaikum Ayahanda Tun,

  Najib berjiwa besar pembohong!
  Muhyiddin berjiwa rakyat..

  Ok Muhyiddin bagi pihak rakyat boleh maafkan dia dengan 3 syarat;

  1. Lantik semula TSMY dan DSSA dilantik semula sebagai TPM dan Menteri masing2.

  2. Gugurkan 2 menteri penyapu pilihan TSMY dan DSSA (option : satu timbalan menteri pilihan kami iaitu Mad MustLearn).

  3. PM Najib pergi berehat di Kazakhstan dan TSMY memangku jawatan PM sehingga selesai siasatan 1MDB dan derma 2.6 billion.

  Sekiranya Najib didapati tidak bersalah maka akan diisytiharkan satu hari cuti umum dan sambutan negara oleh rakyat jelata dengan tembakan meriam 21 das dan Najib hendaklah dianugerahkan gelaran Tun sebaik sahaja turun dari kapalterbang oleh YDP Agong.

  Sekiranya Najib didapati bersalah maka rakyat Malaysia akan memaafkannya tetapi Najib dan panda bear dia iaitu RM tidak akan dibenarkan pulang ke Malaysia selama-lamanya. Kira macam buang daerahlah tapi jauh sikit.

  Kena bagi tawaran sebaik mungkin barulah dia serahkan jawatan sebab kalau cakap salah masuk jel, haram dia nak serahkan jawatan.

  Namun semua di atas sekadar fantasi je lah..

  Minta sedikit ruangan ayahanda Tun berbicara dengan rakan2 penulis di sini.

  Cruze syukur Hajar sedarkan sdr pasal KJ begitu juga Anak Wawasan 2020 yang tulisan anda memang berwawasan telah tolak KJ.

  Buat HouseWife teruskan menulis dan jangan diendahkan si Wajaperak ni kerana dah ramai kena attack dengan dia. Kami dahulu pun pasal sebut Mee Hoon Singapore pun kena lecture.

  Apa2pun rasa2nya dah lama tak mendengar khabar berita dari sdr Intai-Intai dan Don Corleone.

  Wasalam Tun.

  p/s – Dikesempatan ini kami ingin memperbetulkan ralat pada posting kami sebelum ini iaitu penganjur program akar umbi bersama Tun tempoh hari adalah Mejar Anuar dari UMNO Kedah dengan dokongan pemuda2 UMNO Kedah diketuai sdr Faiz serta dibantu kump BO. Kredit kepada Mejar Anuar.

 56. adelheid Dec 13,2015 1:56 PM

  Dear Tun,

  I forgot to mention this one –
  Did you know that the highest person in office in Malaysia that’s the Prime Minister Mohd Najib Razak used the word ‘cibai’ in his closing address yesterday..

  When we were little my parents would sepak our mouths if ever we uttered such dirty words. Even most of us as parents never use such words apa lagi di depan anak-anak ataupun di depan orang-orang yang sepatutnya kita pimpin /yang memandang tinggi kepada kita.

  But DSN our PM has a collection of such heinous words in his vocabulary as pemimpin nombor satu negara.

  Take care Tun.

 57. adelheid Dec 13,2015 1:17 PM

  Dear Tun,

  Take heart you know better than to just swallow everything that the ‘distinguished’ UMNO president has mumbled fumbled in his opening and closing speeches 10/12 12/12. Even non politicians like the rest of us feel his speeches for such supposed to be auspicious event like the UMNO AGM were nothing more than just some grose pieces of craps with no value whatsoever except to attack a former president and PM who had obviously performed so much better well above himself.

  DSN has failed even in giving his address to his party AGM. Pity those makcik-makcik wanita yang menyanyi-nyanyi gumbira to the beat of the ‘distinguished’ ipta choir masa majlis penutup semalam. DSN’s speeches had nothing new nothing inspirational for all to hear except bunga-bunga sahaja plus sickening jokes just so he could satisfy his vengeance on you.

  Dalam perkataan lain Tun, PAU 2015 ni hampeh kosong hanya pentas untuk membela DSN. Banyak perkara yang nak disembunyi dan tergantung begitu sahaja.

  Semoga ahli-ahli UMNO akarumbi diberi hidayah untuk dibukakan mata dan hati mereka.

  Tun Mahathir jangan gusar dengan segala tingkah orang-orang yang sakit seperti DSN serta kingdom dan hulubalang beliau. They will not last long because we rakyat are praying night and day for their downfall. DSN and the whole lot of his dummies must go.

  Take good care dearest Tun Mahathir. Be safe always.

  p/s
  To HouseWife
  Keep on writing 🙂

 58. cek Dec 13,2015 9:24 AM

  Assalamualaikum wbt Tun.
  Believe or not, Najib’s popularity crashed after the AGM for his unwise words and action has shown his true colours.

  Semoga Tun berdua sentiasa sihat dan diberkati Allah.. Aamiin

 59. HBT456 Dec 13,2015 8:50 AM

  31. http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/does-it-really-matter-if-muhyiddin-gets-sacked-from-umno

  32. umno supreme council as organization, just like company, has the right to terminate any members or workers who crossed the line.

  33. meaning muyhiddin can speak what he feels comfortable as malaysian politician makan pencen eventhough he had approved the cowgate national project to sharizat’s family that cause the taxpayers lose rm250 million.

  34. at least he shows us he is a human, and made mistakes, take the blame and resign with dignity.

  35. look at sharizat, dah buat salah, masih berani nak hantam tdm and dap who did their fundraising tak ambil satu sen pun dari mof.

  36. these umno leaders forgot the budget channel to them are from mof, they never care about how the taxpayers feel, they only care about how their party members feel.

  37. if they want to merge with pas, let it be.

  38. 1mdb and trx are from mof, meaning the taxpayers can lempang any political parties through voting.

  39. If we no longer have hope in this country, just migrate, habis cerita.

  40. nak pakai allah ke, nak pakai bahasa melayu ke, nak memperkudakan orang melayu, nak peralatkan orang melayu, nak mengbangsatkan orang melayu dan macam2 perkataan politik, it wont change the fact that bn has made this country poorer when bn depeg myr to us dollar and capital control.

  41. the late lky saw egoism and supremacy in any religions can bring ill feelings.

  42. the latest one is donald drump on his call to ban moslem immigrants for safety precaution first due to their ongoing wars in middle-east, he is not against the religion itself.

  43. singapore, like asean community, they never declare war to any countries, also have no official religion, and they are doing well because they believe in bilingual (English and mother tongue), kinship, and they accept and respect all religions in the republic.

  44. the merger of umno and pas is mainly on political and economic stability, it is not about the struggling of team a, b or c.

  45. it is not about who get more votes, he will be the ministers.

 60. daeng Dec 13,2015 8:37 AM

  Assalamualaikum Tun.

  Izin saya mencelah kali ini dengan tajuk “UMNO DAN PRU14”:

  1. PRU 14 umpama kemuncak peperangan politik terbesar Malaysia. PRU13 dan sebelumnya adalah peperangan politik besar. Namun sejarah telah membuktikan bahawa PRU yang lalu telah dimenangi oleh BN yang didominasi oleh UMNO.

  2. Jika diperinci dari PRU1 selepas kemerdekaan hingga sekarang PRU13, BN diberi mandat oleh RAKYAT namun mandat diketuai kepada 6 ketua BN yang berbeza.

  3. Mandat diberi oleh RAKYAT berdasarkan kerja cemerlang sebuah parti yang dipimpin seorang ketua. Di sini parti diberi mandat itu bergelar presiden UMNO yang mendominasi parti-parti dalam BN sejak merdeka. Seterusnya dia wajarlah dilantik sebagai ketua pentadbiran negara yang digelar perdana menteri.

  4. Kemenangan sesebuah parti berkait rapat dengan KERJA CEMERLANG SEBUAH PARTI. Selalunya yang dinilai adalah kejayaan ketua pemerintahnya bergelar Perdana Menteri. Namun ada juga faktor lain yang membantu kejayaan BN mengekalkan pemerintahannya hingga sekarang iaitu PENGARUH CEMERLANG PEMIMPIN TERDAHULU. Contohnya, Malaysia ditadbir baik oleh PM terdahulu seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussien Onn dan Tun Mahathir. Tetapi bermula dengan Tun Abdullah Badawi kejayaan PRU11 dimana keputusannya lebih baik berbanding PRU10 adalah menumpang AURA kecemerlangan Tun Mahathir dan rakyat tidak dapat menilai Tun Abdullah kerana masih awal mentadbir negara. Pada PRU12 rakyat mula menilai Tun Abdullah selepas 5 tahun diberi peluang dan keputusannya merosot. Mandat sebagai PM beralih kepada Najib tahun 2009. Selepas 4 tahun diberi peluang, peperangan politik PRU13 berlaku dengan keputusan rakyat menilai Najib sebagai PM adalah LEMAH iaitu keputusan yang jauh lebih merosot berbanding sebelum era Tun Mahathir. Kemenangan bawah 2/3 kerusi adalah keputusan terburuk dalam sejarah BN. TREND SOKONGAN RAKYAT MENURUN BERMULA ERA TUN ABDULLAH ( selepas 5 tahun sebagai PM ) HINGGA ERA NAJIB (selepas 4 tahun sebagai PM ). Pada PRU14 apakah mandat ini akan berterusan atau BN menerima keputusan terburuk dalam sejarah peperangan politik tanah air? Jawapannya akan ditentukan oleh rakyat Malaysia BUKAN DITENTUKAN OLEH 3.5 JUTA AHLI-AHLI UMNO. Ahli-ahli UMNO berjumlah 3.5 juta orang seperti yang didakwa itu adalah kumulatif ahli hidup dan mati.

  5. Pemerhatian politik saya melihat ketua BN iaitu Najib kini adalah BURUK. Saya menilai berdasarkan input pergaulan saya di luar parti. Pergaulan saya tiada sempadan merangkumi pelbagai kaum, peringkat umur dan level pendapatan.

  6. Rata-rata 3 kumpulan ini majoritinya mahukan NAJIB MESTI MELETAK JAWATAN SEBAGAI PM DAN PRESIDEN UMNO kerana antaranya alasan mereka:

  i. NAJIB KINI MENYUSAHKAN KEHIDUPAN RAKYAT.
  ii. NAJIB BANYAK ISU.
  iii. NAJIB AMALKAN KORUPSI SECARA MELAMPAU
  iv. NAJIB GILA
  v. NAJIB TIDAK BIJAK MENGURUS EKONOMI NEGARA
  vi. NAJIB MENYEBABKAN HARGA BARANG NAIK TERMASUK HARGA RUMAH SECARA MELAMPAU
  vii. NAJIB PUNCA MATAWANG NEGARA JATUH
  viii. NAJIB BANYAK BUAT KEPUTUSAN YANG BODOH

  7. Cukuplah 8 antara yang selalu didengar dari keluhan rakyat. Saya melihat semuanya alasan Najib terhadap perkara di atas, RAKYAT TIDAK BERPUAS HATI MALAH JAWAPAN NAJIB TIDAK MASUK AKAL.

  8. Berbalik kembali dengan tajuk BN DAN PRU14, jika fasa 6 dan 7 boleh saya ambil sebagai sampel input daripada luahan rakyat, maka saya boleh rungkaikan BN AKAN MENERIMA KEPUTUSAN YANG LEBIH BURUK PADA PRU14 BERBANDING PRU13.

  9. Pemerhatian saya SESIAPA SAJA CALUN UMNO DAN BN YANG MEMBODEK NAJIB SELAMA INI DENGAN KETERLALUAN, RAKYAT AKAN MENGHUKUM MEREKA INI SEPERTI KEBENCIAN MEREKA TERHADAP NAJIB. Oleh itu bersedialah khususnya ahli-ahli UMNO kerana keputusan kalian untuk mengekalkan Najib sebagai presiden, akibatnya ahli-ahli UMNO sendiri pikul akibatnya.

  Salam Tun.

 61. Hajar Dec 13,2015 8:05 AM

  Salam YAB dan Yang DiKasihi Tun,

  http://www.sinarharian.com.my/politik/najib-paut-bahu-muhyiddin-ada-yang-sebak-1.461425

  1. Bersalaman adalah perkara biasa. Jika mahu berpelukan pun ok.

  2. Namun pemimpin yang korup dan menyalah-guna kuasa mesti di SANGGAH dan ditolak tanpa ada kompromi.

  3. Teguran2 kepada PM yang korup dan ada banyak salah-laku yang menjadi buah mulut seentero dunia mesti diteruskan – ’No retreat…No surrender..dalam menegur..’

  4. Takkan kita rakyat mahu lupakan skandal wang RM2.6 Billion yang dimasukkan ke dalam akaun peribadi peribadi PM Najib @ Ah Jib Gor. Ini satu kes pecah amanah!

  5. Takkan kita perlu pejamkan mata, pekakkan telinga, dan bersubahat dengan skandal2 1MDB yang melibatkan berbillion-billion ringgit LESAP tanpa boleh dijejaki.. Dalam skandal 1MDB wujud banyak transaksi2 wang yang amat meragukan dan GAGAL diperjelaskan oleh DSN kepada rakyat Malaysaia. Ini juga kes penyelewangan wang rakyat / negara yang mesti disiasat dan tidak boleh dimaafkan begitu saja. Rakyat yang terpaksa menanggung kesan negatif (kos sara hidup naik mendadak kerana cukai naik, subsidi ditarik, tambang naik, tol naik, etc.) dari penyelewengan dan salah tadbir-urus rejim DSN.

  6. DSN mesti meletak jawatan sebagai Presiden UMNO & PM jika benar beliau seorang yang ’gentleman’ dan ’berjiwa besar’. Pemimpin2 negara luar yang bukan Islam pun tahu MALU dan mahu bertanggung-jawab di atas kelemahan diri sendiri.

  Terima kasih Tun.

  *** Semoga Allah S.W.T. sentiasa melindungi Tun sekeluarga ***

 62. sibotak Dec 13,2015 6:46 AM

  UMNO ,Anggota UMNO ,Pembangkang , Pegawai Kerajaan , Sultan Dan Rakyat Jelata
  Malaysia mesti ada Principles

  Jangan Kita Tegakkan Benang Yg Basah
  Yg Salah Tetap Salah
  Jika Kita menyebelahi pihak yak Salah
  Serupa Kita juga Bersubahat dengan Yg Salah

  Kalau Ada Tak Betul Akidah
  Kita perlu Tegur Atau Jika Degil Kita Singkir
  Jika didapati Bersalah perlu Hukum
  Kita Tidak Bolih megenepikan AlQuran da Hadiths
  Begitu juga Kita Tidak Bolih mengepikan Principle

  Najib memang jelas Kelihatan Bersalah
  Sudah lebih dari 4 saksi menurut Agama
  Sudah ada bukti wang di masukan ke account Beliau
  Walau apa Alasan pun Bukti dah ada
  Jika benar ia Sumbangan peribadi Najib seharusnya memaklumkan dahulu
  Bukan se lepas Ketahuan baru Nak buat Pengakuan
  Beliau PM Malaysia seharusnya Beliau memaklumkan dahulu Jika
  Beliau sebenar Benar
  Tidak akan ada belas kasihan walau apa Alasan dari Najib
  Anggota UMNO Yg menyebelahi Beliau atas Belas Ikhsan
  Sebenarnya Tidak Layak menjadi Anggota UMNO Dan mewakili Kerajaan
  Ini Bukan Persoalan Najib saja
  Ini Principle of Law

  Memberhentika Siasatan
  Tidak Ada Huraian Yg Nyata Dan Transparent
  Memberhentikan Pegawai Yg bertugas menyiasat
  Kelihatan Benar Najib Bersalah
  Walau Kita memberi perluang bagi Beliau membela diri

  Sekarang Sudah Meliputi Persoalan Najib saja
  Malah anggotan UMNO dari atas hingga Basah
  Jika mereka menyebelahi Najib atas Dasar Kasihan Atau mempunyai Aganda Liar
  Maka mereka juga sama Tidak layak Dan melanggar Pricinples

  Akhirnya nya Malaysia akan terjejas
  Kerana Bukan saja di panda olih Pemimpin Yg Tidak Bertanggung Jawab
  Malah di Iringi Pentakbiran Yg tidak Betul

  These is a matter of Priciple
  No Man can Deny

 63. HouseWife Dec 13,2015 4:00 AM

  Assalamualaikum Tun,
  What a show! They sure spin and spin everything to make him looks as if he has been victimized. And they cooked up stories and scripted to make him from a Zero to a hero…a tainted hero.
  Should he be awarded The Best Actor of the year Tun? And they, the audiences in red and white can be so hooked up with him and the other players.
  Tahukah Tun, bohong pengaruhnya sampai kepada masyarakat dan tidak terbatas kepada orang yang melakukannya. Bahawa bohong juga akan menghalangi penerimaan dan menghilangkan kepercayaan. Tun tahu apa penyelamatnya dunia dan akhirat..ia adalah Jujur. Tun dan TSM dan sahabat2 adalah jujur, no doubt about that.

  There he goes again Tun, ranting on saya saya saya, as if everthing good that has happened before now and in future is all because of him alone.
  What a boastful and conceited person he is. He extended a handshake of reconceliation but it doesn’t sound genuine because he said it in such a stern voice and futhermore he was shouting! I could not follow the rest of his speech, my son changed to another channel, he said BISING!

  Tun, adakah kita rakyat Malaysia akan ditadbir dengan hukum rimba? Orang yang gila kuasa umpama binatang buas yang tidak pernah puas. Binatang buas merobek, mencakar, mencengkam guna kuku dan taring, manusia jenis ini guna wang, senjata, undang2, akta untuk tindas orang.
  Memburu kuasa adalah misi hidup binatang. Apakah misi hidup manusia sejati, Tun?
  Ada akal, tetapi tidak berakal. ada jiwa tetapi tidak merasa. Ada perasaan tetapi tidak peka.
  Allah SWT menegaskan menerusi firmanNya: Surah al-A’raf 7:179, kepada yang berilmuan tidak cenderung pada sekular surely knows this Ayat. Please look up if you wish.

  Tun, I was your ardent admirer way back from the time you were our PM and also when you fought for justice for Palestine from being oppressed and you wanted to ‘criminalized wars’. So Tun, you are the real HERO in my heart. You’re not hunger for power, glamour or popularity. Nevertheless, you are respected and admired by friends and foes because of your far-sighted visions and sincerity in bring up Malaysia to her glorious days. May Malaysia be forever glorious, insyaAllah.
  May Allah Bless you Always. May Allah grant you great wealth in health and happiness.
  Take care and Thank You Tun.

  Excuse me Tun, a few words with Mr wajaperak: Terima kasih kerana sudi singgah my space yang diberi oleh Tun. You are mistaken, Mr wajaperak, I’m no professional, only a simple housewife who writes from her heart. You are too bold and daring. You judged me to be secular by the gaya of my writings, just because they are not fit according to your criterea and tastes. You are not me and I can never be you cos your knowledge is way up high than mine. But let me tell you this, Mr wajaperak, I’m an ordinary human being with faults and learning each day to be a good Muslim so that is why I do not want to be a hypocrite and recites Ayat from the Al-Quran or Sunnah Nabi or any stories related to them just for the sake of it.
  I think bellow will sums it all:
  Orang yang memerintahkan kebaikan hendaknya adalah orang yang pertama melakukannya. Dan bagi orang yang mencegah kejahatan, hendaknya menjadi orang yang paling menjauhinya.
  Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”
  (ash-Shaff:2-3)
  Pada Ayat tersebut terdapat pelajaran dan hikmah berharga bagi orang yang berakal.

  Thank You again Tun for lending me a space here in your distinguished blog.

 64. cruze Dec 13,2015 3:39 AM

  Ouh begitu ya hajar, ok ok saya mula tolak khairi mulai sekarang, kerana dulu dulu saya ada dengar orang cerita dia ni kaki club…ok lah saya tinggalkan dato noraini seorang sahaja..

 65. Fariq Islam Dec 13,2015 12:23 AM

  Assalamualaikum, Tun.

  UMNO tak akan maju selangkah lagi dalam politik sekiranya pemimpin terus berfokus ke atas taktik perkauman.

  Zahid berkata yang Melayu harus guna kuasa politik untuk memperjuangkan Islam. Sejak bilakah Islam tergugat di Malaysia? Hanya tokoh-tokoh yang cuba memperwirakan diri mengapi-apikan keadaan!

  Zahid berkata yang UMNO bersedia untuk bekerjasama demi perpaduan Melayu. Perpaduan itu sememangnya betul. Tapi, nak bekerjasama pun kenalah mempertimbangkan soal prinsip. PAS di bawah Hadi jauh berlainan daripada Allahyarham Tok Guru Nik Aziz!

  Yang mengecewakan ialah yang bukan berketurunan Melayu terus memperguna identiti Melayu demi kepentingan peribadi!

 66. anak wawasan 2020 Dec 13,2015 12:13 AM

  Salam Ayahanda Tun,

  Saya juga ingin menarik balik kenyataan saya terhadap KJ sebelum ini.

  KJ ni sama spesies lah dengan dengan bos dia, tak boleh pakai. 2×5, 5×2.

  I speak too soon on him. I lost the little respect I have on him. Not anymore. Sama taraf dengan Ketua Wanita dan Puteri, cuma dia pakai sampin.

  Tun, amat menyedihkan bila memikirkan bahawa Malaysia sekarang ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin sekutu Najib yang tak bermaruah, tiada moral, low EQ dan IQ.

  No leadership quality at all. Pathetic. Memalukan diri sendiri dan negara. Mebalukan bangsa melayu. Betul lah kata Tun, MELAYU MUDAH LUPA.

  Good night, Tun

 67. cruze Dec 12,2015 10:08 PM

  Puad sarkas, tak payah lah kau nak cuba tegur TSM, kau tu dah lah muka tak bermaya untuk menjadi wakil kepada rakyat. Nak sebuat perkataan pun macam lidah melekat lekat, jangan nak berangan, aku benci tengok muka kau…kau akan kalah pada pilihan raya akan datang…tak payah nak bodek lah….orang batu pahat dah benci tengok lakunan kau….kau dah tak layak, otak dah tua tau tak, kau sama kaum dengan azalina, bikin malu bangsa johor

 68. musato Dec 12,2015 8:40 PM

  Assalamualaikum Tun.

  Perwakilan minta kenaikan kos sara hidup dihentikan.

  Jawap Najib anda tidak tahu bahwa perjanjian ERL ditandatangani tahun 1997 dan 14 tahun kenaikan ditahan dengan pampasan RM2.9 b

  Jawap Najib mati ‘kita’ nak tanggung RM2.9 b

  ‘Kita’ tu siapa?

  Agak agak apa benda yang berada dalam fikiran Najib.

  SAYA. Saya didahulukan. Saya hulurkan perdamaian. Saya nak bergabung dengan PAS.

  SAYA didahulukan, rakyat dikemudiankan. Maka keluarlah slogan I luv PM.

  SAYA ini telah bermula 6 tahun lepas. Hasilnya adalah sekarang.

  Teruma kasih Tun.

 69. musato Dec 12,2015 7:29 PM

  Assalamualaikum Tun.

  Kali pertama saya membaca tulisan Tun dulu dulu, adalah mengejutkan bahawa saya dapati fikiran Tun tajam seperti mata pedang walaupun dah berumur 80 tahun lebih masa tu.

  Namun ia adalah selari dengan rekod Tun memegang tampuk kepimpinan terlama di Malaysia dan membawa kejayaan kejayaan yang boleh dibanggakan.

  Maka dengan itu, segala kata kata Najib dalam PAU saya abaikan.

  Low class. Macam cakap dalam kelambu.

  Terima kasih Tun.

 70. cruze Dec 12,2015 5:50 PM

  Najib muka tak malu, berucap suara menekan2, berdegar2 kata negara telah maju sambil lap air liur kat bibir..

  Maju ya membangun ya, kenapa slot gambar kemajuan semasa kamu berucap kamu paparkan klia, klcc dan menara berkembar!, kamu yang ilhamkan ke?

  Tak sedar ke tempat kamu semua berhimpun tu ( putra world center ) tu ilham dari siapa ?

  Pejabat putrajaya dan kediaman di situ yang kamu tidur sebantal dengan cik ros tu ilham siapa?

  Semasa proses pembinaan di jalankan. kamu nampak tak tiap awal pagi siapa yang tunggang kuda melawat tapak binaan?…

  Mungkin kamu tak nampak kot sebab tengah sedap berdengkor sebantal dengan cik ros..

  Malu lah sikit wahai najib, hishammuddin, zahid, mas ermiyati, salleh kruak, rahman dahlan, sahidan kassim. Adnan ninja turtle dan seangkatan dengan kamu semua…..itu semua adalah hasil ilham Tun untuk keselesaan kamu bekerja, tempat tinggal dan tempat bermesyuarat….

  Tak payah nak berangan dan baca hadis banyak sangat…

 71. rkmh226 Dec 12,2015 2:38 PM

  Assalamualaikum…

  YABhg. Tun,

  I personally don’t buy the idea for Malays have two options only : UMNO or DAP as proposed by PM recently at PAU. The most essential action now is how to get rid of those hopeless and useless crabs in UMNO for religion, race and country. What will happen to the future generations if we failed to rectify the existing predicaments now?

  Somehow, I do agree with Penang CM for PM not to treat DAP as a scapegoat as his party has only 20% as compared to the rest. Who on earth gave the PM the unwise analogy without considering the implication to it? Very embarrassing!

  I believe many of us are in dilemma in choosing leaders until and unless those I mentioned earlier got themselves lost fr UMNO leadership. Many love UMNO so much and do not want to lose the party. Well… At the same time, we hate to see those clowns managing MALAYSIA TANAH TUMPAH DARAHKU!

  Stay cool Tun. Love n miss u…

  Wassalam.

 72. Tanggang Dec 12,2015 1:32 PM

  Salam Yg Bhg Tun,

  Urusan Malaysia hari ini menyatakan “Muhyiddin gagal menghayati tuntutan untuk berhenti berbalah”.

  Urusan Malaysia bercakap seperti orang tidak beriman dan tidak tahu ugama Islam. Firman Allah menyatakan ” Jika kamu menyaksikan kemungkaran, hendaklah kamu menentangnya Dengan perbuatan. Jika tidak berdaya hendaklah dengan tangan. Jika tidak berdaya juga hendaklah dengan lidah.”.

  Mereka minta supaya TSMY menghalalkan rasuah mereka.

  Salam Tun.

 73. man Dec 12,2015 1:17 PM

  Salam Tun,

  1. Dalam PRU13 tidak banyak isu yang tertangguh, maka itu keputusannya tidak boleh jadi ukuran untuk PRU akan datang. Dalam PRU13 juga Tun telah diberi airtime berbanding zaman PakLah, maka itu ramai yang merasa yakin Tun masih ada pengaruh dalam perjalanan pentadbiran negara. Oleh sebab itu, sedikit sebanyak ia telah membantu UMNO memperbaiki kedudukannya berbanding PRU12. Sudah pasti ada faktor2 lain lagi. Namun, kekuatan UMNO tidak seiring dengan kekuatan BN. Komponen BN yang lain merosot teruk terutama MCA. Untuk mengekalkan kuasa BN, UMNO harus perbetulkan keadaan secepat mungkin agar persepsi pengundi dapat diperbetulkan bagi mereka mengundi UMNO/BN sekali lagi.

  2. Persoalannya mengapa komponen BN merosot teruk. MCA sudah tidak seperti dulu lagi yang banyak menyumbang kerusi. Di zaman Tun, MCA cemerlang. Tun berjaya menjadi nahkoda BN untuk memenangi PRU dengan 2/3 majoriti dalam semua PRU dan tidak pernah rasanya undi popular kurang dari pakatan pembangkang. Dapatkah UMNO mengekalkan atau meningkatkan prestasinya di PRU akan datang? Dapatkah UMNO memperbaiki keadaan supaya prestasinya sebagai kapten BN dapat dipertingkatkan lagi?

  3. Tun telah berjaya meletakkan UMNO kembali gemilang selepas diharamkan suatu ketika dulu. Tun juga telah berjaya menjadi Presiden UMNO yang berjaya mengemudi UMNO dan BN untuk memenangi hati rakyat sekaligus memenangi PRU selama Tun menjadi Presiden. Di zaman Tun, saya sebagai rakyat biasa tidak berasa gusar dengan keadaan ekonomi negara. Tidak banyak yang dirisaukan selain tol lebuhraya dan itu ini. Kalau tak silap Tun terpaksa mengambil alih portfolio Menteri Kewangan disebabkan keadaan sudah tidak terkawal ketika itu. Tindakan Tun menetapkan nilai matawang pada masa itu telah diiktiraf oleh ramai termasuk Ketua negara asing.

  4. Pemimpin UMNO harus mendengar nadi rakyat dengan lebih jelas lagi supaya kuasa politik UMNO terus kekal. Kekusutan mesti dileraikan agar rakyat dapat melihat dengan jelas bakti UMNO kepada mereka dan tidak dibayangi dengan isu2 yang timbul. Kegagalan mengambil tindakan yang tepat, boleh mengundang kegagalan UMNO di PRU akan datang.

  Sekadar pandangan insan biasa.

  Terima kasih Tun.

 74. sibotak Dec 12,2015 12:58 PM

  Gagal nya sebuah Perniagaan
  Berpunca Tidak punya Ilmu
  Juga Usaha Yg Gigih
  Bukan Kurang Modal
  Kena Buat Orang Yg lazimnya
  Kegagalan Perniagaan Melayu
  Hujungnya Salahkan Orang lain

  Begitu juga Pengurusan 1MDB Dan kebanyakan usaha Kerajaan Yg lain
  Seperti Malaysia Airline
  Dahulu MSA Malaysia Singapura Bergabung
  Setelah Bercerai SIA milik Singapura MAS Malaysia Airline milik Malaysia
  Sekarang SIA sentiasa duduk di tanga Satu Dalam performance juga merangkup untung Yg Berbiliion Dollah sedangkan MAS masih terkontanKantil masih Kerugian Besar Bukan Kecil .Begitu juga dahulu Singapore menggunakan Ringgit Malaysia juga Sama Nilai sekarang Singapura 1 Malaysia 3

  Ini lah akibatnya apabila Pentakbiran
  Tak BerIlmu , Tak Amanah ,Tak Displin ,Tak macam mcam Tak

  1MDB Kalau kasi modal 100000 Guni Duit Bristish Pound
  Tanah 1 Juta acre pun akan Habis
  Kita Tanah Kangkung aje

  Ternayata apa Yg Berlaku di Malaysia Kini
  Atas Pentakbiran Najib
  Memang terjawab Najib memang Tidak Ber Ilmu
  Hanya Tunggu saja masa Malaysia akan Terlingkup
  Dengan Hutang Negara sekarang Belipat Maut
  Nak Gadai Tanah lagi ke
  Atau Jangan buat Sesuatu Jika Ilmu tidak Ada

  Serupa
  Jika Niaga tidak Ada Modal
  Kayoh pelahan pelahan Gunakan apa resources apa Yg ada dulu
  Nak Pinjam Along , Hai terhadap Lah segalanya
  Untung Niaga Belum Tentu
  Untung Bunga Along Sudah Pasti

  Ini Yg Melengu Malaysia Sekarang
  Make Rakyat pun Terasa akan Serpihan nya

 75. Fariq Islam Dec 12,2015 10:18 AM

  Assalamualaikum, Tun.

  Prestasi Najib dalam PRU 13 bukannya teruk sangat, sepertimana yang disifatkan.

  1. BN memenangi kembali DUN Kedah dan Perak.
  2. Kerusi UMNO dalam Parlimen bertambah.

  Namun, terdapatnya percaturan silap. Dalam era Tun, Tun insaf yang perlunya undi setiap kaum untuk mengekalkan kerusi majoriti 2/3 dalam Parlimen. Dalam era Najib, PM memberi ruang kepada konco-konconya yang kurang berakal membuat kenyataan bukan-bukan terhadap Cina dan India, yang secara langsungnya, mengikis sokongan bukan Melayu terhadap BN. Kenalah kita membela nasib bangsa secara wajar dan waras. Apa yang boleh dicapai dengan bermusuh-musuhan dengan kaum-kaum lain? Kenalah kita berfokus ke arah meningkatkan kualiti generasi muda kita, memperkuatkan daya saing, memupuk semangat muhibbah dan sebagainya.

 76. sibotak Dec 12,2015 9:54 AM

  Kerajaan perlu ada sandaran untuk Kejayaan Dan Pembangunan
  Seperti Wawasan Tun Mahathir 2020
  Pakai nampak dengan Pendakbiran Najib
  Wawasan 2020 kembali pada 1920
  Satu Pengunduran

  Tapi untuk Siapa Itu Kejayaan Dan Pembangunan
  Dengan Kemasukan Pelabuhan Asing
  Malaysia Berjaya ! Berjaya Apa eh !
  Untuk Siapa ?
  Pelaburan Asing mengundang Penjajahan
  Anak Bumi , Kerajaan Sudah banyak mengadaikan Tanah
  Hidup Seharian pun bertambah Sempit
  Seharian Si Budist , si Christian ,si Islam Dan Yg lain
  Semuanya jadi Hamba Duit

  Apakah Pembangunan Tinggi mencakar Langit
  Satu Kejayaan Atau Tanda Tanda Hari nak Kiamat ?
  Apakah Ia mengutungkan Anak Bumi Atau Kerajaan Malaysia atau Menguntungkan
  Perlaburan Asing ?

  Hargai Lah apa Yg Dicucuri Kita dari Peningalan Arwah Kita
  Mereka datang dengan tidak membawa Satu sudu Tanah pun
  Sekarang Tanah mereka Berluasa

  Pentakbiran Najib jika seterus begini
  Berserta Sifat Anak Bumi Yg ambil Ambil Lewa
  Tunggu Masa ……Tunggu Masa ……Tunggu masa

 77. Fariq Islam Dec 12,2015 9:52 AM

  Assalamualaikum, Tun.

  PM harus bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Tun kerana:
  a. Memilihnya menyandang kerusi PM
  b. Memperkenalkan sistem undi bonus dalam UMNO untuk mengukuhkan kedudukan Presiden daripada sebarang persaingan pencabar
  c. Mempertradisikan jawatan Menteri Kewangan kepada PM, supaya kuasa mutlak diberi.

  Tun sememangnya banyak berbudi…

 78. superman1 Dec 12,2015 8:37 AM

  Salam Tun,

  Pada pendapat saya, ketua ketua bahagian atau para perwakilan yang masih menyokong Najib adalah kerana mereka sayang yang posisi mereka. Mereka riak memegang gelaran dunia yang tak kemana tu. Bangga di sebut-sebut sebagai ketua kawasan. Disamping dimewahkan dan disogok dengan duit rakyat. Kerana itulah mereka rela atau sanggup menebalkan muka menyokong manusia yang sudah terang-terangan melakukan kesalahan.

  Bak pepatah “Sudah Terang Lagi Bersuluh”. Alasan-alasan yang diberi semuanya menampakkan semata-mata mengalih tumpuan. Dari penyelewengan wang dikatakan “DERMA”, dari yang sihat dikatakan “SAKIT”, Orang yang menyiasat tiba-tiba “DITAHAN” dan “DIPINDAHKAN”..dituduh pula mendapatkan maklumat secara tidak sah, Badan yang ditubuhkan untuk meneliti transaksi diBUBARkan dengan menyogok ahli dengan pangkat MENTERI, melengah-lengahkan itu dan ini. Kenyataan yang bercanggah-canggah.

  Akhbar-akhbar yang mendedahkan maklumat-maklumat dengan teliti juga disenarai-hitam. Diugut pula untuk disaman semata-mata untuk mengalih perhatian kononnya apa yang disiarkan tidak benar. Bukan setakat itu, tapi banyak lagi pihak-pihak lain yang tampil tetapi tidak pun disaman. Berapa banyak dah ugutan saman yang pihak Si Najib gegar-gegarkan…tapi semuanya tin kosong yang bunyinya saja yang kuat.

  Kalau dengan segala sebab ini pun masih ada lagi ahli UMNO yang masih tak faham-faham dan terangguk-angguk dengan ucapan Najib…maka jelaslah mereka ni dah kabur minda dengan sogokan duit dan pangkat…seperti mana yang Tun awal-awal lagi bangkitkan.

  Wasalam

 79. Hajar Dec 12,2015 8:37 AM

  Salam YAB dan Yang DiKasihi Tun,

  1. PAU 2015 menjadi ’platform’ untuk DSN menghentam dan mengutuk pemimpin2 dalam UMNO yang tidak sehaluan dengan beliau. Ucapan dasar beliau amat menjengkelkan.

  2. Ia juga ruang untuk sidang ’memuji, memuja dan mengampu’ Presiden UMNO. Saya hairan mengapa para Perwakilan yang berbahas asyik ’mengipas’ DSN. Adakah mereka sedar yang perlakuan mereka menimbulkan rasa meluat di kalangan rakyat biasa?

  3. Tiada guna DSN kuat (kononnya lah…) dalam UMNO tapi majoriti rakyat, termasuk mereka yang tidak berparti, menolak beliau; inilah hakikatnya dan beliau adalah ’pengkhianat’ sebenar dalam UMNO yang bakal membawa UMNO ke arah kehancuran.

  4. DSN masih lagi berada dalam dunia khayalan ’syok sendiri’ beliau. Saya rasa mual melihat beliau terjerit-jerit berucap seperti hampir terkeluar anak tekak untuk menegakkan benang basah. Tiada apa2 isi ucapan yang bermanafaat kepada rakyat. Yang pelik beliau asyik menghentam pemimpin2 UMNO yang tidak sependapat dengan beliau sedangkan ’lawan’ sebenar UMNO ialah pemimpin2 Pembangkang. Mengaku ’gentleman’ lah konon! Menghentam pemimpin2 UMNO yang tidak boleh berucap di PAU 2015 sebenarnya ialah perbuatan ’pengecut’.

  5. Soalnya: Siapa PENKHIANAT dalam UMNO? Rejim DSN kata mereka yang mengkritik beliau & gang adalah pengkhianat, tapi yang banyak merosakkan imej dan nama UMNO ialah rejim DSN.

  6. DSN perlukan pemimpin2 yang sanggup bersubahat dengan beliau untuk terus berbohong kepada ahli2 UMNO khasnya, dan rakyat amnya, dan yang sanggup bersubahat dengan salahlaku2 DSN. Cuma mereka yang memuja ’duit’ dan menjadi ’hamba duit’ sahaja yang masih lagi kekal menyokong DSN.

  7. Pemimpin yang wajar ditaati ialah pemimpin yang TAAT kepada perintah Allah S.W.T. dan tidak sewenang-wenangnya menyalah-guna kuasa serta tidak menyalah-guna duit rakyat untuk memuaskan ’nafsu’ tamak haloba. Pembaziran duit terutamanya duit rakyat yang diAMANAHkan kepada DSN sebagai PM @ Menteri Kewangan ialah perbuatan yang dilarang Allah S.W.T.; DSN wajib menjelaskan tentang wang RM2.6 Billion yang pernah ada di dalam akaun peribadi beliau kerana beliau PM @ Presiden UMNO. Wakil Penang patut malu kerana berkata yang kita tidak patut soal PM mengenai dari mana datangnya wang RM2.6 Billion tersebut dan juga mengenai isu2 1MDB.

  ///Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pembaziran (boros) adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya.” – (Surah Al-Isra’:27)///

  Terima kasih Tun.

  *** Semoga Allah S.W.T. sentiasa melindungi Tun sekeluarga ***

 80. sibotak Dec 12,2015 7:10 AM

  Ber Jimat semasa Berada
  Dah Tak ada , Apa Yg nak di jimatkan
  Diantara Kesilapan Najib Yg amat mengugat adalah
  Memberi Dan Menjual Tanah Kerajaan
  Untuk menutup Kesilapan dan menjaga image Beliau

  Tanah Bukan milik Bapak kita juga Najib
  Tanah milik Malaysia

  Tanah KTM Tanjung Pagar S!pore di beri dengan tukaran macam budak Bodoh
  Takda Akal Takda pertimbangan Keputusan Yg tidak Tangung jawab

  Tanah Yg meneduhkan kita
  Tanah Yg memberi Laluan infrastructure economi
  Tanah adalah Maruah

  Mengunakan Tanah dengan Bijak
  Untuk membuah kan Hasil
  BUKAN Menjual Tanah untuk dapat Hasil

  Sudah banyak Tanah Kerajaan ,Tanah Anak Bumi di gadaikan pada orang Asing
  Ini mengugat masa depan Anak Cucu kita
  Dari Johor , KL hingga Kelantan Dan di mana mana pun
  Kalau kita bawa pelancung dari Luar
  Mereka akan mengatakan Malaysia Bukan Melayu

  Sultan Johor pun sedang Ligat mengundang Pelabur
  Pelabur Yg bakal menjajah Malaysia
  Nascaya Sultan akan tergugat satu Hari Kelak
  Seperti Anak Cucu Sultan S,pore Yg sekarang merempat di Tanah sendiri
  Nama saja Darah Keturunan Raja

  Masalah Tanah merangkumi Bukan saja Anak Bumi Yg mengambil Ringkas
  Malah Menteri Jabatan Tanah. Juga Kerajaan Najib Asik menghabis Dan mengandai Tanah Begitu saja tidak bertanggung jawab tidak ada otak untuk masa depan

  Jika asik Tanah di Gadaikan di Buat Cagaran
  Besok Takda Tanah nak Gadai Apa ?
  Nak Gadai Anak Bini Anda ?

  Tanah untuk kita mencari Rezki
  BUKAN Jual Tanah untuk dapat Rezki

 81. faridina Dec 12,2015 5:35 AM

  Assamualaikum Ayahanda Tun,

  Petang Khamis baru ini kami berkesempatan hadir dalam satu program bersama ayahanda Tun yang dianjurkan oleh kumpulan Bluee Oocean (salah seorang dari Faridina menganggotai kumpulan ini).

  Syabas kepada Bluee Oocean kerana berjaya menganjurkan program ini yang turut dihadiri oleh lebih 200 pemuda2 UMNO negeri Kedah diketuai saudara Hafiz dan kehadiraan istimewa DS Khairuddin Abu Hassan dan tidak ketinggalan wakil dari GKCM Teluk Kemang.

  Apa yang lebih menyentuh perasaan kami ialah kemunculan TS Sanusi Junid (TSSJ) yang masih menjalani rawatan di IJN dan beliau sanggup meminta pelepasan dari hospital semata-mata untuk bersama Tun sebagai sidekick yang katanya lebih baik mati berdiri dari mati berdiam diri.

  Memang benar TSSJ kelihatan begitu uzur sekali tetapi semangat setiakawan dalam menegakkan kebenaran begitu membara dan terbukti beliau berjaya membangkitkan kesedaran yang tinggi kepada hadirin yang hadir.

  Katanya dalam mengharungi sisa2 hidup hari tua beliau dan Tun tidak akan berkata dusta dalam menegakkan kebenaran apatah lagi mereka berdua hanya menghitung hari sahaja, sedih pilu kami dibuatnya.

  TSSJ yang belajar banking di Jerman dan London cukup mahir dengan high financing dan katanya tidak ramai termasuk pakar2 ekonomi memahaminya namun setelah 1MDB menjadi topik terbuka maka rakyat mula memahaminya dan bagaimana mereka bermain dengan masa untuk menghalalkan cara.

  Tun cakap Najib sendiri kata Cash is King memang benar kerana PAU kali ini apa yang paling ditakuti TSMY telah menjadi kenyataan iaitu barah duit berleluasa dan mereka telah hilang maruah dan harga diri sehinggakan apabila Najib bercakap bukan Najib bercakap tetapi duit yang bercakap jadinya. Tak lama lagi ianya akan menjadikan Cash is Father of Evil.

  Sempat bertemu anakanda Tun walaupun lambat malam semalam dan menarik sekali komen salah seorang kenalan kami mengenai DS Mukhriz, katakan Mukhriz mempunyai aura yang sangat baik sehingga pihak lawan pasti mahu berkawan dengannya, balas kami mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi!

  Cukup meluat dengan sikap ZJ (Zahid Jawa) tetapi cakap banyak pun tidak berguna sebab jawa ni sudah kira ‘total loss’ atau ‘gone case’ apatah lagi ZJ tengah mabuk kuasa. Ahh dapat satu teka-teki baru : Dalam banyak2 mabuk, mabuk apa paling power?

  Hisham lagi masuk air minta TSMY dan DSSA minta maaf dengan Najib, apa dia ingat ini sudah hari raya ke? Sebab Hisham hari2 pun pada dia hariraya orang banyak duit katakan. Hisham ingatkan sepupu awak tu bertaubat cepat2 sebab bukan apa nak minta dengan berjuta2 rakyat Malaysia yang teraniaya bukannya senang.

  KP Jasa yang langsung tidak berjasa pada penduduk tempatan menyebabkan dia kalah PRU yang lepas mengeluarkan komen di TV3 terhadap kenyataan Facebook boss lama dia TSMY. Puad anak Gergasi lidah pendek ni tak puas hati TSMY menegaskan tidak akan taat kepada pemimpin yang mungkar. Keluarlah definisi bodoh Puad mengenai mungkar dan apa itu taat bahalul. Moral ceritanya di sini ialah facebook orang yang berkata benar akan dilayari beratus2 ribu orang dan mendapat timbal balik positif dari rakyat dan ahli Umno sendiri dan ini yang mengerunkan anak gergasi kerana facebook big boss dia pun beratus ribu orang kunjungi tapi semua minta big boss dia berundur!

  Puad ooi Puad itu kira ok lagi sebab TSMY belum mahu bocorkan rahsia antara dia dan Najib. Tun dalam topik kali ini ada beritahu mendapat tawaran dari Najib supaya tutup mulut. Pada firasat kami pula TSMY pun mendapat tawaran yang lebih lumayan berupa wang besar wang besar supaya menutup mulut dalam kes 1MDB yang sudah tentu ditolaknya bulat2 dan memutuskan menolak pemimpin yang mungkar, tiada integriti dan munafik. Najib seharusnya bersyukur sepertimana Tun Dr Ismail menyimpan rahsia penyakit leukimia ayahnya Tun Razak begitu juga Muhyiddin Yassin menyimpan rahsia penyakit STD Najib dari diketahui rakyat sebab dalam Islam kita jaga aib orang. Opps bukan penyakit ‘sexually transmitted disesase’ yang dimaksudkan tapi penyakit “suka tabur duit”.

  Tadi ZJ ni nak ceritakan bab KJ atau khemah jadian sibuk cakap pasal khemah besarlah lu cerita apa bro, lu orang muda tak payahlah nak berkias2lah cakap terang2 depan2, apa lu ingat parti keramat ini layaknya duduk bawah khemah kerja kahwin! Lepas tu lu bagi ‘warning’ kat orang tua, apa lu ingat dah cukup bulu di dada?

  Sebelum pergi jauh bab KJ ni sekalung penghargaan buat bro Daeng yang cepat sedar tipu helah ‘oppurtunis’ bernama KJ bak kata orang dulu2 zaman rock kapak ‘wa caya lu Daeng!’. Cuma kembar Daeng siapa lagi kalau bukan bro Cruze masih naik basikal poie pokan bonceng KJ, jangan marah Cruze gurau2 subuh abang2 sebelum bang.

  Ini ada satu rahsia Pak Lah sebelum setuju nak pass baton pada Najib dia buat deal, I boleh lepaskan baton ni pada you tapi dengan syarat you naikkan KJ menantu I jadi Menteri penuh (KJ yang suruh pak mentuanya buat begitu) deal or no deal?

  Maka KJ aksyen je jadi macam kumpulan pendesak, mula suruh siasat Jho Low lepas tu bla.. bla.. dan terbaru masa makan kuih PAU janji tak akan naikkan harga tol dan pengangkutan awam tapi belum habis makan kuih PAU tup tup KTM naikkan taraf kanak2 7 tahun ke atas sebagai dewasa, tertelan kuih PAU KJ padan muko. Inilah akibatnya kalau bawa perkara2 populis sahaja, dia akan ‘backfire’.

  Selepas Hisham air sepatutnya KJ sebagai mewakili pemuda sebagai kumpulan pendesak sepatutnya menyertai TSMY dan DSSA menolak kemungkaran yang nyata, ini tidak KJ terlampau mabukkan jawatan Menteri yang diidam2kan sekian lama dan lagi satu dia masih menunggu Sultan mana nak bagi dia ‘datukship’ sebab Melaka kilang datuk Umno tak kelas – sorry ekk CM my junior masa Mozac dulu.

  Cukup di sini dahulu buah tangan buat perwakilan2 yang akan pulang ke kampung halaman dan hayatilah ucapan terakhir Presiden tuan2 bak kata TSSJ – this will be his last hooray!.

  Wasalam dan selamat subuh Tun.

 82. azlan95 Dec 12,2015 2:58 AM

  Khaled Meshaal explains the difference between terrorism and resistence http://www.nst.com.my/news/2015/12/116836/dont-liken-us-islamic-state-says-hamas

  Perhaps UMNO delegates can highlight the above at the UMNO General Assembly.

  Azlan
  KL

 83. Tanggang Dec 12,2015 2:09 AM

  Salam Yg Bhg Tun,

  Adalah pelik apabila mereka masih tidak memecat TSMY walaupun persengketaan itu telah begitu ketara. Mereka cuma menghalang segala gerak langkah TSMY untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai Timbalan Presiden.

  Mengapakah sebenarnya mereka masih lagi tidak memecat TSMY. Saya berasa bahawa sekiranya TSMY dipecat, Pemilihan UMNO terpaksa dilakukan dengan segera bagi melantik seorang Timbalan Presiden yang dipecat. Berlainan sekiranya TSMY meletak jawatan. Sekiranya TSMY meletak jawatan, Timbalan Presiden boleh dipangku oleh Naib Presiden dan tidak perlu untuk membuat Pemilihan UMNO dengan segera.

  Membuat pemilihan UMNO dengan kadar segera adalah sesuatu yang amat ditakuti oleh pemimpin UMNO itu. Mereka tahu bahawa mereka tidak akan menang.

  Sekiranya ini benar, maka mereka tidak akan berani untuk memecat TSMY. Mereka hanya cuma dapat mencabar TSMY dari jauh dengan mengatakan sebagai anak jantan, letaklah jawatan.

  Salam Tun.

 84. umranrc Dec 12,2015 1:48 AM

  Salam Tun dan kesemua Pembaca yang budiman,

  Terlebih dahulu saya memohon maaf kepada semua dan khasnya kepada Tun sekira ada diantara penulisan ini yang menyentuh perasaan sesiapa terutama Tun sendiri. Saya berumur hampir 50 tahun, yakni saya masih ingat lagi hari Tun Abdul Razak meninggalkan kita. Ya, saya masih anak-anak lagi, tetapi yang pasti hanya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sahaja yang dimainkan di TV pada masa itu.

  Tun Hussein Onn menggantikan beliau, juga saya masih anak-anak maka tidak mengerti apa-apa. Semasa sekolah menengah, Tun sendiri telah menjadi Perdana Menteri cuma bezanya saya sudah mula memahami apa yang berlaku. Aruah datuk saya biasa menceritakan pada saya, semasa Aruah berjemaah solat Jumaat diMasjid Negara, pada kebiasaannya, sekira Tun ternampak beliau (aruah Datuk), Tun akan memanggil Aruah sebagai ‘mamu’ untuk duduk bersama-sama disaf hadapan. Menurut Aruah, Tun mengenalinya semasa Tun masih remaja lagi diKedah. Biarpun mungkin ada pertalian keturunan, tetapi ini tidak bermakna saya sendiri akan sentiasa bersetuju akan kesemua polisi yang dibuat oleh Tun semasa menjadi Perdana Menteri. Mungkin saya perlu jelaskan serba sedikit polisi yang kurang saya senangi disini.

  Pertamanya, konsep pengswastaan perkhidmatan awam yang dipelopori oleh Tun. Dari segi permukaannya nampak pengurusan akan lebih baik serta effisien tetapi disebaliknya ianya membawa kepada ‘keuntungan’ perniagaan. Keuntungan inilah yang menjadi persoalan. Berniagalah apa sahaja, tetapi bukannya perkara-perkara yang menjadi hak asasi seseorang rakyat. Apakah hak tersebut? Bekalan air, bekalan elektrik, jalanraya dan sebagainya. Untuk menyediakan perkara-perkara yang asas ini sudah semesti memerlukan modal, tak salah mengambil semula modal yang dikeluarkan seperti kos pengurusan, kos penyelengaraan, kos membaikpulih, kos bahan api dan sebagainya akan tetapi apabila pengswastaan berlaku secara tak langsung perolehan akan mengambil kira keuntungan, disinilah saya amat tidak bersetuju. Tetapi dalam pada itu kita semua masih bernasib baik kerana perkhidmatan kesihatan Negara tidak atau belum lagi diswatakan dan sekiranya ini berlaku maka terlalu ramai lagilah rakyat yang akan menderita.

  Keduanya prisip ketidakselarian pembangunan industri dengan pembangunan pertanian. Pada ketika ini, bolehkah kita terus hidup sekiranya Negara tidak mengimpot bahan-bahan asas tani? Kemungkinan besar kita tidak boleh, yakni secara tidak langsung kita sentiasa bergantung dengan negara-negara pengeluar hasil tani. Kemajuan industri yang dikejar amatlah baik, tetapi perkembangan hasil tani semestinya diteruskan. Perimbangan inilah yang kurang dipertekankan.

  Tahun 1985 Proton mengeluarkan modelnya yang pertama dengan harga lebih kurang RM17,000. Walaupun dilabelkan sebagai kereta termurah dipasaran, hanya satu atau dua tahun sebelum itu, Nissan 130Y dijual dengan harga lebih kurang RM14,000 sahaja dan apabila Proton memasuki pasaran, kesemua kereta import dinaikkan harga. Agak kurang jelas kenapa Proton perlu menjual keretanya dengan harga yang agak tinggi walaupun banyak komponen kereta tersebut dibuat diNegara ini. Dalam tahun 1990, Proton berharga dalam lingkungan RM29,000 dan semasa saya berada di UK, Proton dipasarkan disana dengan harga serendah £6,000 dan semasa itu kadar pertukaran adalah lebih kurang RM4.2 untuk satu Pound. Harga berbeza sebanyak 3 atau 4 ribu dengan pasaran dalam Negara. Bayangkanlah, dengan kos penghantaran, cukai itu dan ini tetapi masih lagi boleh menjualkannya dengan harga yang lebih rendah maka ini adalah satu keadaan yang tidak sihat dan semestinya perlu dilihat dengan lebih teliti lagi.

  Baiklah, walaupun saya tidak bersetuju dengan beberapa polisi, tetapi tidak terkira banyaknya lagi perkara-perkara yang Tun pelopori demi kemajuan Negara ini. Dasar pandang ke Timur contohnya, walaupun mungkin ramai yang kurang memahaminya, tetapi dasar ini membawa erti yang lebih mendalam yakni bukan sahaja kemajuan material yang dikejar tetapi juga pembinaan sahsiah diri serta mengekalkan nilai-nilai ketimuran juga menjadi asas dasar ini. Saya masih ingat sewaktu Tun mula-mula menjadi Perdana Menteri, slogan “Bersih, Cekap dan Amanah” adalah slogan Tun dan sebagai rakyat kebiasaan yang membesar dengan slogan ini, ianya menjadi pegangan hidup saya sehingga hari ini, Alhamdulillah.

  Pemerintahan yang singkat oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi, tiada apa-apa yang boleh dibanggakan pada pandangan saya. Beliau mungkin seorang Perdana Menteri yang jujur akan tetapi dengan adanya cerita-cerita yang kurang disenangi mengenai menantu beliau maka sedikit sebanyak kebersihan yang digambarkan sedikit dicemari. Mungkin beliau memerlukan masa yang lebih untuk terus mambawa kemajuan hanya Allah sahaja yang tahu.

  Kerana Allah saya katakan disini, saya langsung tidak nampak apa-apa yang baik untuk diceritakan dari tahun 2009 sampai sekarang ini. Pemerintahan Dato’ Sri Najib benar-benar gagal membawa sebarang perubahan yang nyata tetapi dalam pada itu, mungkin ada sedikit perubahan yakni memperkenalkan klinik 1Malaysia, tetapi hanya pembantu perubatan sahaja yang menjalankan tugas disitu, agak membantu tetapi kurang menyeluruh. Mungkin saya boleh menyebut tentang BRIM disini, tetapi saya amat-amat tidak bersetuju dengan BRIM dari hari pertama ianya diperkenalkan. Kita tidak mahu memdidik rakyat kita menjadi masyarakat yang meminta-minta! Di Eropah, kita boleh lihat masyarakat sebegini yang hanya hidup diatas elaun yang diberikan oleh kerajaan dan mereka-mereka ini menjadi masyarakat yang malas untuk berusaha walaupun mempunyai kederat yang mencukupi.

  Yang menjadi kenyataan, sepanjang pemerintahan Dato’ Sri Najib, bebanan yang teramat banyak perlu dipikul oleh Rakyat. Pertamanya tentang harga minyak, secara tidak langsungnya harga barangan naik tanpa had selepas harga minyak dinaikkan. Walaupun ada penyelarasan dari masa kesemasa, harga barangan tetap kekal tinggi. Pengenalan GST walaupun pada dasarnya baik tetapi akibatnya buruk sekali. Saya akan mengulas serba sedikit mengenai GST ini diperenggan dibawah ini. Membuka penyelarasan harga TOL dan bekalan elektrik banyak membebankan. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara, jumlah hutang luar Negara kita untuk suku ketiga 2015 telah menjangkau RM850 billion. Dimana diakhir pemerintahan Tun, ianya sekitar RM197 billion sahaja. Siapakah yang perlu membayar jumlah hutang yang tinggi ini? Jawapannya lain dan tidak bukan, kita semua Rakyat Malaysia dan ianya perlu dibayar dalam pelbagai bentuk. Sekiranya jumlah penduduk kita seramai 30 juta orang, setiap seorang daripada kita sedang berhutang sebanyak lebih kurang RM28,000! Bayi yang baru celik mata pun sudah berhutang sebanyak ini!!!

  Siapakah yang sedang membayar cukai untuk membiayai perbelanjaan Kerajaan? Syarikat-syarikat yang berdaftar serta para pekerja yang menerima wang melalui pembayaran bank. Bagaimana pula dengan para peniaga ‘online’, peniaga pasar malam, peniaga ‘bak kut teh’, makcik jual nasi lemak tepi jalan, pekerja professional secara kontrak dan pelbagai lagi? Saya berani katakan disini teramat payah untuk mengutip cukai dari golongan ini, dan berkemungkinan bangunan LHDN pun belum tentu mereka tahu dimana. Disinilah keindahan GST itu, tanpa mengira sesiapa, selagi ada perbelanjaan, selagi itulah cukai dikenakan. Akan tetapi cara perlaksanaannya benar-benar tidak memberi aspirasi yang baik. Dari pembuatan/pengimpot, pembekal, pengedar dan akhir sekali pengguna, cukai dikenakan disemua peringkat dimana ianya bertambah untuk setiap pertukaran yang berlaku dan tidak semena-mena pengguna akhir yang terpaksa membayar penambahan-penambahan ini secara total. Begitu juga dengan kadar yang dilihat terlalu tinggi yakni sebanyak 6%! Kadar ini jauh lebih tinggi dari kadar faedah semasa BNM! Disini, sekiranya Kerajaan benar-benar perlukan Dana tambahan untuk menyelesaikan hutang Negara, adalah lebih baik pengurusan kutipan cukai peribadi dari setiap individu dikemaskinikan dan insya Allah, jika setiap individu yang berpendapatan melebihi tahap kemiskinan secara jujurnya menjelaskan tanggungjawab mereka sebagai Rakyat Malaysia, kadar maksimum cukai mungkin jatuh kepada hanya 8% sahaja daripada 25% sekarang ini.

  Akhir kata untuk sesebuah Negara yang dikurniakan dengan kesuburan tanah, banyak hasil bumi dan keindahan alam semulajadi, kita semua sepatutnya dapat menikmati kurniaan Ilahi ini dengan lebih baik tetapi malangnya pengurusan yang salah membawa kita semua terhimpit. Dengan pendirian kebanyakkan ahli-ahli UMNO yang dizahirkan semasa persidangan 2015 ini, jelas sekali UMNO tidak lagi relevan untuk terus menerajui pemerintahan Negara.

  Maafkan saya Tun.

 85. Daniel Noor Dec 11,2015 10:41 PM

  When you pay good money to a Prostitute, they will give good services.

  Najib has about 190 of that kind to provide the services.

  This is UMNO of today.

  They willing to sell their souls to a Pirate who plunders this country at will.

 86. cruze Dec 11,2015 9:58 PM

  Apa halnya hisammuddin nak suruh2 TSM minta maaf?…

  Dan azalina pula berkata “kalau anak jantan sila letak jawatan” kepada TSM. Cik azalina!!!! Awak tu yang macam jantan tak sedar kah selama ini ?

  Tak payah nak suruh2 TSM…dia bukan penjenayah atau memfitnah. Tak cukup kah 9 orang ahli utama dari teluk kemang di gantung 6 tahun, ainina dan hamidah di tendang….baik lucutkan saja jawatan dan keahlian umno pada sesiapa yang kamu rasa tak seiring jika benar benar anak perempuan dan tengku nan tu pun sama tak payah nak buaf apa apa kenyataan samar, pecat saja mereka2 yang kamu semua dan najib tak suka..
  Asalamulaikum Tun

 87. mokhtar Dec 11,2015 4:50 PM

  Salam Tun,

  Najib ‘the chosen one’ by Allah to become PM, according to this kerbau from Jerlun. Najib is also the chosen one to receive derma for 26b ++ 42m to his personal account. Najib is also the chosen one to become the husband of this Queen from Minangkabau..he is also the chosen to distribute the zakat received to UMNO division head, include this Kerbau
  from Jerlun..lebih baik this kerbau jaga MADA.. pastikan tanah2 bendang orang Melayu tidak tergadai lagi kepada orang2 bukan melayu..rupanya bodoh juga si badut dari jerlun ni..

 88. Hajar Dec 11,2015 4:24 PM

  Salam YAB dan Yang DiKasihi Tun,

  Nampaknya perwakilan dari Perak (Dato’ Hamzah) cuba untuk menidakkan segala jasa & perjuangan Tun M dalam memartabatkan maruah dan imej UMNO semasa menjadi Presiden UMNO / PM.

  Mujur majoriti para Perwakilan masih lagi ’berfikiran waras’ dan ’memBOO’ beliau.

  Inilah dia salah seorang ’pemuja’ PM Najib @ Ah Jib Gor yang ternyata telah GAGAL sebagai Presiden UMNO. Nama dan imej UMNO rosak teruk di bawah DSN, dan maruah UMNO sudah tercalar & jatuh (mungkin sudah terhumban ke longkang) teruk di kalangan rakyat yang di atas pagar yang dahulunya mengundi UMNO / BN.

  Amat menyedihkan dan amat pahit untuk ditelan hakikat yang UMNO sekarang ditolak oleh semakin ramai rakyat semata-mata kerana UMNO ada seorang Presiden yang ’hampeh’ prestasinya, korup, dan gagal dalam memahami ’denyut nadi’ rakyat kebanyakan.

  Yang lagi menyedihkan ialah hakikat adanya segolongan pemimpin2 UMNO yang akal fikirannya amat dangkal & cetek seperti Dato’ Hamzah Mohd Kassim yang terlupa bahwa beliau sendiri banyak terhutang budi dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad.

  Mungkin sudah terlalu banyak makan duit ’derma’ agaknya sehingga tidak tahu mengenang jasa pemimpin2 terdahulu yang telah banyak berjasa kepada ’agama, bangsa dan negara.’

  /// Sinar Harian Online

  KUALA LUMPUR – Dewan Merdeka di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) kecoh apabila perwakilan dari Perak memberi ucapan dalam nada mempertikaikan perjuangan Tun Dr Mahathir Mohamad‎ dalam Umno.

  Kekecohan bermula apabila Datuk Hamzah Mohd Kassim ‎berkata kejayaan Umno hari ini bukan kerana insan yang bernama Mahathir.

  “Bukan kerana insan bernama Mahathir…,” katanya sambil disambut ‘boo’ oleh para perwakilan lain dalam Dewan, sebentar tadi.

  Bagi menenangkan keadaan Pengerusi Tetap Umno, Tan Sri Badruddin Amiruldin berkata, “ubah muka surat dan baca topik lain.”

  “Yang berlalu biarlah berlalu, yang penting kita pandang ke hadapan,” katanya.

  Keadaan kembali tenang selepas Hamzah tidak lagi berbicara mengenai isu tersebut.
  Perhimpunan Agung Umno 2015 yang masuk hari kedua hari ini, diteruskan dengan menyambung semula sesi perbahasan usul ucapan dasar Presiden Umno,‎ Datuk Seri Najib Tun Razak.
  ///

  Kepada para Perwakilan turunkanlah DSN sekarang sebelum UMNO diturunkan oleh rakyat pada PRU-14. Menyesal kemudian tiada gunanya.

  Sedarlah yang DSN adalah ’BEBAN/liabiliti’ UMNO yang terbesar!

  Terima kasih Tun.

  *** Semoga Allah S.W.T. sentiasa melindungi Tun sekeluarga ***

 89. man Dec 11,2015 3:27 PM

  Salam Tun,

  Dulu TV3 menjadi pilihan. Saban malam pukul 8 malam mesti tercacak depan tv tengok berita dan cuba mendapat inspirasi dari ucapan atau sidang akhbar Tun. Sekarang berita TV3 dah jadi kenangan, dah tak tengok langsung! Entah berapa ramai yang macam saya tak tahulah. Nasib baik ada internet, dapat berita lagi cepat .

  Dulu persidangan UMNO tidak pernah terlepas ditontoni secara langsung. Nak tengok bagaimana para pemimpin parti keramat ini memberi ucapan berapi-api di hadapan para perwakilan. Tahun ini, dah tak ada live macammana nak tengokkan. Lagipun tahun ini tak ramai pemimpin atasan yang berucap. Sedih.

  Dulu UMNO jadi pilihan di hati. Ia parti terbaik membela nasib bangsa dan menyatukan rakyat berbilang kaum dengan cara pentadbiran 1st class yang dihormati oleh kaum2 lain. Kini…?

  Tun, take care dan percayalah ramai yang tidak berganjak dari pendirian bahawa Tun adalah pemimpin Malaysia yang terbaik yang pernah dianugerahkan kepada kami.

  Terima kasih Tun.

 90. anak wawasan 2020 Dec 11,2015 12:57 PM

  Salam Ayahanda Tun,

  Mohon ruangan untuk catatan khas buat Salleh Keruak (SK):

  Wahai SK,

  Saya amat berminat untuk bertanyakan suatu soalan peribadi kepada anda dan saya berharap anda tidak keberatan untuk memberikan jawapan nya.

  Apakah tahap kewarasan anda semasa membuat kenyataan di bawah?

  http://www.thestar.com.my/news/nation/2015/12/11/salleh-blame-dr-mahathir-if-bn-falls-in-next-polls/

  Adakah pada saat dan ketika itu, anda berada di bawah pengaruh unsur-unsur kurang sihat yang boleh mengakibatkan anda hilang akal sementara (atau kecacatan kekal)?

  Saya perlu kan jawapan yang ikhlas dari anda sebab memang tak dapat diterima akal untuk menerima kenyataan sebegini dari seorang tokoh politik yang mempunyai kelebihan latar belakang pelajaran yang tinggi seperti SK dan menteri kabinet Najib yang lain yang tidak kurang hebat nya (CGPA 3.87, DR lagi dll).

  Tolonglah cermin diri sendiri. Kalau muka anda bernanah berjerawat, adakah anda akan menyalahkan cermin yang menyebabkan muka anda bernamah?

  Fikir-fikirkan lah wahai SK dan menteri kabinet yang lain. Tolong lah jaga maruah anda yang dah tak seberapa di saat-saat genting sekarang ini. Kami ni pon ada maruah. Malu lah baca kenyataan yang keluar dari mulut orang yang oernah masuk sekolah. Orang yang buta huruf pon tak mungkin boleh keluarkan kenyataan sebegini.

  Tolonglah kasihankan diri sendiri sebelum anda kasihankan Najib yang memang sudah hilang segala-galanya.

  Sekian Tun.

 91. mokhtar Dec 11,2015 12:27 PM

  Salam Tun,

  Sedih apabila ahli2 UM(N)O ( N for Najib)dan juga penyokong2 mereka menghina,mengutuk pemimpin2 saperti Tun dalam PAU kali ini.UM(N)O telah
  mengalakan budaya tidak mengenang jasa..tidak berterima kasih..budaya samseng ala kampong… berani dengan bangsa sendiri sahaja..kalau dengan Cina bukan main baik lagi, sanggup memberi surat sokongan berkelakuan baik walaupun ketua mafia..sanggup menjadi barua untuk songlap duit Negara.. kebanyakan mereka ini masih lagi kanak2 ataupun belum lahir lagi semasa TUN berjuang bersama UMNO..tidak salah untuk menyokong pemimpin2 yang korup, penipu, pencuri, pembohong.. untuk mendapat habuan.. sejarah telah buktikan bahawa orang2 melayu sanggup jual Ass…. & anak isteri untuk duit..duit..duit..

 92. daeng Dec 11,2015 12:10 PM

  Assalamualaikum Tun.

  Sepanjang 3 hari PAU 2015 berjalan, saya tidak nampak masej UMNO AKAN DILIHAT SEBUAH PARTI YANG BOLEH DIHARAPKAN.

  Saya yang berkecuali dan tidak berparti melihat MASA DEPAN UMNO SELEPAS PAU 2015 SEMAKIN TIDAK DIYAKINI OLEH RAKYAT.

  Mengapa ?

  1. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang ternyata korupsi.

  2. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang terus-terusan tidak mengamalkan demokrasi. Malah majoriti UMNO berbangga dengan seorang ketua yang dayus.

  3. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang menjadi punca merudumnya nilai ringgit berbanding negara Asia lainnya. Dulunya wang kita lebih kukuh dari Indonesia, Thailand, Filipina, China, India tetapi kini sebaliknya.

  4. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang bercakap tidak serupa bikin. Jika kita sedari suara Najib ” MENDENGAR DENYUT NADI RAKYAT ” sudah tiada kedengaran lagi.

  5. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang BOROS BERBELANJA TETAPI HAPRAK DALAM MENJANA KEWANGAN NEGARA.

  6. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang MENYUSAHKAN RAKYAT.

  7. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang MENGGUNAKAN WANG RAKYAT UNTUK KESENANGAN MENTERI DAN PENYOKONG-PENYOKONGNYA.

  8. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang DAYUS.

  9. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang JAUH SIFATNYA DARI PEMIMPIN AGONG RASULLULLAH S.A.W. TERLALU MENYIMPANG DARI SIFAT SIDIK, AMANAH, TABLIGH, FATONAH.

  10. Majoriti ahli UMNO masih mahu setia kepada seorang ketua yang DISELUBUNGI 1001 MACAM MASALAH.

  Tun, saya berpendapat dan yakin UMNO hampir tiada tempat dihati rakyat.

  Saya ada 10 ahli keluarga yang layak mengundi pada PRU14 dan kami istiharkan kami bukan pengundi untuk UMNO/BN lagi.

  Sayonara kepada UMNO/BN.

  Wassalam.

 93. ahalimr Dec 11,2015 11:34 AM

  Sejak Tuan Guru Nik Aziz tak ada Hj Hadi dah tunjok belang sebenar iaitu sama mcm Najibok yg gila pangkat dan duit. Tapi Hadi lebih terok sb guna agama untuk kepentingan peribadi. Drama hubongan sulit mereka dah sampai ke apisod terakhir. Sebelum ni Najib tipu hadi tentang undang hudud hingga pakatan rakyat berpecah. Lepas tu hadi kata Pas tak berniat ke petrajaya (masok ppilihanraya cuma sebagai pesta kut sebab nak ke dandut haram). Lepas tu cakap Pas tak menyerang tapi menerang dan sanggup jadi penasihat pd putrajaya. Kelmarin siang najibok hulur tangan untuk bersatu malam ramai pemimpin Pas menolak lalu hadi terus larang jgn bagi ulasan. Hari ni hadi kata ini masa untuk kerjasama dan manusia bolih bertaubat. Kah kah kah lawak habis. Hadi tsk payah nak cakap berbelit2 macam serban atas kepala kau la. Cakap je terus terang dan besok jadi penasihat agama pada menteri agama di Jpm. Gaji Rm30000 sebulan. Bulan depan kau sibok ke Paris London bagi kursus kahwin. Hebat tu tunggu apa lagi jangan malu2 sebat je nasib baik kau bolih tumpang sekaki jilat buntot rosmah yg kau geram tu

 94. Tanggang Dec 11,2015 10:32 AM

  Salam Yg Bhg Tun,

  Salam anti-jibaok,

  Benar sekali apa yang dicoretkan itu. Itu lah sebenarnya yang menghantui Tun dan rakyat negara ini. Yaitu negara ini sedang dipimpin oleh seorang yang tiada charisma dan kelayakan sebagai pemimpin rakyat yang berbilang kaum ini.

  Sekarang sudah 8 tahun sejak mengambil alih pentadbiran. Didapati tiada professionalism didalam pimpinan mereka. Tiada guidelines atau visions untuk membina kesejahteraan rakyat dimasa kini dan dimasa hadapan. Mereka hilang punca untuk menambah pendapatan negara melainkan cukai rakyat ditambah dari masa kesemasa. Lebuhraya semakin sesak setiap tahun. Tiada perancangan atau vision mereka untuk jaringan lebuhraya bagi 20 atau 30 tahun akan datang kecuali leburaya Pan Borneo yang dicanangkan di TV ketika ini. Itu pun masih lagi diperingkat untuk memanggil tender setelah lebih 3 tahun selepas pilihanraya. Selepas itu mungkin akan senyap selama 2 tahun lagi kerana kekurangan dana kini.

  Tiada juga perancangan atau vision mereka bagi bekalan air untuk 20 atau 30 tahun akan datang. Semua ini tidak terdengar didalam berita2 TV dan akhbar. Nelayan2 ditepi laut masih lagi menggunakan the same kind of boats semenjak dari 40 tahun yang lepas dan terpaksa lari ketika ombak besar mengejar.

  Tidak salah jika diperkatakan bahawa segala yang dinikmati sekarang ini adalah daripada visions Tun Dr Mahathir 20 dan 30 tahun dahulu. Tetapi kelekaan dan kebodohan masa kini akan menyebabkan kemunduran negara pada masa 20 dan 30 tahun akan datang. Inilah yang amat dicita2kan oleh adviser matsalleh itu.

  Akar umbi UMNO Pemuda dan Wanita masih lagi gelak ketawa didalam perhimpunan. Mungkin mereka masih lagi tidak mengetahui kerana professional Melayu banyak yang tidak menjadi ahli UMNO.

  Istilah 50-years look-ahead tiada didalam kepala pemikiran mereka termasuk juga pemimpin2 sekarang ini.

  Salam Tun

 95. HouseWife Dec 11,2015 10:02 AM

  Assalamualaikum Tun,
  DSN sebut kalau terlalu sayang pada seorang takut akan jadi benci, kalau terlalu benci pada seorang takut akan jadi sayang.
  Tun pandang dia dengan mata apa..mata sayang ka mata benci? Sian DSN, dia ketageh sangat sayang Tun. Yang pasti Tun hendak menyedarkannya dari penyelewengan kuasanya supaya dirinya selamat dan negara tidak hancur.

  Tun, pandai ‘advisors’ DSN susun ayat2 ucapan seolah2 ‘menspinkan’ isu2 utama iaitu penipuan, pembohongan, penyelewengan, kerahsiaan “mana pi Rm42b@NajibcumChairman1MDB dan ‘rahsiaku Rm2.6b masuk akaunku’. Ayat2nya penuh dengan saya saya saya. DSN sedang bermain-main dengan otak fikiran ahli2 Umno, yang apabila pandang saja muka DSN sudah nampak..$$$.
  Melalui ayat2 ucapan DSN seolah ‘hypnotize’ para hadirin terutama ahli2 Umno supaya terbayang dan terlihat dan terfikir dan teringat akan dia seorang yang suci bersih, yang terbaik dan terindah pernah dimiliki oleh parti Umno. Don’t you think so Tun.
  Tengoklah Tun, betapa ‘mermerized’ dan terkhayalnya mereka2 di dewan. Terpancur anak panah I❤ PM’ dari hati mereka kepada DSN…atau anak panah ‘I❤$$$’?.
  Sudah diduga, ucapan DSN akan dikarang begitu rupa untuk mengkelabukan mata hati dan mata pertimbangan ahli2 Umno daripada melihat dan merasai di atas kesengsaraan rakyat di luar Umno ciptaannya dan hulubalang2nya.
  Orang seperti ini yang pandai puji, bangga dengan diri sendiri adalah seorang yang ‘vain and boastful coward’. Harap tidak sampai dengan tidak boleh dipercayai 100% kalau tidak negara akan lingkup. Semoga negara kita di jauhi daripada sebarang malapetaka.

  Sedihkan Tun, kalau mereka2 ini masih tidak nampak tidak sedar akan keikhlasan Tun untuk selamat Umno dari kerakusan seorang yang tamak kuasa dan bukan tujuan Tun untuk roboh Umno. Sudan banyak penjelasan2 Tun diberi kepada mereka tapi masih buta hati dan buta akal dan pekak.
  Kalau ahli2 Umno tidak faham2 lagi, silalah kunjungi blog Tun dan baca dengan teliti entries Tun yang berjudul ‘1MDB Clarifies’ dan ‘Talkimat Najib’. Kalau tidak faham2 juga tak taulah apa nak dikata.

  DSN kata Rm2.6bilion dah belanja perabeh…yeke? Kemana pi belanja duit tu? Dapat semua kat Umno ka? Dulu ada sebut untuk benteras IS, puak anti Islam etc etc. Oya..tidak masuk akaun Umno atau akaun kerajaan so payahlah nak minta DSN bentang penyata ‘cash flow’ la kan. What to do. Just follow what he says and does and you all live happily ever after.

  Tun, tentu Tun kadang2 rasa penat dan letih pasal hal2 ini. Surely it consumes your whole thoughts and energy. But Tun dalam kamus Tun there is..no retreat no surrender!
  Ingat dia saja ka boleh pakai ayat2 ini.

  Ini hanyalah isi hati dan pandangan daripada cacamata seorang housewife yang tidak ada apa2 ‘habuan’. Terima kasih ‘mendengar’ Tun.
  Tun, you are here to take care of us. Are we too selfish Tun? Are we asking too much of you Tun?
  Please do take good care of your health. Follow doctor’s order. May Allah Bless you Always. May Allah Protect you Aways. Take care and Thank You Tun.

 96. wajaperak Dec 11,2015 9:58 AM

  Assallammualaikum Tun.
  Saya mohon ruangan.

  [Saudara ir.
  dan kalau malaysia ni banyak sangat hutang senang sajalah… jual saja aset yang kita ada… tanah dan sebagainya]

  Malaysia sejak namanya Tanah Melayu telah banyak tergadai tanahnya..Contoh paling nyata ialah tanah-tanah melayu di selatan Thailand..Tetapi apa yang paling dahsyat ialah..

  JUAL MARUAH!..

  [tun, mereka bukan wiseman… mereka sedang mabuk tun.. dan apabila mereka sedar mereka mendapati kemusnahan telah pun berlaku…]

  Saudara ir..analogi Damocle Sword adalah benar dari satu sudut sahaja.Dari perpektif Islam,Damocle Sword mesti di pedangkan ke semua arah terutama DIRI SENDIRI!
  Dan mabuk apa yang paling dahsyat?
  MABUK DUNIA..
  Kita sedar,menyesal dan menangis di pintu neraka..
  Sudah terliwat..
  Eh..eh..maksud saya sudah terlambat..
  Semuanya di terangkan dengan jelas di dalam Al Quran..
  Tun..
  saya mengambil sedikit ruang di sini untuk berkomunikasi dengan Housewife..
  Puan.
  Puan adalah di antara golongan profesional yang rakyat harap dan hargai tetapi malang saya dapati kecenderungan keilmuan puan adalah sekular.
  Apakata kita hayati cerita ini..mudah-mudahan ianya bermanafaat..

  Pada suatu masa seorang pengembala kambing di Timur Tengah mendapati seekor serigala sedang mengonggong seekor kambing peliharaanya.Dia pun menghalau serigala tersebut,serigala tersebut melepaskan kambing itu dari mulutnya dan bertanya si pengembala itu..
  “Mengapa engkau menghalang aku dari bahagian aku ini yang telah pun ditetapkan oleh Allah?”..Wah..terperanjatlah pengembala kambing itu..”Alangkah ajaibnya.Seekor serigala dapat berkata-kata!”..”Malah ada yang lebih hebat dari ini” kata serigala tersebut.Telah munculnya seorang Rasul di tempat banyaknya pohon kurma ( Madinah ) di mana pohon dan binatang berkata-kata dengannya”..

  Tun..cerita-cerita sebegini bukanlah sembarangan sahaja..tetapi marilah kita ambil pengajaran dari ayat Al Quran ini..

  “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. Berkatalah ia: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?” Allah berfirman: “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan”. Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.” (Surah Thaha 20: 124 – 127)

  Begitulah Tun..
  Apa kena-mengenanya dengan tajuk Taklimat Najib ini?
  Saya pun tak tahu kerana

  SAYA MEMANG TENGIN DAN BAHALOL..HEHEHE..:)

  Terima kasih Tun.

 97. sibotak Dec 11,2015 8:21 AM

  Dalam kita tangani keresahan kita terutama
  Apabila kita menyentuh Kepimpinan yg tak terang atau tak betul
  Kita sentiasa mesti menjaga Ukhwah Kita Bersama
  Perperbelahan akan berlaku secara automatis
  Bukan bermakna kita mengizinkan yg tak Betul
  Cuma Kita perlu sangat menjaga Ukhwah jangan sampai Perbelahan
  Sebab ini yg mereka mahukan malah sang Iblis tersenyum lebar

  Ukhwah ini lebih Bernilai dari Kerugian Wang Ringgit

  Ketiadaan Ukhwah ini yg menjahanamkan Timur Temgah , Negara Islam
  Maka kita perlu bukan saja pelajari tapi perlu kita meriangkan Ukhwah kita bersama
  sekarang . Now ! Mereka memerhati dan sedang menunggu Kejatuhan UMNO
  Sudah terbau belacan yg dibakar

  Haraplah kita bermula dengan diri kita
  Mempereratkan lagi siratulrahim bersama
  Jika ada diantara kita yg berselisihan maka cuba kita jadi orang ketiga menghuraikanya seikhlasnya
  Ini saya rasa yg di Ingginkan ISIS ,Perjuang Rebels , Assad , Pelarian dan yg lain
  Mereka Keliru dan amat keliru dek hasutan luar dengan keadaan mereja sekarang

  ***Mereka perlukan Negara Islam sebagai orang Ketiga****
  Bukan Negara Barat ,US atau UN

  Malah mungkin mereka mengharapkan dan mengalu alukan orang ketiga untuk menghuraikan sengkete mereka sesama yg penuh dengan kekeliruan

  Mereka tidak mengaharapkan UN , US ,Barat sebab mereka ini Tidak Ada Niat Mendamaikan Timur Tengah malah Barat , US adalah punca segala yg berlaku disana
  Dengan Ketiadaan Ukhwah sesama saudara , sesama masyarakat , sesama Jiran Islam
  Inilah akibat nya

  **Ukhwah Ummah adalah Kunci Umat Islam sekarang **
  Bukan Cash is King ….King yr Head

  Cash is the Mother of All Evil…..Najib
  Cash is Cheif segala Setan………Rosmah

 98. daeng Dec 11,2015 6:51 AM

  Assalamualaikum Tun.

  Kenyataan saya tentang Ketua Pemuda UMNO, KJ sebelum ini tentang suaranya dalam PAU ada sedikit pujian saya tarik balik.

  Lagak KJ ini seperti “buaya menarik bangkai” yang mana bangkai yang dijadikan makanan adalah serupa sifatnya dan tiada membawa sebarang makna.

  Tun, UMNO akan hancur dan semakin menjadi bahan lawak dimata rakyat negara ini. Saya yakin selagi Najib sebagai presidennya selagi itulah sedikit demi sedikit pengaruhnya terhakis seterusnya berkubur dalam arus politik.

  PRU14 seakan bukan untuk BN atau UMNO lagi Tun. Percayalah…

  Saya dapat rasakan rungutan rakyat terhadap kerajaan dibawah Najib sekarang ini.

  Wassalam.

 99. anti-jibaok Dec 11,2015 12:43 AM

  YABhg. Tun Dr..,

  Dalam ucapan peresmian Presiden UMNO oleh Dato’ Seri Najib semasa Perhimpunan Agong UMNO 2015, antara perkara-perkara yang cuba ditonjolkan oleh pihak media-massa perdana (tertutamanya oleh TV3) adalah menyentuh tentang soal bahawa:-

  1) Beliau mengecam bahawa ada pihak-pihak tertentu dalam UMNO yang cuba
  merobek, membocor dan tenggelamkan kapal demi kepentingan mereka.
  2) Beliau bukanlah jenis pemimpin yang bersifat ‘confrontational’,
  3) Beliau pernah menyokong Presiden UMNO (Dr. Mahathir – Team A) semasa
  kemelut UMNO pada tahun 80’an dalam soal pergelutan antara ‘Team A’ dan
  ‘Team B’.

  Apabila Dato’ Seri Najib berkata bahawa terdapat pihak-pihak tertentu mengkhianati UMNO yang sedang merobek, membocor dan bakal tenggelamkan kapal demi kepentingan mereka.., maka amat jelas sekali bahawa Dato’ Seri Najib telah berbohong dalam isu ini. Malahan, beliau ibarat membaling batu, sembunyi tangan dan menuding jari pula kepada orang lain. Sebenarnya, yang telah merobek, membocor dan bakal tenggelamkan kapal demi kepentingan beliau adalah Dato’ Seri Najib sendiri. Perkara itu jelas telah disindir terhadap Dato’ Seri Najib oleh bekas Ketua, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) iaitu Dato’ Seri Zakaria Jaafar.., sebagaimana terpapar pada video pautan ini:-

  http://www.youtube.com/watch?v=8Hym5wIQEOw
  (Ucapan Ketua SPRM yang membuatkan Najib marah dan tak senang duduk)

  Nescaya, Dato’ Seri Najib telah berbohong dan cuba mengalihkan perhatian kepada orang lain terhadap pengkhianatan yang beliau sendiri melakukan.
  ——
  Apabila Dato’ Seri Najib berkata bahawa beliau bukanlah jenis pemimpin yang ‘confrontational’, maka ini jelas sekali membuktikan bahawa beliau telah meludah ke langit, lantas air liur itu akan jatuh kembali dan terpalit ke muka beliau sendiri.

  Bukankah beliau pernah berkata bahawa beliau adalah berdarah ‘Pahlawan Bugis’ dan tidak gentar mendepani mana-mana cabaran dan pertembungan. Nescaya, bukankah seorang pahlawan itu bersedia untuk ‘confrontational’ dan berani berdepan dengan sebarang cabaran dan pertembungan..? Namun begitu.., Dato’ Seri Najib bukanlah jenis pahlawan akan tetapi adalah jenis pengecut.., sebagaimana beliau telah paparkan apabila beliau telah mengelak lantas lari dari menghadiri majlis penerangan ‘Nothing To Hide’ untuk berdepan atau confront dengan segala isu-isu cabaran pada ketika itu.

  Tidakkah Dato’ Seri Najib sedar bahawa segala para-para pemimpin yang ternama dan tersohor dalam lipatan sejarah di dunia ini adalah jenis pemimpin yang bersedia untuk ‘confrontational’ dan berani serta bersedia untuk ‘confront’, ‘meet-head-on’, face-off’ atau berdepan dengan mana-mana cabaran atau musuh yang mengganggu-gugat.

  Bukankah ramai dikalangan para-para pemimpin politik ternama yang dilihat seolah mereka itu yang jenis agak ‘pacifist’ seperti Mahatma Ghandi atau Nelson Mandela misalnya.., namun mereka adalah nyata juga jenis pemimpin yang tidak gentar untuk ‘confrontational’ dengan kuasa-kuasa yang menzalimi dan menindas, apabila keadaan memerlukan supaya bersikap supaya ‘confrontational’, berdepan atau ‘face-off’ dengan sebarang kezaliman, cabaran atau musuh yang mengganggu-gugat. Begitulah sifat pahlawan yang sejati.

  Namun.., apabila Dato Seri Najib itu sendiri memang jelas ada suatu ‘penyakit TB’ (iaitu Takut Bini).., maka masakan beliau sanggup mendabik dada dan berkata bahawa beliau adalah seorang ‘Pahlawan Bugis’ yang bersedia untuk ‘confrontational’ atau berani berdepan dengan sebarang cabaran dan pertembungan. Jauh panggang dari api. Dato’ Seri Najib bukanlah seorang pemimpin yang berani berdepan dengan keadaan yang sangat mencabar.., malah beliau sebenarnya adalah penegcut yang lebih suka mengelak-elak keadaan dan lebih suka mencari ‘jalan selamat’ buat diri beliau. Maka.., itu bukannya cirri-ciri pemimpin yang sejati.

  Kalaulah begitu hendaknya.., maka lebih baik buat Dato’ Seri Najib supaya beliau mencari suatu kerjaya yang lain.., oleh sebab untuk menjadi pemimpin politik maka seseorang itu harus berani dan tidak gentar berumah ditepi pantai dan bersedia dipukul ombak. Maka, lebih baik buat Dato’ Seri Najib supaya bersara sahaja dari kerjaya politik dan mencuba pula kerjaya yang lain seperti menjadi seorang Duta atau Ahli Diplomat pula.., oleh sebab apabila menjadi seorang duta atau ahli diplomatik, maka kerjaya sedemikian tidak menggalakan sikap ‘confrontational’ akan tetapi lebih menekankan kepada cara ‘berdiplomasi’ dalam urusan dan tindak-tanduk mereka.
  ——-
  Pada ucapan Peresmian Presiden.., Dato’ Seri Najib juga membangkitkan isu bahawa beliau pernah menyokong Presiden UMNO (Dr. Mahathir – Team A) semasa kemelut UMNO pada tahun 80’an dulu, dalam soal pergelutan antara ‘Team A’ dan ‘Team B’..,. dimana pada ucapan peresmian tersebut beliau telah mengungkit-ungkit bahawa jika beliau tidak memberi sokongan beliau kepada Dr. Mahathir (Team A) pada ketika itu, maka pastinya Dr. Mahathir tidak akan kekal sebagai Presiden UMNO nescaya tidak akan pula terus menjadi Perdana Menteri Malaysia.

  Sekali lagi.., secara tidak sedar bahawa Dato’ Seri Najib telah mengaibkan diri beliau sendiri. Semua orang tahu bahawa pada ketika itu pada asalnya Dato’ Seri Najib (serta puak beliau) telah memihak kepada ‘Team B’ dalam UMNO. Namun pada saat akhir, Dato’ Seri Najib telah berpaling tadah dan memihak pula kepada ‘Team A’. Maka.., itukah caranya seorang pemimpin yang berprinsip dan berpegang teguh kepada kesetiaan.., namun ianya lebih suka memilih untuk berlompat-lompat dalam soal pegangan, kesetiaan atau setiakawan..? Itu bukanlah caranya bagi seorang pemimpin yang konsisten atau istiqamah yang wajar kita contohi.

  Malahan.., walaupun orang seperti saya ini yang amat tidak gemar sekali dengan mainan dan lakonan politik Dato’ Seri Anwar Ibrahim selama ini.., namun demikan dalam soal ini, iaitu berbanding dengan cara politik Dato’ Seri Najib, maka cara atau Dato’ Seri Anwar itu adalah lebih terpuji.

  Walaupun Dato’ Seri Anwar Ibrahim pernah disingkir sebagai Timbalan Perdana Menteri serta diterajang keluar dari UMNO oleh kepimipinan Dr. Mahathir.., namun demikian apabila beliau berdepan, berkonfrantasi dan melawan dengan kepimpinan dan kerajaan Dr. Mahathir, malah tidak pernah walaupun sekali kita terdengar Dato’ Seri Anwar Ibrahim (dalam kempen-kempen politik dan roadshow beliau semasa zaman Reformasi mahupun semasa zaman Pakatan Rakyat) telah beliau mengungkit-ungkit bahawa sekiranya beliau tidak menyokong kepimpinan Dr. Mahathir semasa kemelut UMNO pada tahun 80’an dulu, dalam soal pergelutan antara ‘Team A’ dan ‘Team B’.., maka kerjaya politik Dr. Mahathir akan terkubur. Didalam berbanyak ucapan retorik beliau selama ini, namun tidak pernah kita terdengar Dato’ Seri Anwar Ibrahim pernah mengungkit-ungkit bahawa disebabkan diantara kekuatan politik beliaulah nescaya Dr. Mahathir telah kekal sebagai Presiden UMNO dan terus menjadi Perdana Menteri Malaysia.

  Maka.., amatlah ‘Low-class politic’ bagi Dato’ Seri Najib (yang kini sebagai Presiden UMNO dan dimercu kuasa politik negara pula) yang sanggup mengungkit-ungkit soal lampau demi hendak mencerminkan kononnya bahawa beliau adalah pemimpin yang konsistent dalam pegangan politik dah telah setia kepada pucuk pimpinan parti UMNO yang sediada pada ketika itu.

  Namun begitu.., Dato’ Seri Najib janganlah ingat dan sangkakan bahawa semua rakyat Malaysia adalah pendek-akal sebagaimana kebanyakan orang-orang UMNO pada ketika ini. Jika kita kaji secara mendalam iaitu dalam soal kemelut UMNO pada tahun 80’an itu dulu.., jelas sekali bahawa Dato’ Seri Najib telah ‘bermain politik’ dan mengambil ‘jalan selamat’ (dan pengecut) buat kepentingan diri beliau. Pada ketika itu dan mengikut perkiraan politik Dato’ Seri Najib, sekiranya beliau berpihak dengan ‘Team B’ maka tentu sekali puak Tengku Razaleigh Hamzah akan menang lantas akan memimpin Negara.., namun beliau sendiri pasti juga akan mendapat kedudukan dalam Kerajaan. Namun.., sekiranya beliau berpihak pula dengan ‘Team A’ nescaya puak Dr. Mahathir pula yang akan kekal kuasa dalam UMNO dan terus menerajui Negara.., namun begitu beliau juga akan mendapat tempat dalam Kerajaan. Pendek kata.., Dato’ Seri Najib adalah jenis ‘political animal’ yang suka ‘main jalan selamat’ walaupun pihak lain yang ‘kena main’ dan lingkup.., asalkan kerjaya politik beliau sendiri akan terselamat.

  Pada hemat saya.., ‘political animal’ sedemikian sebenarnya adalah jenis pemimpin yang tidak ada sifat berani yang sejati namun bernafsu kuat pula untuk menjadi pemimpin besar. Lazimnya pemimpin sedemikian yang suka ‘main selamat’ demi kepentingan diri-sendiri, akhirnya tidak akan kekal selamat lantas kerjaya politik beliau kesudahannya akan lingkup dan terkubur.

  ——

  Oleh yang demikian.., sedarkah kebanyakan orang-orang UMNO masakini bahawa apakah jenis presiden parti dan pucuk pemimpin negara yang mereka sedang sokong dan dokong tanpa soal dan membabi-buta…? Kalaulah mereka memilih untuk menyokong dan mendukung pemimpin yang suka ‘main selamat’, demi kepentingan untuk melepaskan dan selamatkan diri beliau dari pelbagai tuduhan yang amat serius lagi nyata.., maka berwaspadalah dan tunggulah masanya keadaan negara kita jatuh merudum dan tidak terselamat dari pelbagai ancaman dari unsur dalaman dan luar negara. Nauzubillah minzaliq.

  Namun.., kita masih ada lagi sedikit masa sebelum terlambat untuk memperbetulkan keadaan. Bersama-samalah kita fikirkanlah sebaik mungkin tentang soal ini.., demi masa hadapan dan kebaikan negara kita serta buat generasi akan dating.

  Sekian…, Wassalam.

 100. RD. Dec 10,2015 11:52 PM

  Saya sangat sokong apa yang Tun sedang lakukan, iaitu mahu Najib letak jawatan, serta-merta. menjatuhkan Najib tidak boleh ditafsirkan sebagai menjatuhkan kerajaan kerana jika Najib turun, orang lain dari UMNO sudah tentu boleh mengantikan beliau dan BN masih jadi Kerajaan.

  Maafkan saya Tun.
  Lari tajuk.

  Today, I still met young people who says Anwar Ibrahim was innocent and they accused the government as evil. I guess those who were too young in 1997, might not know the truth.
  Therefore, I would like to do the job that people like Azmi Arshad and those who support Najib, should do. Tell the truth about Anwar Ibrahim. You cannot be sued for telling the truth, anyway.

  Daim was Finance Minister, 1985~1991.
  Anwar Ibrahim was Finance Minister, 1991~1998.

  The bugger was Dr.M blue-eyed boy. Due to his pious credentials, Dr.M somewhat, brought him into UMNO 1983, from ABIM, to neutralised PAS religious influence amongst the Malays. It was Dr.M biggest success then. PAS became very weak. Infact, UMNO once captured Kelantan.

  Dr.M affectionately groomed Anwar to succeed him. Unfortunately, Anwar was alleged to be an adulterer and a ‘kaki-main pungkoq’ guy. This was exposed by Azmin Ali’s (current MB of Selangor) sister, Ummi Hafilda Ali in a letter to Dr.M, 1997. Dr. M dismissed it outright as slander. The letter then reached Karpal Singh and Mat Sabu.
  Both of them, then declared in Parliament, 1997: “Kita mempunyai seorang peliwat sebagai TPM”.
  Just imagine the shock to Malaysian then.

  In-fact, the nickname ‘Al-Juburi’ was coined by Mat Sabu himself, because Anwar portrayed a pious image.

  I guess that was why Anwar became very impatient and tried to topple his boss. His deplorable sexual desire was about to hit the fan. (Please bare in mind that ISA was not yet abolished then) That was when Zahid Hamidi, as Anwar’s man, accused Dr.M of cronyism. The next day, Dr.M came out with a list, who got what from the government. (Contracts & APs). Most of them was Anwar’s cronies, of-course.

  After being dismissed from UMNO, the bugger was charge in court, 1998, for abused-of-power as DPM and sodomy I. This event seems to strengthen support for PAS and PKR was borne to safe the liwat-guy.
  For abused-of-power, (wrongfully instructed the Police to arrest Ummi Hafilda, frightened her to retract that letter and apologised) he was sentenced to 9 years behind bars.
  For sodomy I, he was acquitted for technical reason, though the panel of judges did acknowledged that sodomy act did occurred.

  Moral of the story:-
  Those who supported Pakatan Harapan (Hope?)and Mat Sabu’s PAN, please ask Mat Sabu why he accused Anwar a peliwat in Parliament, 1997. Also ask him why he nicknamed Anwar as Al-Juburi since 1997, yet he haven’t apologised to Anwar. That’s the real truth. That Al-Juburi thing was not from UMNO’s people. If there is ‘amanah’ or trust in Mat Sabu, he would not tell lies.

 101. cruze Dec 10,2015 11:15 PM

  Saya sedar saya tidak begitu layak untuk membantah akan tetapi bukan kita semua mahu menghancurkan ukhwah sesama ahli seperti yang sibotak nyatakan.

  Jika begitu yang di maksudkan bermaksud TSM dan Tun adalah punca perpecahan dalam parti! Adakah ini maksud encik!

  Dalam menyelesaikan masaalah saya amat fokus kepada punca, bukan mencari kesalahan orang itu.

  Jika kita tidak mencari siapa yang puncanya ini boleh menyebabkan kita di kira tidak adil.

  Segala masaalah 1mdb dan duit 2.6 bilion bukan TSM dan TUN yang memulakan tetapi najib merahsiakan.

  Jika di fikir dan di baca berkali kali kenyataan anda maka naik lemak najib dan kuncunya.

  Dalam menyelesaikan masaalah di atas TSM dan TUN amat terbuka dan bukannya menciptakan kesalahan najib.

  Najib yang melakarkan dan cuba merahsiakan tetapi gagal.

  Jika encik si botak ada dua anak yang bergaduh kerana seorang mahu menjual dan seorang lagi tidak izinkan, dan anda cuba menyelesaikannya secara saksama, saya yakin akan terasa berat untuk menerima keputusan yang cuba anda buat secara saksama, bagi anak yang tak bersalah kerana cuba menghalang dari di jual tanah pusaka ayahnya.

  Bagaimanakah cara anda mahu selesaikan masaalah itu agar kedua duanya terima keputusan dengan sebenar2 ikhlas?

  Contoh lain, jika si adik dapat tahu si abang ada menerima wang dari seseorang secara rahsia dan telah di ketahui melalui orang lain maka si adik yang tinggi imannya menyuruh abangnya membuat pengakuan tetapi abangnya banyak pusing2.

  Sebagai bapa! Bagaimana anda mahu selesaikan secara saksama!

  Sekian….mohon maaf bukan nak berlawan, hanya memberikan pandangan.

 102. anak wawasan 2020 Dec 10,2015 10:18 PM

  Salam Ayahanda Tun,

  https://m.malaysiakini.com/news/322955

  Dah letih gelak ketawa dengan lawak jenaka menteri kabinet Najib, jom kita nyanyi lagu purba.

  Tun, ni dia lagu yang diubahsuai dari “Oh Bangau, Oh Bangau”:

  Oh Najib, oh Najib, macam mana 2.6b masuk akaun peribadi?

  (Najib) Macam mana masuk akaun aku? Hang pi tanya Zahid Hamidi…

  Oh Zahid, oh Zahid, 2.6b sapa bagi?

  (Zahid) Penderma-penderma, tak caya tanya MACC..

  Oh MACC, oh MACC..apa jadi sekarang ini?

  Itu derma bukan duit 1MDB (jawapan MACC)

  Oh Najib, oh Zahid, apa jawapan sebenarnya ni?

  (Najib duet Zahid) Tak percaya lagi? Tanyalah Husni si Bendahari..

  Oh Husni, Oh Husni.baik hang bentang dalam PAU kali ini..

  (Husni, aka star in the makin) Macam mana aku nak bentang, nanti Tun tanya itu dan ini..

  Wasalam Tun.

 103. ir.miringila Dec 10,2015 9:44 PM

  salam tun,

  izinkan saya.

  najib kata pelan rasionalisasi 1mdb berjaya kurangkan hutang 1mdb sebanyak 17 Billion. tahniah najib.. saya mungkin tak pandai berniaga sebab kecil sahaja perniagaan saya.. tetapi kalau saya membayar hutang dengan menjual aset saya apa maknanya? teringat kisah idris jala menjual aset mas dalam plan dia menyelamatkan mas… maka kos operasi mas menurun dan ianya amat dibanggakan! dan kini mas sudah bangkut.. dan digantikan dengan mas yang baru…

  dan kalau malaysia ni banyak sangat hutang senang sajalah… jual saja aset yang kita ada… tanah dan sebagainya….

  saya tidak tahu apa niat sebenar pemimpin dalam segala urusan mereka dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana mereka bersumpah dengan nama tuhan.

  namun apa yang saya tahu, tindakan kerajaan masuk campur dalam ekonomi hanya mengkayakan sesiapa yang hampir dengan mereka dan memiskin sesiapa yang jauh dari mereka…

  dan adakah kerajaan ingin mengatakan mereka adil?
  adakah perkataan kerajaan itu berasal dari gabungan perkataan kera dan jaan? seperti kera mendapat bunga adalah jolokan yang paling sesuai kepada kerajaan pimpinan umno kini…

  tun, mereka bukan wiseman… mereka sedang mabuk tun.. dan apabila mereka sedar mereka mendapati kemusnahan telah pun berlaku…

  sekian tun..

  lorong wan mohamad saman,
  lorong kilang ais;
  tun dikenang rumah kelahiran,
  yang beruntung kilang ais….

 104. ahalimr Dec 10,2015 9:13 PM

  Entah apa tiori yg sibotak pakai meraban tak tentu arah. Memang la nasi dah jadi bubor tapi semua orang nak biar najib dgn rosmah yg makan bubor kat kajang atau sg buloh. Sekarang ni rakyat makan bubor dgn tulang najab sekeluarga pula makan nasi briani dgn kurma daging hari. Ini ka yg kau mahu. Duit 2.6 billion masok poket najib dan hutang 42 billion kau kat kacang. Kau kaya sangat ke atau pun kau ni salah seorang pecacai najib yg dah meyelinap masok ke blog ni dengan tujuan untuk melembutkan hati pengikut2 blog ni secara halus

 105. sibotak Dec 10,2015 6:06 PM

  2.6 Billion sudah menjadi Platform bagi Pembangkang
  Satu alasan satu sandaran bagi mereka mengelirukan Rakyat demi Kepentingan mereka
  Sudah Pasti Mereka DAP ,Hamidi sikit lebih kurang 2 x 5 pun sama Samdol
  Yg bahaya adalah Isu in sudah memercah belahkan kita sesama
  Lain cerita takda asik asik 1MDB
  Nak buat apa Nasi dah Jadi Bubur
  Namun ini tidak bermakna Tun Najib bolih Tersenyum Lebar

  Mungkin juga dengan keaadan di TimurTengah yg Bergelora dengan Kekecohan
  Yg tidak terbayang Azabnya
  Munging juga seorang ,satu badan Swasta atau juga Badan Kerajaan mereka
  Dalam Keresahan mereka ,mereka rasa ada lebih baik sedekahkan pada Najib
  Untuk Malaysia ,daripada Kekayaan mereka di Rompak olih Penjajahan US dan Barat
  Kita pun sedia maklum ,satu Dunia pun tahu apa yg sedang berlaku disana

  Sept 11 , Arab Spring , ISIS dan kesemuanya di reka olih Israel
  Di usahakan olih Amerika ,di pasarkan olih Politik Barat
  BerMediakan Media Barat supaya Tujuan Kejahatan mereka sebenar ditutup
  Dengan memfitnahkan Dunia perihal Assad ,Isis dan sebagainya

  Yg sedih satu Dunia tahu kebenaran tersebut sayang semua tutup mata ,tutup telinga, tutup pendengaran demi kepentingan dan takut akan akibatnya termasuk Malaysia

  Adakah US Negara Demokrsai sedangkan Politik mereka tunduk pada asuhan Yahudi ?
  Adakah US Negara contoh Demokrasi yg mereka banggakan hingga Demokrasi mereke perlu membunuh anak anak ?
  Adakah perlu dengan Keruntuhan 2 Twin International Building Amerika Sept 11
  Perlu mereka memporak perandakan Negara Islam Timur Tengah
  Bermula dengan Afgan , Iraq ,Libya ,Syria dan yg lain
  BUKAN 2 Bangunan mereka Hapuskan ,Bukan 2 Bandar mereka Hapuskan Bukan 2 Negara mereka Hapuskan malah seluruhan Timur Tengah mereka ingin Hapuskan dan Membusukkan Agama Suci Islam bagi menutupi Pekung mereke
  Adakah WAJAR Perbuatan mereka ? Perbuatan mereka menjawab segalanya

  Apa pula alasan mereka terhadap Iran esok hari setelah Syria mereka Berkuasa
  Tidak kah kita lihat akan tujuan sebenar ?

  War is Business
  US LED Lies , Led War for their Benefits for Israel is Business
  Nothing to do with Islam nor any Religion
  No religion on face of this Earth teaches Bad
  Its Politicians teaches Bad for their Agendas
  They need to Defame Islam to excuse their Evil intentions
  Why should they interfere with one affairs if its none of their fxxking Business
  North Korea repeatedly Challenge US as US name North Korea as Non Democratic Nation
  US accuse Kim Govt abuse its People and US knows North Korea has Weapon of Mass Destruction
  Why don,t US attack North Korea then if they want to be Hero
  Their Balls Shrinks as this Nation , North Korea , Russia , China
  Is no Tom Dick and Harry

  Saya sentuh fasal ini sebab inilah punca segalanya
  Kerana 1MDB , Kita bersengketa sesama , Pembangkang mencurah minyak untuk membara
  Mereka Melihat dan Membaca
  Ini perlu kita jaga .Maka perlu kita bersama suka tak suka
  Kurangkan Ego , Tinggikan Niat yg Ikhlas
  Niat Baik harus di percepatkan
  Walau saya juga marah sebagai Rakyat isu 1MDB , isu Najib 2.6 billion
  Namau saya tidak bolih buruk sangka dan membarakan keinginan musuh Malaysia sebenar

  Apa nilai 2.6 billion dibandingkan nilai Ukhwah Ummah kita Bersama
  Ini yg saya Nilai kan
  Najib pun tidak bolih akan bawa mati 2.6 billion yg beliau perolihi
  Malah akan azab beliau nanti . Beliau tahu sendiri
  Lain Kerajaan Kafir seperti si Dia tu
  Walau mereka tidak bolih bawa kekayaan mereka bersama kematian mereka
  Mereka akan gunakan kertas Oligami kereta bersama drebar , rumah kertas
  wang kertas ,Handphone pun kertas dan sebagainya
  Ini Perbezaan kita

  Hargailah Ukhwah Ummah lebih dari wang ringgit
  Perpaduan Ummah yg Bakal menyelamtkan kita kelak
  Bukan Wang ringgit BUKAN Cash is King

 106. milshah Dec 10,2015 4:42 PM

  Assalamualaikum Tun,

  TSMY telah berkata UMNO perlukan pembedahan untuk membuang segera barah-barah dalam UMNO. Hasil dari sokongan perwakilan terhadap Najib, saya dapat rasakan barah ‘cash is king’ telah merebak ke seluruh UMNO. Saya harap benar saya silap, tapi nampaknya kita terlambat selamatkan UMNO. Saya tidak mau ‘jump the gun’ tetapi kalau benarlah UMNO gagal diselamatkan dari barah ‘cash is king’, maka orang Melayu amat memerlukan kepimpinan Tun dan lain-lain pemimpin yang masih sayangkan agama, bangsa dan negara. Please don’t abandon us.

 107. amd trmz Dec 10,2015 4:35 PM

  tak abis abis cakap SALURAN YANG BETUL, SALURAN YANG BETUL!.BETUL APA?. Tak bagi timb presiden berucap kat PHMPUNAN AGUNG UMNO, TAK BAGI BUAT PENGGULUNGAN, TAK BAGI BUAT PERASMIAN SAYAP. Tu semua saluran yang betul kenapa tak bagi. Harap rakyat jgn bod*h utk menilai.Umno bukan utk nejib seorang.PANAS DENGAN UTUSAN DAN SEANGKATAN DENGANNYA. SEMOGA TABAH TAN SRI MUHYIDDIN YASSIN.Andai anda gugur (kena pecat ka) anda dikenang sebagai wira. Sejarah mencatatkan anda sebagai pembela bangsa dan anak cucu anda pasti berbangga dengan perjuangan anda dimasa anda telah tiada kelak. Semoga tuhan selamatkan malaysia

 108. Hajar Dec 10,2015 4:19 PM

  Salam YAB dan Yang DiKasihi Tun,

  1. Ketua Pemuda UMNO berikrar kesemua ahli2 Pemuda UMNO berdiri teguh di belakang Presiden UMNO…and today he said, ’UMNO President DSN deserves recognition for UMNO’s achievements under his leadership’. Achievements? Merosakkan dan menghancurkan adalah! Kuat kipas!

  2. Setakat pandai bercakap berdentum-dentam, tapi ’hampeh’. Mutu sukan negara merosot teruk di bawah KP UMNO sekarang, dan ini sudah boleh dijadikan ukuran samada beliau seorang pemimpin yang baik atau sebaliknya.

  3. Di bawah En. Khairy, Pemuda UMNO bukan lagi suara ’pendesak’ yang ’lantang’ membawa suara rakyat sepertimana yang telah diamanahkan kepada mereka sejak sekian lama. KP UMNO sekarang setakat sekali-sekala saja bersuara – asyik tenggelam timbul. Dan, setiap kali DSN bagi ’taklimat’, cepat2 berpuas hati (siap puji lagi) dengan penjelasan DSN.

  4. En. Khairy hanya pandai ’play safe’ saja dikebanyakan masa. Kelihatan seperti PM Najib @ Ah Jib Gor sebelum jadi PM. Dan En. Khairy juga ada gaya ala Anwar Ibrahim. Ketiga-tiga pemimpin ini agak serupa walaupun tidak sama…banyak main wayang & semua ada isu berkaitan ’politik wang @ rasuah’.

  Terima kasih Tun.

  *** Semoga Allah S.W.T. sentiasa melindungi Tun sekeluarga **

 109. upinipin Dec 10,2015 3:21 PM

  Bila seseorang itu melakukan kesalahan, pillihan yang tertinggal samaada mengaku kesalahan, mendiamkan diri atau menafikan kesalahan atau gabungan kesemua pilihan yang ada.

  Nampaknya memilih untuk mendiamkan diri dan menafikan kesalahan ialah pilihan yang pintar (smart) tapi tidak bijak (wise).

  Ianya hanya bijak (wise) selepas kemenangan yang tersangat besar dicapai selepas melalui kesemuanya batasan yang dihadapi dan akhirnya mengakui kesalahan diri-sendiri. Itu yang diharapkan.

  kemungkinannya ada kesukaran untuk penjelasan adalah sangat rendah tapi bukannya tak mungkin. Contohnya, keselamatan terancam atau boleh mengakibatkan kemusnahan yang teramat besar daripada 1mdb sendiri.

  Tapinya, yang pasti ialah bila tekanan semakin kuat, pantulan semakin kuat dan kadang-kadang berganda. Keadaan ini seperti tumbler atau roly-poly.

  Keadaan ini serupa juga dengan sebiji bola yang penuh dengan angin dan ditekan ke dalam air tong panjang yang mendalam. Semakin kuat kita tekan, semakin kuat pantulannya.

  Akibatnya mungkin dua hala. Tapi ini ialah revolusi yang diperlukan untuk menguatkan pentadbiran Negara.

 110. superman1 Dec 10,2015 2:40 PM

  Salam,

  Tak pernah dalam sejarah, malaysia diketuai oleh orang-orang bodoh dan sibuk menipu. Baik si Najib atau pengampu. Ada ke bagi alasan orang derma tapi tak boleh bagitahu siapa. Yang boleh bagitahu cuma ialah masuk akaun peribadi. Sebab Najib dengan perjuangan islamnya?. Apa yang Najib perjuangkan dalam islam sampai orang derma dia berbillion-billion. Kalau Nik Aziz yang dapat tu mungkin masuk akal jugak la.

  Dah sah-sah duit masuk akaun Najib. Dulu kata tak. Ahmad Maslan yang dungu tu dulu kata “tak kan Najib terlalu bodoh untuk masukkan duit dalam akaun sendiri”. Sekarang apa cerita? Zahid pulak kata jangan tanya pasal duit tu. Hai duit tu duit siapa? Duit Najib ke duit UMNO? Ni yang mana satu ni? Kalau Najib mampus, dan duit tu masih dalam akaun dia… agak-agaknya dapat kat siapa? Bukan ke dapat ke Rosmah rambut tayar skuter? Oleh sebab tak tersebut pun dalam kunci kira-kira UMNO, ada ke orang boleh tuntut yang duit dalam akaun Najib tu UMNO punya? Benda senang macam ni Zahid dengan sidungu lain tak boleh pikir.

 111. amir yusof Dec 10,2015 2:08 PM

  Mungkin ada yg dah komen angaplah kita “senada dan seirama”.

  “Derma” 2.6 billion .
  Preseden UMNO DS Najib takda “mulut” ke , di ibarakan dia berak ada pula yg “sukarela” tolong cebokan .

  Ucapan berdegar-degar .
  DS hishamudin 101% betul , bukan apa takut nanti dapat gelaran khas ,ie
  Amir meriam buluh atau tin kosong .

  Kepada delegasi UMNO yg teristimewa .
  Selamat “berbulan madu”.

  \

 112. cruze Dec 10,2015 1:17 PM

  Jangan nak merapulah najib, ulamak dan cendiakiawan mana kau jumpa untuk pencerahan bagi menyuruh ahli2 yang tidak sehaluan dengan azalina, salleh kruak, hishamuddin keris, rahman dahlan berangan, rosnah gemuk, nancy shukery, mas ermiyati boroi, ahmad maslan tukang masak, adnan ninja turtle, shahrizat poyo, sahidan kasim dan shahril uban itu meletakkan jawatan.

  Kecuali khairy jamaluddin dan dato noraini

  Ini semua poyo najib…lakunan sayu hati

  Kau ingat umno kau, tun razak dan rosmah punya parti?

 113. ismadi Dec 10,2015 11:57 AM

  As Salam Tun Mahathir,

  Demikian lah sejarah Malaysia terukir lagi.

  Penyamun, Pencuri dan Penipu sedang memegang tampuk pemerintahan.

  Mencuri wang tetapi tidak mengaku. Mungkin ada juga perasaan ingin mengaku salah tetapi takut ke penjara.

  Rasa rasanya Tun kena bagi advice kat anak Tun Razak ni. Bagi jalan keluar secara selamat. Mungkin diberi pengampunan di Raja dengan syarat baki RM2.6 billion tu kena pulangkan semula kat Kerajaan.

  Najib ni pandai berlagak aja. Kena tumbuk sekali baru dia tau langit tinggi rendah.

  Ramai ahli UMNO dan kakitangan kerajaan akan terus teraniaya sekiranya Najib masih terus memegang kuasa.

  Oh yer.. paling lawak sekali ialah apabila Najib memberikan penjelasan mengenai Arab yang memberikan derma itu. Menurut Najib, Arab ni berada di ‘dunia’ yang berbeza dengan orang kebanyakan.

  Yang best tu, isteri dia tahu pasal derma tu sebab Najib dalam penjelasan itu kalau tak salah saya ada sebut bahawa isterinya ada bersama. Kena tanya Rosmah Mansor ler pulak pasal Arab ini.

  Apa apa pun, cerita derma fantasi Najib ni layak dibukukan dan dibacakan kepada pelajar tadika KEMAS. Puad Zarkhasi kena suruh JASA tambah satu buku lagi la…. heheheh.

  Maafkan saya.

  Sekian. Wassalam.

 114. Sri Sense Dec 10,2015 11:44 AM

  Salam Tun

  Nak shares sikit. My kakak sulong dah pencen kerja korporat. Dia suka baca akhbar Utusan. Sejak pencen tinggal di Sg Petani. I agak dia pro Najib. Tapi dia kata sebab baca paper Utusan setiap hari nak tengok Najib masih ada lagi ke tak.

  So my pendapat tak kira apa akhbar, samada printed atau online, pro govt atau tak, pembaca dari kecik sampai besar, tau tabiat dan kisah2 Najib, masing2 tertanya2 berapa lama dia akan bertahan disitu.

  Kalau you tanya I, I nampak alot of unhappiness around, tapi hanya orang UMNO yang duduk kat atas tu aje yang Najib, Najib, Najib – you are my everything, my sun, my moon, my stars.

 115. Tanggang Dec 10,2015 11:18 AM

  Salam Yg Bhg Tun,

  Berita TV melaporkan semalam bahawa Majlis Tertinggi UMNO bersidang semalam. Mereka bersidang semata2 untuk membincangkan samada TSMY boleh memberikan ucapan atau tidak. Ini sesuatu yang dengkel. Sepatutnya mereka bersidang untuk mencari penyelesaian terhadap kemelut ini supaya tidak berpanjangan. Mereka sepatutnya membincangkan samada pemilihan UMNO patut diadakan secepat mungkin atau tidak. Mereka sepatutnya membincangkan samada usul untuk membuat pemilihan UMNO dengan segera patut dibahaskan dalam perhimpunan UMNO ini atau tidak.Hanya Pemilihan UMNO secepat mungkin sahaja yang akan menyelesaikan kemelut terhadap parti.

  TSMY merayu untuk berucap bukan kerana dia mahu berucap. Tetapi disebabkan penyokong dia yang mahu dia berucap. Jumlah penyokong dia tidak diketahui mungkin 30% atau 50% atau lebih. Adakah Majlis Tertinggi mengambil kira ini?

  Keputusan Majlis Tertinggi semalam menunjukkan pemikiran mereka tidak matang untuk perpaduan parti. Mereka amat jumud.

  Salam Tun.

 116. anak wawasan 2020 Dec 10,2015 10:42 AM

  http://www.thestar.com.my/news/nation/2015/12/10/umno-agm-dr-mahathir-arrives-at-pwtc/

  Salam Ayahanda Tun,

  Selamat bersidang.

  Bangga melihat Tun berjalan dengan segak, berani dan gagah.

  Terima kasih kerana “membawa suara rakyat” untuk menghadiri PAU tertutup.

  We count on you Tun.

  Doa kami bersama Tun sentiasa.

  Semoga Allah mempermudahkan jalan ke arah kebenaran dan membantu rakyat Malaysia keluar dari penjara kezaliman ini.

  Amin yarabbal a’lamin.

 117. sahabudin Dec 10,2015 10:25 AM

  Assalamualaikum Tun & Keluarga,

  Semoga Allah sentiasa memberikan Tun sekeluarga kesihatan yang baik serta menghindari Tun dari anasir-anasir yang berniat jahat.

  Peribahasa umpama “kulit lupakan kacang” itulah yang boleh dikatakan mengenai DS Najib yang telah lupa akan keadaan dirinya sewaktu Tun memerintah negara kita selama 22 tahun. Agak aneh juga selama 22 tahun karier Tun sebagai Perdana Menteri, Tun amat disanjungi oleh kawan & disegani oleh pihak lawan tetapi hairannya tak sangka pula deligasi yang Tun tinggalkan diwarisi oleh orang-orang bertalam dua muka seperti DS Najib yang kini seperti menjadi ular yang mengeluarkan taringnya.
  Ingatlah wahai orang melayu & UMNO, tanpa pengorbanan Tun dimanakah ANDA ? Janganlah diperlekehkan jasa-jasa & pengorbanan Tun kepada negara kita. Kita ini adalah Rakyat Malaysia yang tak tahu malu, negara luar amat menanjungi Tun walaupun usia Tun yang telah tua tetapi apa kita buat ? macam-macam kita kata nyayoklah, nak kuasalah & macam-macam lagi. Bila kita nak sedar ini ? Nak tunggu Jepun & komunis masuk ke tanah melayu lagi ? Bila terpaksa cucuk tanam ubi baru nak menyesal ? Sedarlah tuan-tuan, hargailah pemimpin pemimpin yang banyak menyumbang kepada negara suatu ketika dulu. Sekarang ini pun negara kita dah mundur 50 tahun kebelakang sebab banyaknya wang berbillion yang hilang. Kita sepatutnya beruntung kerana Allah masih panjangkan usia Tun & beliau masih berjuang untuk negara malaysia. Kenapa orang-orang Melayu mudah lupa diri ? Apa yang nak dibongkakkan sangat oleh orang melayu UMNO sekarang ? Budak muda lepasan U pun boleh terpengaruh dengan faktor keadaan politik dengan menghentam Tun. Kenapa jadi sampai begini ? Kepada orang UMNO yang membaca ruangan ini, berubahlah tuan. Tunjukkanlah kepada generasi muda yang sedang naik ini, bukan semua orang UMNO itu tamak, gila kuasa, penipu, kaki ampu dan sebagainya. Ingatlah Allah sentiasa mengampuni hambanya selagi kita masih bertaubat, berubahlah tuan sebelum kita semua terlambat, Amin…

 118. anak wawasan 2020 Dec 10,2015 9:48 AM

  Salam Ayahanda Tun,

  Mohon ruangan,

  http://www.thestar.com.my/news/nation/2015/12/10/najib-speaks-his-mind-in-candid-interview/

  Bak kata pepatah, “If you do not have something good to say, dont say anything”.

  Wisdom of a man/woman is defined by his/her words.

  DSN said that he is in the “fighting shape and don’t worry”.

  Sebagai seorang rakyat Malaysia yang perihatin, saya amat hairan.

  Apa sebenarnya isunya sampaikan DSN bersiap sedia untuk bergusti ni?

  Dengan siapa DSN nak bergusti?

  Bilanya acara gusti akan berlangsung? Peringkat negeri atau kebangsaan?

  And for your information Mr. PM, who in the world is worried?

  U mean Malaysians?

  As for us, we are worried of 1 thing only..that is your answer to our questions!

  Not about you to wrestle with anyone, no of our interest at all.

  You can pick it up as your hobby anyway. But please do not use our money again for that purpose (pesanan).

  Atau DSN sebenarnya sedang bergusti dengan jeritan dalaman yang datang dari dalam diri nya sendiri.

  Jeritan batin yang meronta-ronta kesakitan?

  Takkan nak bergusti dengan Tun kot?

  Tun pun dah tak larat nak bergusti.

  Tun tanya saja bukan nak bergusti.

  Yang setahu saya, mereka-mereka yang bertanya soalan kepada DSN kebanyakannya bukan nak bergusti pon.

  Itu bukan niat mereka.

  Cuma tanya saja.

  Apa kata DSN mempersiapkan skema jawapan yang dapat diterima akal purata rakyat Malaysia daripada mempersiapkan diri untuk bergusti?

  That takes a lot of energy DS! No wonder you are thinner now. Yes, it can means you are in better shape now but it can also means other wise.

  Take it easy DSN.

  Yoy have given a very brilliant piece of advice to TSM whom you think should have looked out for you and asked because you said that this is leadership.

  And mind you, this is exactly what you are doing to Tun and all of us the Malaysians (in case you did not realise).

  Yo need to go to Tun and the rakyat and give us answers!

  Your current strategy did not work.

  Yur answers given to us so far are unacceptable.

  Tak boleh diterima akal.

  Setaraf percaya benda ghaib.

  Face the mirror and wake up please!

  You dont have much time. The clock is ticking. Dont wait until you loose more weigth because by that time it may be too late.

  Terima kasih,Tun.

 119. superman1 Dec 10,2015 9:31 AM

  Salam Tun,

  Sekalung tahniah kerana menghadiri perhimpunan bersama TSMY di kampung baru. Sangat teruja mendengar ucapan Tun dan TSMY malam tu. Percayalah…kami dan beribu-beribu masih bersama Tun dan yang lain-lain yang mencari kebenaran.

  Jelasnya penipuan demi penipuan terus berlaku. Dengan pengampu-pengampu sibuk menjelaskan bagi pihak Najib. Najib takut nak bukak mulut. Dia takut dia lupa apa dia cakap. Biasalah, orang menipu ni jawapan dia bertukar-tukar ikut musim. Kalau naik mahkamah kalau peguam kata kenapa jawapan dia berbeza-beza, boleh la dia kata bukan dia yang kata tapi pengampu dia yang kata.

  Majoriti masyarakat dah boleh agak dah. Orang yang benar tak payah susah-payah block itu ini untuk membuktikan dia tak bersalah. Zahid si lembu pun bukan main lagi. Kita anggap dia sama jer macam Najib. NAJIB jatuh…Zahid- you are next. Jangan berangan le nak jadi PM. Orang tak perlukan balaci pengampu membabi buta untuk teraju negara. Memang hancur. Sorry to say TSMY is the most suitable right now.

  Buat penjelasan di parlimen pun macam budak PT3 buat karangan. Lain kali jangan bagi pembangkang masuk dewan parlimen. Bagi penjelasan pada Pankidar je. Sure dia angguk je macam burung belatuk.

  So to all Najib supporter, just wait. Teruskan pikul dosa-dosa si Najib ya. Berat tu.. memang kena pikul ramai-ramai. Najib tak larat nak junjung sorang-sorang.

 120. Hajar Dec 10,2015 8:54 AM

  Salam YAB dan Yang DiKasihi Tun,

  1. Tun telah membuktikan keupayaan Tun memimpin Malaysia selama 22 tahun.

  2. Tohmahan2 dari rejim PM Najib @ Ah Jib Gor tidak akan mengubah apa2 fakta dan sejarah kecemerlangan Tun sebagai PM Malaysia.

  3. Majoriti rakyat (Tun sentiasa dapat mempertahankan majoriti 2/3 pada kelima-lima PRU) tahu Tun seorang pemimpin berjiwa rakyat dan sentiasa mengutamakan rakyat.

  4. Setiap tindakan dan keputusan yang Tun buat sentiasa mengambil kira kepentingan rakyat jelata. Tun sanggup berkorban demi rakyat.

  5. Tun tidak perlu ada slogan ’Rakyat didahulukan…’ untuk sentiasa mendahulukan rakyat.

  6. Jadi, kenyataan2 berbentuk tohmahan liar yang berniat jahat yang dilemparkan oleh rejim PM Najib terhadap Tun M kita semua boleh abaikan, kerana Tun memang TIDAK PERNAH mementingkan diri sendiri dalam setiap tindakan.

  7. Kepada rejim PM Najib, eloklah bermuhasabah diri. Mungkin anda semua yang sebenarnya yang sentiasa menjaga kepentingan diri sendiri sehingga lupa tentang tanggung-jawab dan amanah berat yang anda semua pikul sebagai pemimpin2 yang dipilih oleh rakyat.

  8. Lagi satu, tentang cerita DSN mengenai ’hikayat penderma2 Tok Arab – RM2.6 Billion’, cuma orang yang ’kurang waras’ saja yang percaya kepada cerita ’dongeng’ bahawa kononnya ’Ketua Kabilah Arab beri derma RM2.6 Billion kepada Ketua Kabilah UMNO’ (dan syaratnya mesti guna akaun peribadi Ketua Kabilah UMNO). Tapi pelik sungguh, ’Ketua Kabilah Arab’ tersebut tahu tentang parti UMNO dan mahu UMNO terus memimpin! Famousnya UMNO! Alahai!

  9. Turunlah wahai PM Najib! Anda gagal! Dan anda juga sudah mula meracau…

  Terima kasih Tun.

  *** Semoga Allah S.W.T. sentiasa melindungi Tun sekeluarga ***

 121. sibotak Dec 10,2015 7:05 AM

  Malaysia
  We have 4 powerful ! Experience Leader still Alive and Strong
  Tun Mahathir Muhammad, Tun Najib Razak ,Tun Abdullah Badawi , Tun Anwar Ibrahim
  These are our True Asset

  Chemistry is not there to Cheer Malaysia Ahead
  Let Past is Past , Things Done cannot be unDone
  Let it be a passing cloud .Let’s let it go

  1MDB losses is a Peanut
  These loses between our Leader is The Biggest Waste we did not foresee

  In the name of Allah
  These 4 must of every nerves make their moves to
  Buuang Yg Keruh Ambil Yg Jernih Demi Ummah

  We Malaysia also Failed to Unite and make Good our Precious Leader
  Instead of Uniting them we drifted and Split among ourselves
  Let it be Passing Cloud
  Let’s Shine Malaysia Together
  Let’s attempt these precious leader to have Teh Tarik together

  I hope the Govt Sector make an attempt to make these moves
  Get these 4 to Sit for a Start . Let’s see their Cheerful Face instead of every of them Frowning .They Frown We Frown .They Smile We Smile

  Please in the name of Allah
  I hope any Organizations , any individual can make this moves
  Honestly I,m just a Vegetable Seller in a Wet Market
  Within my means to reach them as I,m not recognize
  But I will spent my penny for them for Ummah

 122. sibotak Dec 10,2015 6:43 AM

  Dalam Perjuangan , Perniagaan , Rumah Tangga , Pergaulan sebagainya perlu ada Chemistry
  Walau Niat kita sama jika tidak ada Chemistry susah nak ke depan
  Saya berpendapat Niat Tun Dan Najib sama seiring Dan ikhlas
  Cuma mungkin tidak ada Chemistry

  Antara sebab lain Putra Jaya Sudah dijangkiti Virus Politik Luar
  Sudah berlaku di zaman PakLah Dan pengakuan dari Tun sendiri
  Ini Amat Bahaya untuk Malaysia
  Ini Yg mengugat Malaysia
  Ini Yg kita perlu tanggani se belum kita Bolih bersama Kedepan
  Ini punca segalanya Yg hubungan Tun , Najib ,juga Pak Lah Jadi tidak Ceria
  Mereka tidak bermusuhan Alhamdulliah
  Cuma Ada SETAN menghalang dengan Niat Suci masing masing
  Sayan yakin ketiga Pemimpin saya Ini Ber Niat Mulia
  Tun Mahthir, Tun Badawi , Tun Najib
  Cuma Tidak Ada Chemistry di antara mereka
  Ini Yg merugikan Malaysia lebih dari Kerugian 1MDB
  Sebab masing masing Ada cara masing masing
  Masing masing Ada Batu Besar duduk di Kepala masing masing
  Tidak Siapa Salah tidak siapa betul
  Berpunca dari kurang Komunikasi di antara 3 Pemimpin kita Tersayang
  Di tambah Virus Politik Luar Yg menjarak Dan meretakan hubungan mereka

  Saya Harap Dan Berdoa agar Tun , Najib , Pak Lah bertiga
  Dapat meluangkan masa bersama ,jangan segan jangan silu
  Duduk bertiga minum Kopi dengan berkallimah demi Ummah
  Saya Belanja
  Just Name me yr Time and Place

 123. rkmh226 Dec 10,2015 4:30 AM

  Assalamualaikum…

  Dear YABhg. Tun,

  Bravo! You have done more than enough to us, rakyat as well as to the nation. We are very proud to have you as our PM before. I do agree with anak wawasan 2020 that you have set certain benchmark as PM. Therefore, The PMs after you are facing tough times to subsribe your style of managing the country and they are in the state of denial of almost in everything, besides having inferiority complex, especially PM DSN.

  Tun, you have enlightened us about many wrong doings by the PM and his team and we thank you for that. I strongly believe that the majority of rakyat would do thier parts in coming GE – time to change and just do it! I just hate to see if UMNO would b gone with the wind. Wallahualam.

  Our dearest Tun, please take a superb care of yourself, alright…

  Wassalam

 124. joetamchi Dec 10,2015 4:15 AM

  #berkumpuldikumpulbahagian

  Majlis tertutup memberi ucapan…
  Taklimat presiden merapek meraban…
  Cuba mmbuat suatu bandingan…

  hehehe…!
  hihihi…!
  huhuhu…!

  #tuhannafsu

  6tahun berada disitu….
  Semakin lama, semua nak ditipu…!

  *
  #umNgok
  untuk melayu boNgok…
  Melayu boNgok mudah disogok…!

  *
  #3mim
  Maruah Melayu Murah…..?
  hah..!.hah..!.hah..!.hah..!.hah..!.

 125. adelheid Dec 10,2015 2:15 AM

  Dear Tun,

  No coverage on PAU this time around, nothing on tv except sekali sekala the ‘good news only’ of the ‘rock solid support’ for the president. PAU this year is indeed an exclusive one. And because of its exclusivity the president dares to behave and talk craps to the applause of his 2×5 unmindful audience (his audio on ‘dunia penderma tak sama dunia kita’).

  Similar scenario could be anticipated of today’s opening of PAU. Just be prepared Tun and listen to the craps that will engulf the whole PWTC in a flame of rubbish. And yet the unmindful herd (wanita and puteri especially) just listen in awe.

  Tun, do take good care today at the PAU 2015. Remember to be safe always.

 126. cruze Dec 10,2015 1:41 AM

  Asalamualaikum Tun,

  Mewakili rakyat malaysia saya berterima kasih kerana Tun tidak jemu mengutarakan isu yang membelengu kepimpinan dan menteri2 kita..yang rendah harga dirinya.

  Ikhlas dari saya salam sejahteta untuk Tun dan isteri semuga allah memberkati Tun di dunia hingga ke akhirat..

  Tiada terlintas untuk membodek seorang pejuang negara yang tidak mengenal penat..

 127. adelheid Dec 10,2015 1:29 AM

  Dear Tun,

  Selamat menghadiri perasmian PAU 2015 esok. Dekat atau jauh kami semua mengingati Tun dan kami bersama-sama Tun.

  Be safe always Tun Mahathir.

 128. rimba.emas Dec 10,2015 1:28 AM

  Salam Tun.

  1. Rimba Emas tidak pernah dijemput dalam persidangan UMNO kerana tiada jawatan didalamnya. Tetapi….

  2. Ketika di beri peluang menghadiri taklimat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin di Kelab Sultan Sulaiman pertama kali berdiri menyanyikan lagu negara ku ( pertama kali dengan ahli UMNO ) di ikuti lagu UMNO sendiri.

  3. Dihayati adanya lirik yang mertabatkan demi negara , bangsa dan agama.

  4. Tidak tahu pula semangat menyanyikan hanyalah pentingkan lagunya sahaja tetapi amalan terhadap di demikan itu dilaksanakan atau tidak ? wallahua’lam.

  5. Sebagaimana Allah s.w.t mengingatkan Rasullullah s.a.w supaya memberi peringatan kepada umat manusia supaya takutkan azab yang akan diterima kalau melanggar perintah Allah s.w.t.

  6. Dalam memberi peringatan Rasullullah s.a w tidak perlu emosi kalau ditentang. Sebaliknya jangan putus asa teruskan kalau tidak berjaya kerana yang memberi hidayah kepada seseorang itu terletak pada kuasa Allah s.w.t.

  7. Bermakna yang bersalah itu tetap bersalah pada sisi Allah s.w.t tiada kompromi walau pun atas maksud lain seperti atas nama persatuan kepartian. Kebenaran tetap akan ditegakkan kerana kuasa mengubahnya atau hukuman bukan milik kita manusia tetapi pada kuasa Allah s.w.t.

  8. Menghukum atau mengubah semuanya perlu mengikut apa yang di dikehendaki oleh Allah s.w.t. Kita manusia hanya diminta mengingatkan dan jangan putus asa dan bersabar dalam mengerjakannya.

  9. Jadi ingatlah dalam mengatakan sokongan kepada seorang Presiden dalam agama tiadanya kompromi atas nama penyatuan jika seseorang itu ada kesalahan dalam penggurusan yang dipegangnya walau pun tidak nampak didalam UMNO.

  10. Menegakkan kebenaran dalam agama juga tiada kompromi untuk parti UMNO dan parti-parti lain. Semuanya di tuntut menegakkan kebenaran sepertimana yang dikehendaki oleh Allah s.w.t.

  11. Katanya mewakili orang melayu jadi kenalah juga mewakili melayu yang tidak bersetuju dengan GST, kenaikan tol, serta pengurangan subsidi, melibatkan kerajaan berhutang dan segala yang membebankan rakyat.

  12. Rakyat yang tidak bersetuju terpaksa menerima apa yang dilaksanakan semua yang dilakukan pihak pemerintah yang mempunyai kuasa ditangan.

  13. Sepatutnya yang bersetujulah yang patut mengharungi semua bebanan ini. Sebaliknya yang tidak bersetuju tidak diberi pilihan malah dipaksa dengan kuasa yang ada.

  14. Pada Allah s.w.tlah yang dipinta kerana kami yang terbeban yakin dengan kekuasaanya sebagaimana yang diingatkan Rasullullah s.a.w akan bicara hari akhirat.

  15. Didunia ini dapatlah manusia memyembunyi keadaan sebenar. Kehidupan peribadi dirahsiakan dimuka umum dengan dikawal kiri kanan, dibela sarjana hukum mencari jalan-jalan keluar dari jeratan undang-undang.

  16. Sebaliknya diakhirat tiada jalan keluar hanya amalan hidup menjadi pembela ketika hidup di dunia ini.

  Wallahua’lam.

 129. abd Dec 10,2015 12:27 AM

  Assalamualaikum, Tun. Thank you for your explanation and rebuttal.
  Pahlawan bugis, ur turn. Ada berani saman Tun and those who “accused” you?
  I don’t think so. Berani kerana benar. Takut kerana pengecut.

 130. nase Dec 10,2015 12:07 AM

  Ayahanda Chedet,

  Assalamualaikum..

  Sebenarnya ds najib tersilap dari awal dia jadi PM lagi. Lagaknya macamlah dia tu pewaris bumi keramat ni. Dengan mengangkat sumpah jawatan berlafazkan ikrar kalimah ‘Wallahi, Wabillahi, Watallahi’ dia mula menjawat jawatannya, tapi tak lama kemudian onarnya bermula dan kemuliaan Allah telah dikesampingkan serta diketepikan. Makanya sekarang beliau mulai dimakan sumpahnya sendiri. Kita tunggu sajalah saatnya untuk kita menyaksikan beliau menerima laknat Allah kerana mencurangi amanahnya kepada rakyat jelata. Wallahualam..

 131. anak wawasan 2020 Dec 9,2015 11:55 PM

  Salam Ayahanda Tun,

  Usah diperdulikan omong kosong DSN yang berlagak seperti orang melatah.

  Macam perangai budak kecil yang mentah belum baligh. Sebagai kanak-kanak, bila ditegur, terus dicarinya kesalahan orang yang menegurnya sebagai defence mechanism.

  Pada pandangan saya lah Tun, DSN dan PM selepas Tun memang mengalami masalah benchmark. Tun telah set penanda aras yang anat tinggi. They have a big shoe to fill. Masalah tak kompeten, masalah tak berkeupayaan dan banyak lagi masalah depa yang menyebabkan depa berperangai kebudak-budakan.

  Tun merupakan the true leader yang telah menjadi ikon kepada pembangunan Malaysia. Pergilah ke mana pelusuk dunia ni. Bila orang bertanya, “Where are you from?”. Bila saja saya menjawab “Malaysia”, terus saya mendapat jawapan stereotaip..”Ooh.. Mahathir!”

  Betapa bangga nya kami rakyat Malaysia ni Tun hanya Allah yang mengetahui.

  Namun sekarang kalau saya ke luar negara, nak mengaku asal usul pon pikir 100 kali..sebab jawapan tren terkini ialah “Malaysia? Oh how was your PM and 1MDB?”. Hanya Allah yang tahu perasaan saya pada saat dan ketika itu.

  Tun, you have made us proud.

  You have made Malaysia proud.

  You have made other nations proud of Malaysia too.

  There is only 1 Mahathir born once in a lifetime.

  And Malaysia is so lucky to have you for us.. (kata-kata dari seorang sahabat saya dari luar negara).

  Tun, whatever DSN says bad about you, just discount him. Its just a matter of inferiority.

  Selamat beradu, Tun

 132. WandyCaswady Dec 9,2015 11:41 PM

  Assalamualaikum kpd saudara yg dihormati dan dikasihi…

  1. Perfileman itu sendiri telah membuka mata dunia tentang dunia pelaburan melalui syarikat-syarikat seperti insurans, saham dan mungkin juga tender. Mungkin ada seseorang itu memonopoli syarikat2 kecil dgn mengenakan penalti. Mungkin ini harus dilakukan penyelidikan dr pihak pakar ataupun detective Conan untuk menyelidik share di dlm sesetengah syarikat. Kalaulah sy ini dajal. Sy akan memanggil rakan2 sy untuk menjual nama mereka kpd sy. Sebagai sponsor.. sy akan mendapat keuntungan dgn mudah sekali dgn jaringan laba2 yg telah di buat baiknya..Jadi sy akan terlepas juga. Logik bukan? Jadi mungkin Dol and Sach ada informasi. Allualam

  2. Untuk jambatan pula.. syarikat manakah yg mendapat tender tersebut? adakah semua syarikat tersebut berhubung kait dgn sesetengah pemimpin kita atau saudara mereka.. ini hanya teori.. jgn dipercayai apa yg sy usulkan ini.. hanya buah fikiran semata.. apakah ini yg dinamakan ia proxy?

  3. Saya tahu bahawa Tun amat sayangkan Umno. Saya tahu benar akan perjuangan suci umno. Sy percaya bahawa umno boleh membantu dan menjadi jambatan untuk menghubungkan persahabatan dan persaudaraan terutamanya dr kaum cina dan india. Saya tahu benar akan perangai orang cina. Mereka golongan dan kaum memang berdisiplin. Lihat saja selesai Subuh..tp tu lah.. sy pun 2 kali 5..5 kali 2..haha?

  4. Pendapat yg sy dapat adalah dr ilham Kutu dan Persatuan Penjaja2 kecil Melayu. Kita tahu kita asia.. dikategorikan sebagai org dunia ke3..Pekerja luar negara banyak kita byr sedangkan rakyat kita sendiri bnyk yg menganggur.. Iya lah.. kita org msia kalau kerja buruh stakat gaji 1000. Mampukah kita tinggal di negara kita ini? Pekerja asing gaji kalu Rm.. besar la bagi mereka jika dibawa pulang kampung.. Tp mereka yg sudah kaya bekerja disini.. Membuka syarikat disini.. Mcm mana kita Malaysia hendak maju? Proxy.. here and there in the name of share….

  5. So…mengapa tidak kita Asian.. mengadakan bermain kutu.. akan tetapi.. hendaklah ditukarkan menjadi dolar atau emas jika bijak mengatur langkah.. Jadi hutang mungkin boleh berkurangan.. Mungkin dr hasil kutipan kumpulan itu juga kita boleh simpankan 10% utk kecemasan spt bencana alam.. derma dan dll… Mungkin cara ini juga boleh dipraktikkan di dlm Msia itu sendiri tetapi berpusatkan kpd PJ atau dibahagikan agar tidak berlaku penyelewengan pd satu tempat.. dan audit diantara satu sama lain adalah baik.. as a check and balance policy..

  7. Saya minta maaf sekiranya salah pandangan saya ini.. Mungkin boleh dipertimbangkan drpd kita terus meminjam dan terkesan ekonomi negara kita akibat ekonomi negara lain..

  assalamualaikum….

 133. NtahLaaNak Oii Dec 9,2015 11:32 PM

  Salam.YAB Tun,

  Saya orang kampung Tun,dulu memang kami tak berapa peduli pasal politik ni.

  Tapi sejak2 DSN mangkok jamban ni PM,bukan kata amek peduli.kami belia2 muda di kampung kerja hantam maki hamun DSN saja.ada saja topik panas bab DSN mangkok ni kami bahan kan.

  Kadang terpikir jalan pintas nak cari duit dengan kesempitan hidup sekarang.nak sara mak ayah memang tak mampu.diri sendiri pun tak lepas.peluang pekerjaan tak banyak area kampung ni Tun.

  Kadang yang merompak menyamun tu saya rasa atas desakan hidup.kalau ada duit tadak sebab mereka nak menyamun.tekanan Tun.orang susah makin susah.

  Akhiri penderitaan kami Tun.

  Wsslm.

 134. Daniel Noor Dec 9,2015 10:37 PM

  Salam sejahtera Tun

  Najib maseh dan tetap memperbodohkan org Melayu, terutama ahli UMNO dari akar umbi hingga Menteri2 yg dia lantik itu. Perlahan2 maruah Melayu hilang dan di bikin senda gurau bangsa laen.

  Yang sedih nya ahli UMNO terutama yang menyadari salah laku Najib itu tetap berdiam diri dan maseh memberi sokongan. Mereka ini boleh di anggap ‘ Kaum tidak malu dan menjual Maruah ‘

  Tun lupa utk ‘ add ‘ gaya hidup atau Lifestyle Najib dan kelaurga. Cara mereka mempamerkan kekayaan yg mereka raih dlm waktu singkat itu lebih menonjol di banding kan dengan Billionaire2 dunia.

  Malah ada juga beberapa menteri dia yg boleh di anggap sebagai Millionaire Ministers.

  Dan sedih nya ahli UMNO TETAP BERDIAM !!!!

 135. musato Dec 9,2015 10:26 PM

  Assalamualaikum Tun.

  Tun layan lagi ker mamat bodoh tu? Tun tak tahu ke kat Pahang tu isu bauksit tak habis habis?

  Dengar kata habis pokok pokok pun dah jadi merah. Rasa rasanya bandar Kuantan tak lama lagi pun dah nak bertukar ke warna merah bauksit.

  Sama saje dari MB ke Sultan sampailah ke Perdana Menteri. Orang Pahang jati. Lagi dilayan mamat bodoh tu, makin bertambah bodoh kita.

  Saya rasa saya pernah jumpa orang berperangai begini. Low class, IQ level rendah. Jadi diharapkan manusia manusia yang mengikut dan bersabar dengan perangai mamat ni sedar sedarlah sikit.

  Mamat ni tengah perintah negara bukan main pondok pondok.

  Maaflah guna bahasa kasar sikit, sebab cara mamat ni bukan cara orang bangsawan tulen. Mungkin tak tulen pun.

  Terima kasih Tun.

 136. napiz Dec 9,2015 9:53 PM

  Assalamualaikum..kalau semua pemimpin-pemimpin umno tak buta mata dan hati atas apa yang najib lakukan inshaAllah najib akan letak jawatan.

Leave a Reply